Stadiosaa.fi

Lähihoitajan työssä parasta on toisten ihmisten auttaminen

Ammattiosaajan haastattelussa opiskelukokemuksistaan kertoo lähihoitaja Aino Takala.

Mitä olet opiskellut?

Olen valmistunut lähihoitajaksi Stadin ammattiopistosta. Suoritin amiksen ohella myös yo-tutkinnon kaksoistutkintona. Suuntauduin lähihoitajaopinnoissani sairaanhoitoon ja huolenpitoon, sillä pidin kovasti kliinisestä hoitotyöstä ja pystyin näkemään itseni työskentelemässä sairaalassa. Koin myös, että se oli osaamisalana riittävän monipuolinen. Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt HUS:n Meilahden sairaalassa kardiologian vuodeosastolla.

© Skills Finland

Miksi valitsit alan 9.-luokalla?

Valitsin 9.-luokalla sosiaali- ja terveysalan opinnot, sillä olen jo 7-vuotiaasta palokuntanuoren alusta lähtien ollut kiinnostunut ensiavusta ja ihmisten auttamisesta. Ysiluokalla kotihoidossa suoritettu TET-jakso antoi positiivisen kokemuksen käytännön työstä ja koin haluavani oppia aiheesta lisää. Lisäksi perheestä ja suvusta löytyi jo valmiiksi lähihoitajia, joilta sain kuulla opiskelukokemuksia sekä omakohtaisia vinkkejä opintojen järjestämisestä kaksoistutkinnoksi. Halusin nimittäin itselleni myös valkolakin, ja koin tämän olevan itselleni sopivin ratkaisu.

Mikä opinnoissa oli mielenkiintoisinta?

Opinnoissani mielenkiintoisinta olivat ehdottomasti erilaisissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä suoritetut työssäoppimisjaksot. Niissä pääsi soveltamaan koulussa opittuja taitoja käytännössä monipuolisissa ympäristöissä. Harjoitteluissa kohtasin paljon muuttuvia tilanteita kuitenkin turvallisesti ohjauksen alaisena. Opin myös paljon sellaisia asioita, joita en koulun penkillä istumalla osannut kuvitella kohtaavani. Lisäksi koululla pidetyt käytännön hoitotyön tunnit (ns. laboraatiot), joissa esimerkiksi verensokerin mittausta ja potilassiirtoja sängystä pyörätuoliin harjoiteltiin leikkien itse potilasta, olivat hyvin mielenkiintoista ja antoivat mahdollisuuden nähdä asioita myös potilaan silmin.

Olen myös ollut Taitaja-kilpailuissa mukana kahdesti. Koen, että kilpaileminen on itselleni mieluinen tapa oppia sekä haastaa omaa osaamista. Kotikisoissa Helsingissä 2017 voitettu pronssi antoi lisäpontta lähteä yrittämään kansainvälistä kilpailemista. Nyt olen mukana vuoden 2018 ammattitaitomaajoukkueessa ja harjoittelen kohti EuroSkills 2018 -kilpailua.

Mistä yllätyit?

Opintojen alussa pidetty pitkä teoriajakso yllätti, sillä ajattelin meidän heti hyppäävän hoitajien tunikoihin ja aloittavan käytännön simulaatiot. Opintojen edetessä ymmärrys vankan teoriapohjan luomisen tärkeydestä auttoi hahmottamaan opintojen rakenteita, sillä lähihoitajan työ on paljon muutakin kuin teknistä suorittamista. Ei esimerkiksi auta osata mitata verenpainetta, jos ei ymmärrä mistä se muodostuu ja mitkä tekijät sen vaihteluihin vaikuttavat.

Mikä ammatissasi on parasta?

Ammatissani parasta on mahdollisuus auttaa toista ihmistä. Tuntuu aina hyvältä, kun potilas kotiutuu hyvävointisena ja vilpittömästi kiittää saamastaan hoidosta. Silloin kokee, että on voinut vaikuttaa toisen toipumiseen ja tehdä asiat hyvin. Myös mahdollisuus edistää terveyttä ja hyvinvointia on tärkeää ja tilanteiden muuttuvuus pitää työn mielekkäänä opettaen joka päivä jotain uutta.

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?

Tulevaisuuden haaveenani olisi työskennellä akuuttihoitotyön puolella, ehkä ensihoitoyksikössä, lääkintähelikopterissa tai päivystyksessä. Koen haluavani oppia elimistön toiminnasta ja sen tukemisesta lisää ja jatko-opiskelut ovatkin suunnitteilla suuntautuen lääketieteen opintoihin.

Julkaistu ensimmäisen kerran: ©  www.ammattiosaaja.fi 

 

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi