Stadiosaa.fi

Lähihoitajaopinnot maaliin joustavasti X+Y-polulla

Teemu Välimäki on yksi tämän kevään valmistuvista lähihoitajista. Lähihoitajaopinnot Teemu suoritti loppuun joustavasti oppisopimuksella.

Teemu valmistuu Stadin ammattiopistosta lähihoitajaksi. Hänen opintopolkunsa ei ollut perinteinen, vaan Teemu opiskeli tutkinnon loppuun X+Y-polulla, joka yhdistää oppilaitosmuotoisen opiskelun ja oppisopimuksen. X+Y-polku tarjoaa joustavan mahdollisuuden siirtyä oppilaitosmuotoisista opinnoista suoraan oppisopimukseen. Se sopii erityisesti aktiivisille ja käytännönläheisille opiskelijoille.

Teemulle sosiaali- ja terveysalan opinnot olivat selkeä ratkaisu. Kokemukset kerhonohjaajana sekä isosena toimimisesta antoivat hänelle varmuuden, että työ ihmisten parissa kiinnostaa. Kiinnostus oppisopimukseen heräsi heti peruskoulun jälkeen, kun ystävä lähti suorittamaan ammatillista tutkintoa oppisopimuksella. Ajatus oppisopimuksesta kypsyi mielessä kahden vuoden ajan, jolloin Teemu suoritti lähihoitajatutkintoa perinteisesti oppilaitoksessa.

Opiskelu oppisopimuksella sujunut hyvin

Teemu suoritti tutkinnon oppisopimuksella Päiväkoti Agapessa.

Kahden vuoden oppilaitosmuotoisten opintojen jälkeen aika tuntui kuitenkin olevan kypsä oppisopimukseen siirtymiselle. Teemu ryhtyi etsimään aktiivisesti hänelle sopivaa oppisopimuspaikkaa. Sopiva paikka löytyikin päiväkoti Agapesta Länsi- Pasilasta. Teemu pääsi aloittamaan oppisopimuksella Agapessa elokuussa 2016. Teemu kertoo oppisopimuksen aloittamisen tuntuneen helpolta. Lisäksi edellisessä koulussa tehdyistä opinnoista saatu osaaminen tunnistettiin ja tunnustettiin suoraan. Tehtäväksi jäivät vain lähihoitajatutkinnon kolmannen vuoden osaamisalaopinnot.

Oppisopimukseen Teemu on ollut tyytyväinen. Työtehtäviä on saanut tehdä omaan tahtiin. Työn tekemisen ohessa on saanut oppia. Teemulle suurin syy siirtyä oppisopimukseen oli siitä saatava työkokemus, työstä saatava palkka sekä se, että oppisopimuksessa pääsi kokeilemaan, millaista työnteko on.

Teemu: Tekemällä oppii enemmän!

X+Y-polulla Teemun on yllättänyt se, että koulua on ollut niin vähän. Lähipäivien määrä on vaihdellut kuluneen vuoden aikana. Välillä koulupäiviä oli tasaisesti kerran viikossa ja välillä koulupäivät oli ripoteltu eri päiville. Lähipäivillä Teemu on käynyt Stadin ammattiopiston Vilppulantien toimipisteessä lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalaryhmässä. Lähipäivien lisäksi Teemu on suorittanut opintoja erilaisin opettajilta saaduin tehtävin sekä työpaikalla toteutuneiden näyttöjen kautta. Teemu kokee saaneensa opettajilta riittävästi ohjausta ja tukea. Hyvää on ollut myös se, että tehtäviä on saanut tehdä omaan tahtiin ja joustoa tehtävien palautuksiin on löytynyt tarvittaessa.

Myös työpaikka on suhtautunut Teemun koulupäiviin kannustavasti. Lähipäivien ajankohdat sovittiin opettajien kanssa hyvissä ajoin etukäteen, ja tämän vuoksi niihin pystyttiin varautumaan hyvin myös päiväkodilla. Teemu kokee, että muutoinkin opintojen läpikäynnille työpaikalla on löytynyt hyvin aikaa. Työpaikkaohjaaja Anjan kanssa opintoja on käyty läpi niin kahdenkeskisissä hetkissä kuin työn lomassakin.

Opinnoista voi siirtyä oppisopimukseen joustavasti

X+Y-polulle on mahdollista siirtyä missä kohtaa ammatillisia opintoja tahansa heti, kun sopiva työpaikka on löytynyt. Teemulle hyvä kohta X+Y-polulle siirtymiseen oli viimeinen opiskeluvuosi, kun alan perusopinnot oli jo suoritettu. Tämä helpotti myös työpaikan löytämistä.

– Oppisopimuksessa oppii todella paljon ja siinä pääsee näkemään työelämää sekä sitä miten töitä tehdään, Teemu kertoo.

Hän suositteleekin oppisopimusta ja opiskelua X+Y-polulla kaikille, jotka eivät opi niin helposti koulunpenkillä vaan tykkäävät tehdä enemmän.

Kuluneen vuoden aikana Teemulle suurimpana haasteena on ollut ajan löytäminen koulutehtävien tekemiselle. Teemu kertoo elämän olevan kiireistä työn ja muun elämän vuoksi, mutta onneksi viikonlopuista on löytynyt aikaa myös koulutehtävien tekemiselle. Muita haasteita Teemulla ei kuluneen vuoden aikana ole ollut ja Teemu haluaakin myös tässä kohti painottaa, että ”tää on mennyt todella hyvin”.

Valmistumistaan Teemu juhlii tuplasti, sillä luvassa ovat valmistujaisjuhlat niin koululla kuin päiväkodillakin. Valmistumisen jälkeiset suunnitelmat ovat Teemulla jo selvillä: ensin armeijaan, jonka jälkeen oman alan työnhakua. Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut onnittelee Teemua ja kaikkia muita ammattiin valmistuvia. Paljon onnea!

Lue lisää X+Y-mallista.
Lue lisää oppisopimuksesta.

Kirjoittaja: Liisa Neuvonen, projektityöntekijä HUIPPU-hanke, Stadin aikuisopisto

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi