Stadiosaa.fi

Kaupunki työnantajana reformin silmin

Keskiviikkona 17.1.2018 Stadin aikuisopistolle kokoontui liuta kaupungin esimiehiä kuulemaan ja keskustelemaan ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kaupunkiin työnantajana.

Stadin aikuisopiston toimialarehtori Anna Mari Leinonen johdatteli aiheeseen esittelemällä uudistuksen pääpiirteitä pähkinänkuoressa: Tämän vuoden alusta astuneen uudistuksen avulla pyritään reagoimaan nopeammin työelämän tarpeisiin ja saamaan osaavaa työvoimaa työpaikoille. Työelämän ja oppilaitosten tiivis yhteistyö mahdollistaa koulutustarpeiden ennakoinnin.

Samalla uudistuvat tutkinnot mahdollistavat tutkinnon osien joustavan yhdistelyn eri aloilta ja monialaosaajien kouluttaminen helpottuu. Osaamista voidaan hankkia ketterästi nyt myös tutkinnonosittain, ei vain koko tutkintoa suorittamalla.

Helsingin kaupungin uusi koulutuksen järjestämislupa

Helsingin kaupunki järjestää yli 50 eri tutkintoa oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena. Uusia avauksia on muun muassa yrittäjän ammattitutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto.

Lisäksi jatkossa koulutetaan omana koulutuksena kaupunkiraideliikenteen kuljettajia sekä järjestetään työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksen toteuttaminen osana ammatillista koulutusta mahdollistaa Leinosen mukaan ”koulutuspalveluiden nopean käynnistämisen ja osuvan kohdentamisen työ- ja elinkeinoelämän muutostilanteissa”.

Laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämislupa tarkoittaa puolestaan sitä, että Stadin ammatti- ja aikuisopisto voi järjestää oppisopimuksen sen kaikkiin tutkintoihin.

Oppisopimus vai koulutussopimus?

Leinosen jälkeen oppisopimusjohtaja Sari Slöör esitteli oppi- ja koulutussopimusta yhteistyön välineinä.

Oppisopimuksessa kyse on siitä, että pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Tällöin ollaan palkkasuhteessa työnantajaan ja työpaikalla toimii työpaikkaohjaaja. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

– Oppisopimus voidaan tehdä koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle yhdellä sopimuksella koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, Slöör kertoi.

Lähde: http://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen

Nykyisin koulutussopimus korvaa aikaisemman ”työssäoppimisen”. Sopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. Koulutussopimuksella opiskellaan yleensä tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Opiskelijalle ei makseta palkkaa eikä työnantajalle koulutuskorvausta.

Slöörin mukaan oppi- ja koulutussopimus mahdollistavat uusien osaajien koulutuksen ja rekrytoinnin, ajantasaisen osaamisen (esim. täydennyskoulutus, osaamista syventävä koulutus), uudelleenkoulutuksen sekä mahdollisuuden parantaa työnantajamielikuvaa (yhteiskuntavastuu ja nuorisotakuu).

Työpaikkaohjaajan koulutus ja koulutuskokonaisuuksista tiedottaminen tärkeää

Työpaikkaohjauksen asiantuntijat Tuija Peussa ja Esa Björn alustivat puolestaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjausosaamisen varmistamisesta.

Esimiehille ja muille ohjaamisen parissa työskenteleville on luotu monipuolinen Ohjaan.fi-sivusto, joka on tarkoitettu arjen työvälineeksi ohjaukseen, perehdytykseen ja työelämäyhteistyöhön. Sivustolla on mm. työkalupakki, jonka avulla voi tehdä vaikkapa itsearviointia tai kerätä opiskelijapalautetta.

Lopuksi keskusteltiin laadukkaan työssäoppimisen varmistamisesta ja järjestämisestä siten, että siitä hyötyvät kaikki osapuolet. Aihe puhututti. Osallistujat toivoivat muun muassa yhä parempaa panostusta etenkin työpaikkaohjaamiseen, ohjaajien kouluttamiseen sekä selkeään etukäteistiedottamiseen niin työssäoppijoista kuin koulutuskokonaisuuksista ja/tai –osasta.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa ja kehittää jatkossakin palveluitaan työelämäkumppaneille. Osaamisenkehittämispalveluihin kuuluvat muun muassa ­C&Q–osaamiskartoitukset, asiakaskuuntelut, oppisopimuspalvelut kuten johtamisen erikoisammattitutkinto ja lähiesimiehen ammattitutkinto, räätälöidyt lyhyt- ja korttikoulutukset sekä työnohjaajakoulutus.

Lue lisää koulutuksistamme tästä.

Tutustu myös OKM:n amisreformi-sivuihin sekä Mikä muuttuu työelämälle? -kuvioon.

Kirjoittaja: Anna Linna

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi