Stadiosaa.fi

Yhteiskehittämisellä luodaan uutta

Yli 80 työelämän edustajaa uhmasi syyssateita keskustellakseen ammatillisen koulutuksen reformista.

Keskiviikkona 11.10. Stadin aikuisopistolle kokoontui yli 80 työelämän edustajaa aamiaistilaisuuteen, jonka aiheena oli vuoden vaihteessa voimaan astuva ammatillisen koulutuksen reformi. Suuri osallistujamäärä kertoo tarpeesta saada lisää tietoa reformista ja halusta hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet. Reformin keskeisiä uudistuksia ovat yksilölliset joustavat opintopolut, henkilökohtaistaminen ja osaamisperusteisuus sekä työelämälähtöisyys.

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa oppisopimusjohtaja Sari Slöör esitteli Työelämä- ja oppisopimuspalveluiden laajentunutta tarjontaa. Elokuussa 2016 entisen oppisopimuskeskuksen korvannut uusi yksikkö on kasvattanut palvelutarjontaansa oppisopimuksen lisäksi mm. lyhyt- ja korttikoulutuksiin. Lisäksi uusina toimintoina ovat Stadin aikuisopiston liiketoiminta ja helsinkiläisille työttömille tarjottavat koulutuspalvelut. Yhden luukun periaatetta vaaliva toiminta mahdollistaa Stadin aikuis- ja ammattiopiston palvelutarjonnan lisäksi myös muiden Helsingin kaupungin palvelujen hyödyntämisen yrityksille.

Oman puheenvuoroni pidin ammatillisen koulutuksen reformista ja sen tuomista muutoksista ja mahdollisuuksista työpaikoille. Joustavuuden lisääntyminen mahdollistaa nykyistä paremman koulutuksen räätälöinnin niin työpaikan kuin opiskelijan kannalta. Uusi koulutussopimus korvaa nykyisen työssäoppimisen, mutta oppisopimus säilyy pääosin nykyisellään: Oppisopimuksen merkittävin muutos on joustavampi mahdollisuus tutkinnon osien hyödyntämiseen.

Työnantajan kommentit esitti Eija Pelamo HUS-Tukipalveluista (ent. HUS-Desiko). Hän kannusti opettajia jalkautumaan aktiivisesti työpaikoille. Reformin tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, mutta on tärkeää muistaa, että yhtään työnantajaa – tai opiskelijaa – ei pakoteta siihen. Onnistunut työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyö hyödyttää kaikkia, yritystä, opiskelijaa ja oppilaitosta.

Tutkintorakenne muuttuu radikaalisti, kun nykyinen tutkintojen määrä laskee n. 340:stä 164:ään. Tutkinnot muuttuvat laajemmiksi kokonaisuuksiksi, joista haluttu koulutuspaketti voidaan helposti räätälöidä. Lisäksi tutkinnon osia on mahdollista yhdistää koulutukseen myös muista tutkinnoista. Työelämän muuttuessa monialaiset koulutuskokonaisuudet tai yksittäiset tutkinnon osat pystyvät joustavasti vastaamaan kulloiseenkin osaamistarpeeseen.

Laajennettu oppisopimuksen järjestämislupa takaa työnantaja-asiakkaille tarpeellisen koulutuksen samalta koulutuksen järjestäjältä. Helsingin kaupunki on yksi näistä 40:stä koulutuksen järjestäjästä. Osa työvoimakoulutuksesta siirtyy osaksi ammatillista koulusta, minkä tarkoituksena on vastata nykyistä joustavammin yritysten rekrytointitarpeisiin samalla uudelleen- ja täydennyskouluttamalla työnhakijoita uusiin tehtäviin.

Kaikkien edellä mainitut räätälöinnit ja joustavuus on mahdollista saavuttaa tiiviillä yhteistyöllä koulutuksen järjestäjien ja asiakkaiden kanssa. Yhteiskehittäminen on keskiössä, kun uusista reformin mahdollistamista työkaluista räätälöidään uudenlaisia palvelumalleja. Haluankin haastaa kaikki nykyiset ja uudet asiakkaat löytämään ja luomaan yhdessä uusia ratkaisuja!

Tilaisuus oli osa valtakunnallista oppisopimusviikkoa, jota vietettiin 9.-13.10.2017. Viikolla tapahtumia oli yli 150 ympäri maata ja teemaviikko sai paljon näkyvyyttä valtakunnan mediassa ja sosiaalisen median kanavissa.

Katso ja kuuntele lisää oppisopimusviikon annista.

Avaa tästä lisätietoja ammatillisen koulutuksen reformista ja reformin tuesta.

Kuvat: Jani Svensk

Saku

Saku

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä OPH:n reformilähettiläänä vuonna 2018. Hän toimii koulutuksen ja työelämän rajapinnassa kokeillen ja kehittäen uutta ammatillisen koulutuksen reformin hengessä.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi