Stadiosaa.fi

Kokemusasiantuntijakoulutus opioidikorvaushoidossa oleville

Koulutuksen ensimmäiset kokemusasiantuntijat valmistuvat 12.6.2018. Kokemusasiantuntijaopiskelijat ovat itse entisiä huumeiden käyttäjiä ja jo pitkällä oman korvaushoitonsa kanssa.

Stadin aikuisopistosta valmistuu kesäkuussa 9 kokemusasiantuntijaa. Koulutus on ensimmäinen oppilaitoksessamme ja se on toteutettu yhteistyössä OK-hankkeen ”Kokemusasiantuntijakoulutus oppilaitoksessa opioidikorvaushoidossa oleville” -projektin kanssa. Tukikohta ry ja hankkeen muut toimijat ovat olleet vahvasti mukana sekä opiskelijoiden valintaprosessissa että koulutuksen hahmottelussa. Kouluttajina ovat toimineet kokemusasiantuntija Johanna ja opettaja Marianne Hellsten. Työtä on tehty yhdessä, suunniteltu koulutuksen sisältöjä ja erilaisia pedagogisia menetelmiä ja käytännön harjoituksia. Yhteistyö kouluttajien kesken on ollut sujuvaa.

Opiskelijat aloittivat opintonsa helmikuussa ja oppilaitoksessa on opiskeltu kerran viikossa viisi tuntia kerrallaan. Koulutukseen kuuluu vahvasti oman tarinan työstäminen ja kaikki opiskelijat kertoivatkin tarinansa toisilleen toukokuun aikana. Tämän lisäksi on tehty tutustumiskäynti Suursuon terveysasemalle kokemusasiantuntijan luo ja kuunneltu muiden kokemusasiantuntijoiden tarinoita. Opiskelijat ovat opiskelleet mm. päihdesairauksia, lääkehoitoa, palvelujärjestelmää ja työstäneet omaa rooliaan kokemusasiantuntijan ammatissa.

Koulutukseen osallistuneet opiskelijat ovat olleet erittäin innostuneita ja motivoituneita. Alussa kaikki olivat hiukan epätietoisia siitä, mitä koulutus oikein tarkoittaa, mutta koulutuksen edetessä oma ammatillinen tehtävä kokemusasiantuntijana on kirkastunut. Myös luottamus omaan osaamiseen ja valmiudet ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ovat kasvaneet.
Puolen vuoden matka opiskelijoiden kanssa on ollut erittäin mukava ja antoisa. Toivottavasti kokemusasiantuntijakoulutuksen toteuttaminen on jatkossakin mahdollista oppilaitoksessamme. Kokemusasiantuntijoiden tarve eri organisaatioissa lisääntyy jatkuvasti. Toivottavasti pystymme vastaamaan tähän tarpeeseen tulossa olevan tutkinnon osan kanssa: kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen -tutkinnon osa (tutkinnon perusteet voimaan 1.1.2019 alkaen).

Marianne Hellsten

Kirjoittaja on mielenterveys- ja päihdetyön opettaja, VTM, ESH

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi