Stadiosaa.fi

Tehdään aidosti yhdessä, ei vain yhteistyössä! – osa 1

Helsingissä on toteutettu nuorten työpajatoimintaa jo yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä toiminta on sijoitettu Stadin ammattiopistoon, Stadin Bryggaan, joka kokoaa yhteen nivelvaiheen koulutukset ja palvelut. Työpajatoimintaa on kehitetty vuosien varrella mm. lainsäädännön muutosten ja työympäristössä tapahtuneiden muutosten siivittämänä. Lähtökohtana on ollut koulutuksen ja palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen urapolulla eteenpäin.

Työpajatoiminnan sisältöjen avulla nuoret ovat selkiyttäneet kuvaa omasta tulevaisuudestaan.

Vuoden 2016 Sovarimittarin, Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämän sosiaalisen vahvistumisen mittarin tulosten (n= 75) mukaan nuorten elämänhallinta ja tavoitteellisuus  parantuivat jonkin verran tai selkeästi 74 %;lla nuorista. 86 % nuorista kertoi, että opiskelu- ja työelämävalmiudet paranivat.

Tällä hetkellä kaikkia puhuttaa amisreformi, joka mahdollistaa osaamisen kartuttamisen monenlaisissa oppimisympäristöissä. Työpajat ovat toimineet reformin hengessä jo vuodesta 2016 alkaen, jolloin käytännön tarpeista syntyi yrityksissä tapahtuva valmennus. Työtä oli tarjolla mm. puhdistuspalvelualalla, mutta riittävin työelämävalmiuksin olevia työnhakijoita ei ollut tarjolla. Myöskään työpajatoimintaa ko. alalle valmentavana toimintana ei vielä ollut tarjolla. Eikä ollut järkevää lähteä vuokraamaan tiloja, joissa valmennusta olisi toteutettu. Olikin luontaista etsiä sopiva yhteistyökumppani, jollaiseksi valikoitui SOL Palvelut, joka oli tehnyt jo vuosia yhteistyötä oppisopimustiimin kanssa. Heillä oli tarjolla työkohteita, joissa työkokeilun voisi toteuttaa ja työpaikkaohjaajia, jotka vastaisivat työhön ja kohteeseen perehdytyksestä. Yhteistyössä kehitimme yrityksissä tapahtuvaan valmennukseen alkuvalmennusjakson, jossa Stadin ammattiopiston työpajoille palkattiin työvalmentaja, joka ottaa vastuulleen työkokeilun markkinoinnin, asiakasrekrytoinnin, alkuvalmennuksen ja yhteistyön nuoren ja työnantajan kanssa koko työkokeilun ajan. Ryhmän ja ohjaavan opettajan tuki työkokeilun ajan vahvisti sitoutumista ja tarjosi mahdollisuuden miettiä mahdollisiin jatko-opintoihin liittyviä kysymyksiä yksityiskohtaisemmin. SOL pilotin tavoitteena oli edesauttaa osallistujia työllistymisessä sekä samalla tarjota mahdollisuus innostua kouluttautumisesta, tutkinnon osan suorittamisesta työkokeilun aikana tai vaikka koko tutkinnon suorittamiseen työkokeilun jatkona oppisopimuksella.

 

Pilotin jälkeen todettiin, että yrityksissä tapahtuvan valmennuksen voi siirtää mihin tahansa yritykseen tai työtehtävään. Maunulataloon oli sopivasti avautumassa kahvila, jonka perustamisesta ja jatkossa toteuttamisesta päästiin sopimukseen kaupungin toimijoiden kesken. Kolmen kuukauden työkokeilujakso käynnistyi kahden viikon alkuvalmennuksella, jossa perehdyttiin mm. työelämätaitoihin, työhyvinvointiin, asiakaspalveluun ja yrityksen perustamiseen. Sen jälkeen käytännön työkokeilussa kohdatut kokemukset purettiin viikoittaisissa nuorten, työvalmentajan ja nuorisotalon kahvilasta vastaavan henkilön tapaamisissa. Kokemukset olivat sekä nuorten että työelämän puolelta niin positiivisia, että alkuvalmennus tuotteistettiin kahden osaamispisteen laajuiseksi ja sitä tarjotaan Stadin ammattiopiston avoimina opintoina työkokeilun alussa tai työpajojen ja valmaopiskelijoiden työelämään siirtymisen edistämiseksi.

 

Kirjoittaja:

Tarja Taskinen-Okungbowa
Työpajaesimies, Stadin Ammattiopisto

 

 

linkit:

 

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi