Stadiosaa.fi

Kiitoradalta vauhtia ammattiin ja työelämään

Uudenlainen oppimisympäristö siivittää vaatetusalan opiskelijoita yrittäjyyden tielle.

Kiitorata on Stadin ammatti- ja aikuisopiston toisen vuoden vaatetusalan opiskelijoille suunnattu oppimisympäristö. Viime vuoden syksyllä luotsatulla Kiitoradalla annetaan opetusta yksilö- ja ryhmäopintoina oppilaitoksen ompelimossa ja Stadin Luova -vaatemyymälässä Meritalon toimipisteessä.

Esteri Hellgrén aloitti vaatturiopinnot Kiitoradalla elokuussa. Hän on aikaisemmin suorittanut vaatetusompelijan tutkinnon ja työskennellyt sen jälkeen pari vuotta sekä Suomessa että Irlannissa alan töissä. Hän pääsikin suoraan vaatturilinjalle Kiitoradalle ilman, että pitäisi aloittaa uusi tutkinto suoraan perusteista.

– Yritin viime kesän aikana etsiä ratkaisua, että miten saisin vaatturin paperit opiskeltua. Enää ei kiehtonut lähteä pitkän kaavan kautta eli vasta-alkavien ryhmään, koska on jo omaa osaamista ja kokemusta työelämästä, Esteri kertoo.

Hän otti yhteyttä Stadin ammattiopistoon ja kertoi tilanteestaan. Pian opinto-ohjaaja ottikin häneen yhteyttä ja tarjosi koulupaikkaa. Ansioluettelo ja aikaisempi osaaminen oli tehnyt vaikutuksen.

– Tuntui ihan lottovoitolta, että tällainen mahdollisuus löytyi, koska nyt pystyn puolessatoista vuodessa saamaan paperit. Se on itselle tosi helpottavaa, koska ei tarvitse mennä pitkän kaavan kautta, vaan voi oikeasti paneutua siihen, mitä haluaa, Esteri iloitsee.

Opetuksesta työelämälähtöisempää

Vaatetusalan opettaja Marita Vuorio kertoo Kiitoradan syntyneen tarpeesta saada yrittäjyyttä käytännölliseksi ja toimivaksi osaksi ammatillista opetusta:

– Oli tarve uudistaa opetusta. Halusin myös itse uudistaa omaa opetusta. Olen käynyt TOY-valmennuksen (työssäoppiminen yrittäjänä). Halusin soveltaa sitä sitten omaan opetukseen. Tällä tavalla voisin lisätä opiskelijoiden motivaatiota, koska se on työelämälähtöisempi tapa.

Kiitoradalla otetaan huomioon se, mihin opiskelija haluaa suuntautua tulevaisuudessa. Opettaja kysyy opiskelijalta, mitä hän haluaa tehdä, ja tehdään sen mukaan – toki opetussuunnitelma huomioon ottaen.

– Kiitoradalla opiskelija oppii turvallisessa ympäristössä yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa. Samalla hän oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa ja ajankäyttöä. Näin opintoja voi myös nopeuttaa, Marita kertoo.

Vasemmalta oikealle: Esteri työn touhussa, opiskelijoiden tekemiä hattuja myymälässä ja vaiheessa oleva miesten liivi.

Vuorovaikutus ja ongelmanratkaisu oppimisen ytimenä

Käytännössä oppiminen tapahtuu projekteittain yhdessä työelämän ja muiden koulutusalojen kanssa aitoja asiakastöitä tehden. Perinteisiä lukujärjestyksiä ei ole, vaan tekeminen suunnitellaan viikoittain mm. Facebook-ryhmässä.

– Kiitoradan projektitöissä sovelletaan tiimioppimisen- ja yrittäjyyden menetelmiä. Luokkana toimii ompelimo. Mahdollisuus on myös työskennellä vaatemyymälässä, jossa voi suorittaa myyntipalvelun opinnot, Marita kertoo.

Tämän hetkisessä ryhmässä on 12 opiskelijaa. Töitä riittää, sillä tulossa on mm. Itämeri-näytös, jossa on mukana myös audiovisuaalisen viestinnän opiskelijoita. Lisäksi työn alla on Kansallisteatterin projekti, jossa suunnitellaan ja tehdään vahtimestareille työjakut.

Työelämälähtöisissä projekteissa opiskelijan tulee olla omatoiminen, koska opettaja ei anna valmiita vastauksia, vaan pyytää opiskelijoita ratkaisemaan tehtävät lähtökohtaisesti itse.

– Opetus perustuu ongelmanratkaisuun ja vuorovaikutukseen, Marita painottaa.

Kiitoradalla opiskelu vaatiikin vahvaa sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Myös jonkinlainen pohja ja perusosaaminen tulee olla hallussa. Esteri kertoo viihtyneensä Kiitoradalla hyvin:

– Tämä on nimenomaan minun tyylinen paikka, koska pääsen syventymään tekemisen kautta. Meitä vaatturiopiskelijoita on tällä hetkellä kolme, joten se on kivaa vertaistukea. Tässä saa itse vaikuttaa siihen, mitä tekee ja miten. Kun tehdään suoraan asiakkaalle, tehdään toki asiakkaan toiveiden mukaisesti. Teen töitä myös teatteripuolella puvustajana erilaisissa projekteissa, joten pystyn sitäkin soveltamaan tähän opiskeluun.

Harjoitusyrityksen kautta yrittäjyyteen

Kiitoradalla opiskelija oppii oman alan yrittäjyyttä käytännössä. Jokaisen opiskelijan polku suunnitellaan yksilöllisesti: Katsotaan, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mihin pyritään. Kiitorata onkin, Maritan mukaan, pehmeä tapa kokeilla yrittäjyyttä:

– Täällä annetaan työkalut ja valmiudet, mutta ketään ei pakoteta mihinkään. Viime vuoden ryhmästä kolme aloitti yrittäjänä oman työn ohessa. Yhdellä oli toiminimi jo silloin ja nyt hän on ihan täysipäiväisenä yrittäjänä. Ei se yrittäjyys mikään mörköjuttu ole!

Myös Esteri on perustanut oman harjoitusyrityksen, Esuteri NY:n, osana NY vuosi yrittäjänä –ohjelmaa.

– Olen saanut tehtyä aika monta asiakastyötä, joilla olen tienannut itse rahaa. Se on ollut iso plussa!

Kirjoittaja: Anna Linna


Lue myös juttu PopUpCollegesta.
Tutustu tekstiili- ja vaatetusalan opintoihin.
Tutustu Nuori Yrittäjyys -sivustoon.

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi