Stadiosaa.fi

X+Y-oppisopimusmalli sopii rakennusalalle kuin nakutettu

Edellisessä blogikirjoituksessa pääsimme lukemaan Francisco Lucena Piiroisen kokemuksia joustavalla X+Y-polulla opiskelusta, jossa hän opiskeli osan rakennusalan perustutkinnosta oppilaitoksessa ja loput oppisopimuksella työelämässä. Tämä blogiteksti kertoo Franciscon ohjaavan opettajan Risto Silvennoisen näkökulman.

Risto Silvennoisella on pitkä kokemus rakennusalan opettajana toimimisesta. Francisco oli hänelle kuitenkin ensimmäinen joustavalla X+Y-polulla opiskellut opiskelija ja tiivis mukanaolo Franciscon opinnoissa oli Riston mukaan myös hänelle opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus.

Kuten Francisco itse, myös Risto on sitä mieltä, että Franciscon oppisopimusopinnot Rakennus Oy Antti J.Ahola:ssa sujuivat todella hyvin ja koko prosessi muutoinkin mutkattomasti. Risto antaa Franciscolle positiivista palautetta oppisopimusopintojen jämptistä hoitamisesta ja siitä, että Francisco otti opinnot vakavissaan ja teki niitä innokkaasti.

Työpaikka mahdollisti monipuoliset ja opintoja edistävät työtehtävät

Myös työpaikalla on oppisopimuksen onnistumisessa suuri rooli ja Risto painottaakin useaan otteeseen, kuinka hienosti oppisopimukseen liittyvät asiat työpaikalla hoituivat. Risto kiittelee rakennusliikettä myös teoriaopintojen järjestämisestä suoraan työpaikalla ja kuvailee työmaan valmiuksia huolehtia ammatillisista teorioista olleen huikea. Risto kertoo, että työnantaja näki vaivaa oikeanlaisten työtehtävien löytämiseen, jotta Francisco sai myös teoriaopinnot suoritettua työpaikalla.

Erilaiset opintopolkumallit sopivat Riston mielestä hyvin rakennusalalle ja hän sanookin rakennustyömaiden olevan ”herkullisia” paikkoja opintojen suorittamiseen tällä tavoin. Rakennustyömaat ovat keskenään erilaisia ja niihin on helppo sujahtaa sisään. Tämän lisäksi niissä on monien eri toimijoiden vuoksi valmiuksia ottaa opiskelijoita, jotka suorittavat opintonsa osittain oppilaitoksessa, osittain oppisopimuksella työelämässä. Risto toteaakin, että rakennusala on tällaiseen huippujuttu!

Itsenäinen ja toimelias opiskelija menestyy X+Y-oppisopimuksessa

Riston mielestä koulumuotoisen ja oppisopimuksen yhdistävä X+Y-polku sopii yritteliäälle ja aktiiviselle opiskelijalle, jolla kiinnostusta ja varmuutta omasta alasta on jo olemassa. Myös itsenäisyyttä tarvitaan, koska omatoimista tekemistä on paljon, niin työpaikan etsimisestä aina itsenäisten opiskelutehtävien suorittamiseen. Risto pitää tärkeänä myös opettajan kykyä nähdä opiskelijan valmiudet suhteessa joustaviin opintopolkuihin ja tarvittaessa rohkaista sekä auttaa opiskelija tällaisen polun alkuun.

Risto kokee, että suurimmat hyödyt joustavalla X+Y-mallilla opiskelusta opiskelijalle ovat työn kautta kertyvä työkokemus sekä palkka. Opettajalle taas suurimpana hyötynä on tyytyväisyys opiskelupolun onnistumisesta, vaikka joustava X+Y-malli vaatiikin opettajalta paneutumista eri tavoin kuin tavanomainen opetustyö. Franciscon valmistuessa Risto kertoo kaikilla osapuolilla olleen huippu-fiilikset, koska koko prosessi oli ollut niin onnistunut ja Francisco saavutti tavoitteensa.

Oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä tarvitaan jatkossa yhä enemmän

Työpaikoilla oppiminen on iso ja tärkeä asia, joka ei ammatillisen koulutuksen reformin myötä tule ainakaan vähenemään. Risto pitää tärkeänä sitä, että koulutuksen järjestäjän ja työnantajien välille luodaan yhä enemmän kontaktipintoja, rakennetaan verkostoja sekä markkinoidaan erilaisia opiskelumalleja työnantajille. Risto uskoo, että myös opettajat tulevat viettämään tulevaisuudessa yhä enemmän aikaa työpaikoilla tarjoten tukea niin opiskelijalle kuin työpaikkaohjaajallekin. Risto toivookin, että lisääntyvät kontaktit työelämään synnyttävät positiivisia solmuja oppilaitosten ja työelämän välille.

Lue tästä aikaisempi juttu Franciscon kokemuksista x+y-polulla.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.
Lue lisää X+Y-oppisopimusmallista.
Lue lisää ammatillisen koulutuksen reformista.

Kirjoittaja: Liisa Neuvonen, projektityöntekijä, HUIPPU-hanke

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi