Stadiosaa.fi

MAHTAVA-hanke tukee maahan muuttaneita kohti oppisopimusta

MAHTAVA-hankkeen alkuseminaari 3.3.2017 keräsi auditorion täyteen maahan muuttaneiden oppisopimuksen ohjauksesta kiinnostuneita. Hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2017 kärkihankkeista, jota koordinoi Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut. Se toteutetaan yhteistyössä Stadin osaamiskeskuksen kanssa, joka yhdistää kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Keuda, Varia ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Siinä autetaan turvapaikan saaneita maahanmuuttajia kohti oppisopimusta ja kehitetään malleja heidän työpaikalla tapahtuvan ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Numeerisena tavoitteena on luoda yhteensä 60 uutta oppisopimuspaikkaa.

MAHTAVA-hankkeen tiimiläisiä: Aleksandra Michta-Juntunen, Hilkka-Leena Orava, Piia Kovalainen, Anneli Manninen, Heidi Lehtovaara, Miita Puska ja Jani Svensk

Hanke-esittelyn ohella alkuseminaarissa jaettiin hyviä käytäntöjä maahan muuttaneiden koulutuksen ja oppisopimuksen kehittämiseen liittyen. Tilaisuuden lopussa seminaariväki jalkautui neljään työpajaan, joissa käsiteltiin aihetta eri näkökulmista (mm. digitalisaatio ja osaamisen tunnistaminen). Pajoissa nousi esiin monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä kuten: Miten työnantajayhteistyötä voidaan kehittää? Miten motivoida työantajaa oppisopimukseen, jos työntekijän suomen kieli on auttava?

Turvapaikasta työelämään

Tilaisuuden loppusanat lausui ensimmäisen kauden kansanedustaja ja pakolaisena Suomeen saapunut Nasima Razmyar.

Razmyar painotti, miten koulutus ja ammattitutkinto ovat pääomia, jotka eivät koskaan katoa. Tästä syystä ammatilliseen koulutukseen tulee panostaa. Lisäksi hän toivoi, että ammatillisen koulutuksen edustajat pitäisivät tiukemmin puolensa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Koulutuksen antamista ja järjestämistä ei saa siirtää työnantajien vastuulle, vaan opettajien asiantuntemusta tulee arvostaa.

Razmyar myös korosti myös monikielisten palvelujen tärkeyttä maahan muuttaneiden ohjaustyössä. Esimerkiksi englannin kieli voisi olla kolmas virallinen kieli asioinnin sujuvoittamiseksi. Niin ikään yrittäjyyden ja oppisopimuksen yhdistämistä voisi tuoda esille ja kehittää entistä enemmän.

Lisätietoja MAHTAVA-hankkeesta antaa projektipäällikkö Heidi Lehtovaara (heidi.lehtovaara[at]hel.fi). Seuraa myös hankkeen Facebook-sivuja ja Twitteriä @stadinoppari #stadiosaa #MAHTAVA-hanke #oppisopimus

Hanke toimii vuoden 2017 ajan ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjoittaja: Anna Linna

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi