Stadiosaa.fi

PopUpCollege on uudenlainen oppimisympäristö ja tapa oppia ammattiin

Viime vuonna pilotoitu PopUpCollege jatkuu tänä vuonna Stadin ammattiopiston, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston ja Salon seudun ammattiopiston yhteistyöhankkeena.

Viime vuonna pilotoitu PopUpCollege jatkuu tänä vuonna Stadin ammattiopiston, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston ja Salon seudun ammattiopiston yhteistyöhankkeena. Sen tarkoituksena on kehittää uuden tyyppistä oppimisympäristöä ja toimintamallia, jossa oppiminen tapahtuu koulun sijasta ydinkeskustassa opiskelijalähtöisesti. Kampin kauppakeskuksessa sijaitsevassa PopUpCollegessa opiskelijat ideoivat ja kokeilevat omaa osaamistaan yrittäjänä keskuksen asiakaskuntaa ja yrityksiä hyödyntäen. He muodostavat moniammatillisia projektiryhmiä, jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia palveluita kerryttäen samalla osaamispisteitä ja myyntituloja.

Moniammatillisuus ja tiimityö palkitsee

PopUpCollegen reilu 30 eri alan opiskelijaa muodostavat kaksi oppimistiimiä, jotka jakaantuvat pienempiin projektiryhmiin. Tietoliikennetekniikan opiskelija Mira Kainulainen on mukana tapahtuman suunnittelemisen projektissa yhdessä graafisen alan ja tapahtuma-alan opiskelijoiden kanssa. Jokainen pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan tapahtuman suunnittelussa: Mira auttaa verkkosivuissa, graafinen suunnittelija flaijereissa ja tapahtuma-alan opiskelijat suunnittelevat itse tapahtuman.

Mira toimii myös toisen tiimin kapteenina ja oppii samalla ryhmän johtamisen taitoja. Hänen mukaansa toiminta sopii kaikille, jotka osaavat ja haluavat työskennellä tiimeissä. Catering-yritystä luotsaava elintarvikealan opiskelija Nico Erkavuo lisää, että myös itseohjautuvuus on tärkeää, koska jokaisen tulee osata hoitaa oma tehtävänsä. Projektistaan hän toteaa, että ”toistaiseksi ollaan vielä pihalla, mutta asiakaskunta on hyvä”. Positiivista on erilaisten osaamisten hyödyntäminen ja yhdistäminen. Yrittäjyys on Nicon mielestä jännittävää ja vastuullista hommaa, mutta paperitöitä on paljon:

– Sitten kun ne on hoidettu, niin pääsee kiinni tekemiseen ja siihen, mitä ikinä asiakas haluaa.

”Ei simuloida todellisuutta vaan eletään sitä!”

PopUpCollegessa mennään tekeminen edellä eikä epäonnistumisia pelätä.

– Päinvastoin, niistä opitaan! hehkuttaa Tiimiakatemia Globalin Maria Käkelä.

Hän toimii valmentajien tukena tai ”valmentajien valmentajana”. Perinteistä luokan edessä puhuvaa opettajaa ei siis ole, vaan paikalla on valmentajia, jotka ohjaavat opiskelijoita projektien toteuttamisessa.

– Valmentajan tehtävä on luoda oppimisen kulttuuri. Se tarkoittaa uudenlaisen pedagogiikan omaksumista. Opiskelijalle tiimioppiminen voi olla työläämpää kuin koulun penkillä istuminen, mutta antoisampaa kun tehdään itse ja tavallaan jo ollaan työelämässä, Maria esittää ja jatkaa:

– Toiminnassa ei simuloida todellisuutta vaan eletään sitä! Näin myös oppiminen syventyy.

PopUpCollege toimii Kampin kauppakeskuksessa keväällä 2017 muutaman kuukauden ajan. Syksyllä 2017 toteutetaan toinen vastaavanlainen konsepti. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lue lisää Stadin ammattiopiston ja Helsingin Yrittäjien sivuilta.

Kirjoittaja: Anna Linna
Kuva: Selina Nastase

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi