Stadiosaa.fi

Maahan muuttaneet tuetusti oppisopimukseen – Kokemuksia MAHTAVA-hankkeesta

Stadin aikuisopiston koordinoiman MAHTAVA-hankkeen kärkiajatuksena on maahan muuttaneiden – erityisesti turvapaikan saaneiden – aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen hyödyntäminen työllistymisen edistämisessä. Kehittämistyö ennakoi vuoden 2018 alussa käynnistyvää ammatillisen koulutuksen reformia, jonka myötä työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy. Hankkeen kumppaneita ovat Stadin osaamiskeskus, Keuda, Varia ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Vuoden mittaista verkostohanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen määrällisenä vuositavoitteena on auttaa oppisopimusjakson alkuun yhteensä 60 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Stadin aikuisopiston kohdalla oppilaitoskohtainen osatavoite saavutettiin jo lokakuussa.

Vapaaehtoinen Irmeli Puntari ja projektiassistentti Chiara Costa-Virtanen.

Vuoden aikana oppilaitoksissa on testattu valmennusjaksoja rakennus- ja hoiva-aloilla. Stadin aikuisopistossa kahteen pilottiryhmään valittiin 30 hoiva-alasta kiinnostunutta. Toisen ryhmän osallistujat valmentautuivat lähihoitajan opintoihin luokassa ja työpaikoilla. Toisessa ryhmässä tehostettiin oppimisvalmiuksia, tietoteknisiä taitoja ja suomen kieltä toiminnallisin menetelmin. Hakijoita oli paljon enemmän kuin ryhmiin mahtui. Myös työssäoppimispaikat löytyivät osallistujille helposti.

Tärkeässä roolissa kehittämistyössä ovat olleet uudenlaiset tavat tukea aikuisen opiskelijan suomen kielen oppimista. Työpaikoille jalkautuva tuki, uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset työvälineet tarjoavat uusia ja ketteriä tapoja tehostaa suomen kielen oppimista.

Vuoden aikana hankkeessa on tuotettu selkokielistä materiaalia maahan muuttaneiden opiskelijoiden tueksi. Oppisopimusinfo_sanasto on saatavilla viidellä eri kielellä ja oppisopimusesite on selkokielinen. Hanketoimijoista erityisesti Varia on tuottanut selkokielistä videomateriaalia eri ammattialojen työsanaston ja -tehtävien tueksi. Työelämä- ja työsanaston oppimisessa voidaan käyttää tukena kuvia, videoita tai pelillisiä elementtejä sisältäviä oppimateriaaleja.

Suomen kielen opetus on muutoksessa. Jalkautuva S2-opetus on uudenlaista opetustyötä, jossa mennään luokkahuoneesta opiskelijan luokse. Työtä tehdään uudenlaisissa ympäristöissä kuten Facebookissa, Skypessä tai WhatsAppissa.

MAHTAVA-hanke on toteutettu yhteistyössä oppilaitosten, työnantajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ydinviestiä eli oppisopimuksen mahdollisuutta on välitetty selkokielellä siellä, missä ihmiset ovat: kauppakeskuksissa, kirjastoissa, järjestöissä ja futiskentällä. Hankkeen kohderyhmää kuunnellen ja osallistaen on toteutettu Ammattimessut-tapahtumia ja futisturnauksia.

MAHTAVA-hankkeen päätösseminaari järjestetään tiistaina 12.12.2017 klo 9.00–14.30 Helsingissä, Stadin aikuisopiston auditoriossa, Teollisuuskatu 23 ovi A1. Ilmoittaudu mukaan tästä!

Aamupäivän aikana kuullaan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden alustuksia. Iltapäivällä on mahdollisuus osallistua toiminnallisiin työpajoihin, joiden aiheina ovat muun muassa opiskelijan näkökulma, kielitietoinen ohjaus, opiskelijan tuki ja digityövälineet opettamisen tukena. Ohjelman avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, ja puhumassa ovat myös Stadin aikuisopiston toimialarehtori Anna Mari Leinonen, Suomen Yrittäjien johtaja Veli-Matti Lamppu, työ- ja elinkeinoministeriön kehittämispäällikkö Annika Forsander, Suomen Akatemian WeAll-hankkeen tutkija Tytti Steel sekä Stadin aikuisopiston ja Omnian opiskelijoita. Tilaisuuden juontaa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun maahanmuuttajakoulutuksen koulutusalajohtaja Regina Blom.

Maahan muuttaneet tuetusti oppisopimukseen -tilaisuuden järjestävät Helsingin kaupungin, Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tapahtuman osatoteuttajina mukana myös Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Omnia, Luksia, Salon seudun ammattiopisto ja Perho Liiketalousopisto.

Lisätiedot:

Heidi Lehtovaara
Projektipäällikkö / Työelämä- ja oppisopimuspalvelut
Puhelin: 040 1835148
Sähköposti: heidi.lehtovaara@hel.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi