Stadiosaa.fi

Kortti- ja lyhytkoulutukset – uudenlaisia polkuja auttamaan työllistymisessä ja työssä etenemisessä

Suomi on lupakoulutusten ja erilaisten korttien luvattu maa. Tarve on valtava ja asettaa yllättäviäkin haasteita. Jos suomen kieli ei ole vielä täysiin hallussa, voi olla haasteellista työllistyä, vaikka muutoin täyttäisikin vaaditut kriteerit. Esimerkiksi ravintola-alalla pitää olla hygieniapassi. Vaikka asia itsessään ei olisi haasteellinen ymmärtää, niin virallisissa kokeissa on usein käytetty sellaista kielirakennetta tai sanoja, jotka ovat haasteellisia.

Maahanmuuttajien määrä on kasvussa ja tähän haasteeseen olemme törmänneet usein. Päätimme vastata tähän kehittämällä yleisimpiin lupa- ja korttikoulutuksiin selkokieliset versiot sekä kulttuurinen toteutus. Kulttuurisessa toteutuksessa lähdetään siitä, että perehdytämme oppijan esimerkiksi hygieniapassissa myös samalle oletustietotasolle säädöksistä ja sanastosta, mitä voimme kantasuomalaiselta olettaa.

Kulttuurinen toteutus toteutetaan hiukan pidempänä jatkumona muutaman tunnin pätkinä kerrallaan. Tavoitteemme on, että oppija oikeasti ymmärtää ja sisäistää itse asian eikä vain saa passia teknisesti läpi.

Lyhytkoulutukset työelämän tarpeesta

Joihinkin lupakoulutuksiin järjestämme tukevaa opetusta. Esimerkiksi anniskelulainsäädäntö olettaa, että tuntemus alkoholien tyypistä ja valmistustavoista on hallussa. Tähän olemme suunnitelleet täsmäkoulutukset viinien ja muiden alkoholien ympärille. Nämä ovat erinomainen pohja myös ravintola-alalla oleville tai alalle aikoville, joiden tavoitteena on rakentaa hyvä juomatuntemuspohja.

Uusiutuvan ammatillisen koulutuksen hengessä yhteistyössä työelämän kanssa olemme kehittäneet lyhyitä koulutuksia, joiden avulla saa perusosaamisen ja nopean työllistymisen. Esimerkiksi ravintolan aputyöt ja ylläpitosiivous –koulutukset vastaavat tähän tarpeeseen. Näiden avulla henkilölle voidaan esimerkiksi vuokratyön kautta tarjota sekä tiskarin että siivouksen lyhyet vuorot ja yhteensä hän saisi pidemmän työpäivän ja ravintolalle riittäisi vain yksi henkilö.

Työssä kehittyminen voi olla helppoa

Vastaavia lyhytkoulutuksia voi hyödyntää osaamisen kartuttamiseen. Tarjoilija voi tulla opiskelemaan vatitarjoilua ja työllistymään sesonkeina erilaisiin, vaativampiinkin tilaisuuksiin. Voimme jatkaa lyhyistä täsmäosaamisista osatutkintoon, koko tutkintoon ja jatkaa polkua esimieskoulutuksiin saakka. Uusi laki mahdollistaa helpommin yksittäisten tutkinnon osien suorittamisen oppisopimuksen avulla. Tämä on erinomainen mahdollisuus kesä-/kausityöntekijöille. Heillä saattaa olla opiskelupaikka tai ajatukset ihan muulla alalla kuin missä työskentelevät väliaikaisesti. Näin heidänkin osaamisensa voidaan saada tunnistettua ja todistuksensa käyttää mahdollisesti vapaavalintaisena tutkinnon osana muussa koulutuksessa.

Päivämäärät ja lisätiedot löytyvät: www.stadinammattiopisto.fi -> Koulutukset

Koulutuskalenteria täydennetään jatkuvasti.

Petra

Petra

Kirjoittajalla inspiroituu uusista mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen maailmassa.
Kuva: Lari Järnefelt

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi