Stadiosaa.fi

Laadukasta työssäoppimista kehittämässä

Stadin ammattiopisto ja OKKA-säätiö ovat tuleviin ammatillisen koulutuksen muutoksiin valmistautuessaan kehittäneet yhteistyönä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua kuvaavan kriteeristön ja...

Maahan muuttaneet tuetusti oppisopimukseen – Kokemuksia MAHTAVA-hankkeesta

Stadin aikuisopiston koordinoiman MAHTAVA-hankkeen kärkiajatuksena on maahan muuttaneiden – erityisesti turvapaikan saaneiden – aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen hyödyntäminen työllistymisen...

Sijoitus tulevaisuuteen – Oppilaitosyhteistyö on ennakoivaa rekrytointia

Työntekijävaltaiset alat kamppailevat jatkuvan työvoimapulan kanssa ja kilpailu osaavista työntekijöistä on tiukkaa. Yritykset ovatkin lisääntyvissä määrin heränneet ymmärtämään, millaisia mahdollisuuksia...

Kiitoradalta vauhtia ammattiin ja työelämään

Uudenlainen oppimisympäristö siivittää vaatetusalan opiskelijoita yrittäjyyden tielle.

Maroua Bellakh sai esimerkillisen maahanmuuttajaopiskelijan stipendin

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt stipendin kahdeksalle maahanmuuttajaopiskelijalle sekä apurahan maahanmuuttajien opettajatiimille. Stadin ammattiopistossa opiskeleva Maroua Bellakh on...