Stadiosaa.fi

Oppisopimuksesta eväät esimiestyöhön

22 oppisopimusopiskelijaa valmistui lähiesimiestyön ammattitutkinnosta – samassa yrityksessä!

22 SOLilaista palveluohjaajaa ja esimiestä eri puolilta Suomea suoritti
lähiesimiestyön ammattitutkinnon elokuun lopussa. Koulutuksen myötä SOL sai uusia osaavia ja itseensä luottavia esimiehiä sekä ohjaajia joilla on aikaisemmin kokemusta päivittäisjohtamisen tehtävistä.

Keväällä 2016 alkaneessa oppisopimuskoulutuksessa oli osia muun muassa asiakassuhteiden hoidosta, lähiesimiehen toiminnasta ja henkilöstötyöstä. Koulutus räätälöitiin vastaamaan SOLin osallistujien tarpeita ja kaikki opiskelijat tekivät koulutuksen aikana oman kehitystyön, joka esiteltiin yrityksen johdolle.

– Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa hyvän peruspohjan esimiestyölle, kertoo SOLin henkilöstön kehityksestä vastaava Merja Oljakka.

– Oli ilo katsoa opiskelijoiden kehittymistä ohjelman aikana. Usko itseen, itseluottamus ja osaaminen kehittyivät. Pikkuhiljaa uskallettiin tehdä asioita ja tehtäviä rohkeammin uusilla tavoilla sekä innostua ja innostaa muutakin työyhteisöä.

Koulutuksen ja työssä oppimisen vaikuttavuus näkyy työssä

Työelämä- ja oppisopimuspalvelut onnittelee valmistuneita!

Koulutuksen myötä omaan työhön on saatu uutta näkemystä ja motivaatiota. Opiskelusta on ollut hyötyä heti koulutuksen alusta asti: Esimiesrooli on kirkastunut ja omat toimintatavat ovat avartuneet.

– Koulutus on lisännyt esimiesten itsetuntemusta, jolla on suora positiivinen vaikutus henkilöstöjohtamiseen. Perehdytyksen tärkeys ja selkeys on parantunut sekä palautteen antaminen on lisääntynyt. Oma-ohjautuvuus on kasvanut, omaa työtä osataan organisoida paremmin ja aikaa jää enemmän asiakastyöskentelyyn, kiittelee Oljakka.

Oppisopimuskoulutus toteutettiin yhteistyössä SOLin omien työpaikkakouluttajien ja arvioitsijoiden sekä tutkinnon järjestäjän Helsinki Business Gollege Oy:n, Tamoran ja Helsingin kaupungin Työelämä- ja oppisopimuspalveluiden kanssa.

Lue lisää lähiesimiestyön ammattitutkinnosta ja avoimista lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmistä tai ota suoraan yhteyttä:

Helena Lehtinen, tutkintovastaava
040 648 5756, helena.lehtinen(at)edu.hel.fi

Taina Sahlstén-Matilainen, asiakkuusvastaava
050 345 8566, taina.sahlsten-matilainen(at)hel.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi