Stadiosaa.fi

Oppisopimuksen kehittäminen Etelä-Suomessa

Stadin aikuisopiston koordinoimassa OpsoDiili Etelä –hankkeessa on kolmen toimintavuoden aikana kehitetty niin oppisopimuksen monimuotoisia toteutusmalleja kuin nivelvaiheen siirtymiä. Merkittävä tuotos on liittynyt etenkin ohjaus- ja neuvontatoiminnan vahvistamiseen.

OpsoDiili Etelä –hanke* lähti käyntiin kolme vuotta sitten valtakunnallisen OpsoDiili koordinaatiohankkeen rinnalla päämääränä kehittää oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutus on kustannustehokas, monimuotoinen ja uudistuva koulutusmalli, mutta vielä pari vuotta sitten ei yleisesti kovinkaan tunnettu. Hanke syntyikin ei pelkästään tarpeesta kehittää itse oppisopimusta ja yhteisiä toimintamalleja, vaan vahvistaa sen tunnettuutta ja profiilia muiden koulutusmuotojen rinnalla.

Etelän hanke ulottui alueellisesti pääkaupunkiseudulta Keravalle, Kotkaan ja Lappeenrantaan asti. Stadin aikuisopiston toimiessa päätoteuttajana muita etelän hankkeen toimijoita olivat Kouvolan kaupunki (KSAO) sekä Espoon seudun, Kotka-Haminan seudun, Etelä-Karjalan ja Keski- ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymät. Viimeisin toimii nykyään nimellä Edupoli.

Monimuotoisia toteutusmalleja ja vaikuttavaa tiedottamista

Kolmen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö on muuttunut radikaalistikin etenkin reformin myötä, mikä on tuonut uusia haasteita (mutta toisaalta mahdollisuuksia) hankkeen toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Paljon kuitenkin saatiin aikaan.

Yleisesti ottaen hankkeen tärkeimmät tulokset liittyivät yhteistyön, verkostojen, tiedottamisen ja uusien viestinnän muotojen kehittämiseen ja vahvistamiseen niin oppisopimustoimijoiden, työnantajien, yritysten, opiskelijoiden, opojen kuin muiden ohjaustyötä tekevien kesken/välillä. 

Oppisopimuksen monimuotoisia toteutusmalleja kehitettiin luomalla malleja eri kohderyhmille (mm. usean työnantajan malleja ja aloittavan yrittäjän oppisopimus). Nivelvaiheen siirtymiä kehitettiin suunnittelemalla erilaisia ennakkojaksoja esim. valmennusjakso + työkokeilu + oppisopimus sekä opiskelijan siirtyminen oppilaitoksesta oppisopimuksen.

Yksi hankkeen tuloksena syntyneistä toimintamalleista.

Oppisopimuksesta viestiminen on hankkeen ansiosta parantunut ja lisääntynyt. Erilaisista joustavista opintopoluista tiedottaminen on muuttanut muotoaan ja ollut ajankohtaista läpi hankkeen (esitteet, videot, blogit, sosiaalinen media).

Oppisopimuskoulutus on näkynyt tiiviisti myös useissa tapahtumissa ja infotilaisuuksissa. Ensimmäistä valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietettiin lokakuussa 2017. Viikon aikana oppisopimuksen näkyvyys laajeni merkittävästi lukuisten alueellisten tapahtumien ansiosta.

Hanke on antanut tapahtumille merkittävää markkinoinnillista apua.

Hankkeen aikana tuotettiin Oppisopimus.fi-brändi ja visuaalinen ilme sekä liuta kaikille avoimia ja levitettäväksi tarkoitettuja materiaaleja oppisopimuksesta, joihin pääsee tutustumaan tästä.

Tiedotuksen lisääntyessä oppisopimustietoisuus ja tunnettuus on parantunut sekä oppilaitosten sisällä että ulkoisten kumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa. Työelämäyhteyksiä ja uusia kontakteja on solmittu aikaisempaa enemmän. Oppisopimusmääriä on kasvatettu, ja sitä kautta on kehitetty opiskelijoiden ja jo työssä olevien osaamista.

Tutustu tarkemmin hankkeen tuloksiin ja malleihin sähköisessa ”kirjassa”.

Kehittämistyö jatkuu

Vaikka hankkeen toimintakausi päättyy virallisesti maaliskuun 2018 loppuun, jatkuu oppisopimuksen kehittäminen yhä muualla.

Parasta Palvelua –kehittämisohjelma (alkanut 1.11.2017) perustettiin OpsoDiilin verkoston pohjalle jatkoksi tukemaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua. Ohjelmassa luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia. Yhteiskehittämisen avulla tavoitellaan parasta mahdollista asiakaskokemusta ja palvelua työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa.

Mikäli oppisopimusasiat ja kehittämistyö kiinnostavat, liity mukaan keskusteluun Uudistutaan yhdessä –ryhmässä Facebookissa. Ryhmässä verkostoiduaan, jaetaan kokemuksia ja pohditaan yhdessä ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Kirjoittaja: Anna Linna, projektisihteeri, OpsoDiili Etelä

*Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ajalla 1.4.2015–31.3.2018.

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi