Stadiosaa.fi

Kiinteistöala kolahti: työkokeilusta tutkintoon

Yhä useampi aikuinen opiskelee uuden ammatin työtä tekemällä.

Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa osissa ja aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan opintosuunnitelmassa. Joskus käy niinkin, että väliaikaiseksi ajateltu työjakso muuttaa elämän suunnan uusille raiteille. Näin kävi Juhanille, 53, ja Markolle, 40, jotka aloittivat työkokeilun kiinteistönhoitajina Sininauhasäätiön Mäkelänkadun tiloissa.

Juhanilla ja Markolla ei ollut suuria odotuksia työjakson ajalta. Molemmilla oli taustalla monipuolista työkokemusta, mutta myös arjen repaleisuutta, keskeytyneitä opintoja sekä elämänhallinnallisia haasteita. Heillä oli tavoitteena olla töissä TE-toimiston osoittaman pakollisen ajan ja jättäytyä sitten jälleen työttömiksi. Rahahuolet eivät motivoineet työntekoon ja molemmat olivat joutuneet kokemaan monenlaisia pettymyksiä sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä.

Sininauhasäätiö toteuttaa Sinivalo-hanketta, jossa Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut on ollut yhteistyökumppanina. Tarkoituksena on suorittaa työkokeilun ja palkkatukityöjakson aikana tutkinnon osia tai jopa koko tutkinto, jotta työntekijällä olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä tukijakson jälkeen. Juhani ja Marko kertoivat työkokeilun alussa olevansa hieman skeptisiä sen suhteen, toisiko tutkinnon osien suorittaminen mitään lisäarvoa heidän tulevaisuuden näkymiinsä, mutta päättivät silti yrittää. Loppujen lopuksi miehistä oli mukava päästä pois kotoa ja saada mielekästä tekemistä.

Oppimista työtä tehden

Tutkinnon osaa suorittaessaan Juhani ja Marko tekivät monipuolisesti erilaisia huoneistoremontteja Sininauhasäätiön tiloissa. Sininauhasäätiön asunnoissa asuu päihteiden käyttäjiä, joilta ei vaadita päihteettömyyttä. Asunnot saattavat olla toisinaan huonossakin kunnossa, ja lisäksi porraskäytävissä ja muissa yleisissä tiloissa riittää graffitien ja tägien poistamista, ovipumppujen sekä lukkojen korjaamista ja seinien maalaamista. Lisäksi miehet ovat toimineet ympärivuorokautisina päivystäjinä ja olleet ensimmäisenä paikalla äkillisen ongelman sattuessa.

Työnjohtaja Miika Voltti on pitänyt huolen, että tutkinnon osassa vaadittavat tehtävät tulevat tehdyiksi ja että niistä pidetään kirjaa. Hän on myös sisällyttänyt teoriaopinnot käytäntöön: Työpaikalla on esimerkiksi katsottu aluksi YouTubesta video ilmanvaihtohuollosta, minkä jälkeen Miika on havainnollistanut videon osoittamat fysiikan lait ilmanvaihtokonehuoneessa. Miika on myös itse opiskellut oppisopimuksella, joten hän osaa kertoa omasta kokemuksestaan käytännön nyrkkisääntöjä ja soveltaa teoriaopetusta arkityöhön. Työpaikalla tapahtuvien teoriaopintojen lisäksi Marko ja Juhani ovat osallistuneet lupa- ja korttikoulutuksiin.

Stadin ammattiopiston kiinteistöalan opettajat Rainer Partanen, Ari Kilpinen ja Riitta Niskavaara ovat käyneet paikalla seuraamassa oppimisen edistymistä ja lopuksi myös arvioineet Juhanin ja Markon tutkintotilaisuudet.

”Nyt uskaltaa lähteä tekemään”

Toukokuussa 2017 Juhani ja Marko saivat kiitettävän arvosanan kiinteistöpalveluiden perustutkinnon tutkinnon osan suorittamisesta työpaikalla. Miehet olivat itse tyytyväisiä ja vähän yllättyneitäkin kiitettävästä suorituksesta. Alun pienen pakon tunne on muuttunut motivaatioksi: Tuntuu kivalta tulla aamulla töihin, kun työporukka on mukava ja työt tarjoavat sopivaa haastetta. Miehet kokevat, että tutkinnon osan suorittaminen on ollut ehdottomasti hyödyllistä, sillä niin paljon uutta on tullut vastaan. Tavallisessa työkokeilussa olisi ollut vaarana, ettei työtehtävistä olisi tullut näin monipuolisia ja tehtäviin olisi ehkä turtunut nopeammin. Lisäksi koulutuksen tuoma osaaminen nostaa itsetuntoa ja halua oppia lisää. Juhani tokaisikin, että tulevaisuus näyttää valoisammalta ja toiveikkaammalta kuin aikaisemmin. Toki siviilielämän haasteet tuottavat yhä omat ongelmansa, mutta kun yksi osa elämästä tuntuu rullaavan hyvin, jaksaa paremmin mahdollisia muita vaikeuksia.

Markon ja Juhanin tavoitteena on suorittaa mahdollisimman monta osaa kiinteistöpalveluiden perustutkinnosta, ja jos mahdollista, koko tutkinto vielä palkkatukijakson aikana. Työllistyminen kun on helpompaa tutkintopaperi taskussa.

Markon ja Juhanin nimet on muutettu.

Kirjoittaja: Emmi Komlosi, suunnittelija, Stadin aikuisopisto

Kiinnostuitko? Koulutuspalveluita työllisyydenhoidon asiakkaille -tiimi tarjoaa mm. lyhyt- ja korttikoulutuksia, osaamisen tunnistamista, suomen kielen koulutusta ja apua oppisopimusopiskelun aloittamiseksi helsinkiläisille työllisyydenhoidon asiakkaille.

Ota yhteyttä: tyollisyyskoulutukset[at]hel.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi