Stadiosaa.fi

Valmistautumista reformiin hankkeiden avulla

Oppisopimusta on kehitetty eri hankkeiden kautta viime vuonna. Mukana hankkeissa on ollut eri oppilaitoksia, opettajia, opiskelijoita ja muita alan toimijoita. Kehittämistyö oli tärkeää käynnistää ennen tämän vuoden alussa voimaan tullutta merkittävää ammatillisen koulutuksen reformia. Vuoden aikana panostimme myös turvapaikanhakijoihin ja heidän mahdollisuuteensa päästä ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti oppisopimukseen.

Laatukriteeristö tukena uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Olemme valmistelleet oppilaitoksia ja työelämää ammatillisen koulutuksen reformiin. Reformissa ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, toimintaprosessit ja tutkintojärjestelmät uudistuvat. Ammatillisen koulutuksen lähtökohdiksi tulevat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tarkoituksena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä joustavia opintopolkuja.

Yksi tärkeimmistä tuloksista on työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteeristön luominen ja itsearviointityökalun kehittäminen. Itsearviointi-työkalun avulla varmistetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua, asiakaslähtöisyyttä ja yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista.

Opetus- ja ohjaushenkilöstä muutosagentiksi

Kehittämistyössä keskityimme myös vahvistamaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamista. Vuoden aikana toteutui 25 työelämäjaksoa, jotka olivat pituudeltaan yhteensä yli 60 työviikkoa.

Muutosagenttimme ovat tuoneet huomionsa ja ajatuksena jaksoilta sekä opettajien että projektitiimin käyttöön. Muutosagenttien verkostoa voidaan myös hyödyntää reformin toimeenpanossa. Muutosagenttien kokemuksia ja muita tarkempia tietoja löydät tästä linkistä.

Selkokieltä ja jalkautuvaa S2-opetusta

Vuoden aikana luotiin myös verkostoja ja kumppanuuksia eri aloilla. Erityisen tärkeitä olivat vierailut maahanmuuttajien järjestöissä, jotta voimme ymmärtää paremmin maahan muuttaneiden työllistymisen ja opiskelemaan pääsemisen ongelmia ja mahdollisuuksia. Heidän taustansa ja koulutuksensa vaihtelevat kuitenkin todella paljon, joten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tarpeellista.

Kotoutumisvaiheessa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta varmistetaan kielitaidon ja muiden tarvittavien taitojen kehittyminen. Vuoden aikana tehdyt selkokieliset materiaalit, sanasto sekä videot ovat koko verkoston käytettävissä.

Jalkautuva S2-opetus tarkoittaa uudenlaista lähestymistapaa kielenopetukseen. Käytännössä se järjestetään luokkahuoneen sijaan siellä, missä opiskelijat ovat. Opetusta voidaan myös toteuttaa sosiaalisen median ympäristöissä kuten Facebookissa, Skypessä tai WhatsAppissa.

Lisää digitaalisuutta opiskeluun

Reformin myötä opetus ja oppiminen siirtyvät entistä enemmän työpaikoille, joten otimme myös tämän huomioon. Oppimista voi tapahtua nyt uudenlaisissa, digitaalisissa ympäristöissä. Uudet oppimisympäristöt ja sovellukset tarjoavat innovatiivisia ja joustavia tapoja lisätä oppimista työpaikalla. Ammattisanaston oppimisessa voidaan käyttää kuvia, videoita tai pelillisiä elementtejä sisältäviä oppimateriaaleja. Ammattiin liittyviä käsitteitä sekä kieltä voi oppia työpaikalla ja/tai virtuaalisissa ympäristöissä.

Kaikkia haasteita ei saatu ratkaistua vuoden aikana, mutta uusia ajatuksia ja toimintamalleja tullaan testaamaan, soveltamaan ja muokkaamaan seuraavina vuosina.

Tarkempaa tietoa jokaisesta hankkeesta: MAHTAVA, TYKKI, HUIPPU – tulokset

Aleksandra

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi