Stadiosaa.fi

Kipsauksen Suomen Mestariksi Aaro Pihkala Stadin aikuisopistosta

Kipsauksen SM-kilpailu järjestettiin Suomen ensihoitajaliiton järjestämillä ensihoitopäivillä Vantaalla 13.4.18. Pihkala osallistui kilpailun kisälli-sarjaan. Toinen sarja oli Suomen mestari-sarja, joka olisi saattanut olla vähän turhan haastava – Pihkala naurahtaa. Kilpailussa kilpailijat saivat suorittaakseen 2-osaisen tehtävän, jossa kilpailijoiden tietoja testattiin sekä teoriassa, että käytännössä. Teoriakysymykset koostuivat anatomian kysymyksistä ja monivalinnoista, jonka jälkeen oli potilascase: henkilön oikea käsi on jäänyt raskaan oven väliin ja aiheuttanut MC IV-V murtumat, jotka tuli hoitaa immobilisaation keinoin.

Juuri pari viikkoa sitten Stadin aikuisopistossa perustason ensihoitajaksi toista vuottaan opiskeleva Aaro Pihkala suoritti immobilisaatio- ja kuvantamisen opintokokonaisuuden. Kyseinen opintokokonaisuus kuuluu perustason ensihoitajien osaamisperusteisiin. Ensihoitajaopiskelijat suorittavat opintokokonaisuuden yhtenä pakettina, joka kestää yhteensä kuusi kokonaista koulupäivää, eli noin 48 tuntia. Opintokokonaisuuden opettajana toimii HUS lastenklinikalta ansiokkaasti muutama vuosi sitten eläköitynyt kipsimestari, Hannu Kuisma.
Immobilisaatio- ja kuvantamisen opintokokonaisuuden sisältö koostuu Opetushallituksen määrittelemästä sisällöstä, johon kuuluu: erilaiset kipsausmateriaalit (puu, muovi, lasikuitu, kalkki), kipsauskomplikaatiot, kipsatun potilaan ohjaus, sekä erilaiset kipsaustekniikat. Opintokokonaisuudessa käydään läpi myös erilaisia kuvantamisen menetelmiä ja tekniikoita, sekä röntgen kuvien tulkintaa.

Kurssilla käydään läpi yläraajojen osalta kulmakipsi, sekä ranteen immobilisoimista eri tyyppisten murtumien kohdalla, esim. vene- tai kämmenluu. Alaraajojen kohdalla harjoitellaan kipsisaappaan tekoa aina reiteen asti, polven alapuolelle, sekä kipsihylsyn tekemistä. Kaikkia kipsimalleja työstetään eri materiaaleilla. Kurssin sisältö on yksinkertainen: ennen varsinaista käytännön harjoittelua käydään läpi teoriaosuus- mitä ollaan tekemässä ja miksi, mitä kyseisen murtuman kohdalla täytyy ottaa huomioon ja mitä erityispiirteiä on juuri siinä murtumatyypissä.
Pihkala kertoo, ”päädyin valitsemaan primacast-lastan koska sormien oikeanlainen asento oli tässä tapauksessa tärkeää. Kyseisestä materiaalista oleva lasta kuivuu nopeasti, jonka lisäksi lasta on helposti muotoiltavissa ja taivuteltavissa siten, että sen antama tuki sormille on optimaalinen niin ylä- kuin alapuoleltakin. Kyseisen lastan tekemisessä on tärkeää huomioida myös sen pituus ranteen peitoksi, jolloin ranne saadaan tuettua. Kipsimateriaali on kevyt ja soveltuu hyvin käytettäväksi yläraajan murtumissa. Kipsauskurssilla koulussa olimme harjoitelleen juuri tämän tyyppisen kipsien tekemistä, joten koin sen tekemisen kilpailutilanteesta huolimatta helpoksi”.

Pihkalan mielestä immobilisaation sisältyminen perustason ensihoitajan opintosuunnitelmaan on äärimmäisen hyviä asia. Erityisesti sairaankuljetus- ja akuuttiympäristössä työskennellessä, tulisi jokaisella valmistuneella olla vähintäänkin kyseisen opintokokonaisuuden tarjoamat perusvalmiudet immobilisaatiohoitoon. Näillä perustiedoilla ja –taidoilla voidaan suorittaa turvallisesti immobilisaation toimenpiteitä myös käytännön kentällä työskennellessä.

Hyvinkään alueella on toteutettu muutaman vuoden ajan hoitomallia, jossa reponoituun nilkkaan laitetaan ambulanssissa tyhjiölastan sijaan kipsilasta. Tämä on mielestäni näppärämpää ja järkevämpää, kuin tyhjiölastan kanssa toimiminen, koska kentällä tapahtuneen reponoinnin jälkeen raaja voidaan kuvantaa kipsin kanssa. Tällöin potilas välttyy turhalta loukkaantuneen raajan liikuttelulta sairaalaan saavuttaessa. Pihkala toteaa.

Kuva ja teksti: Emma-Reeta Toivonen

Stadin aikuisopisto järjestää kipsauksen lyhytkurssin 24.-25.5.2018. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi