Stadiosaa.fi

Tekemällä oppii – syyrialaistaustainen Barkash Shekhmous matkalla putkiasentajaksi

Barkash Shekhmous aloitti Stadin ammattiopistossa putkiasentajan opinnot vuonna 2017 opiskeltuaan ensin suomen kieltä. Hänellä oli toisen alan koulutus kotimaastaan, mutta Suomessa hänelle suositeltiin talotekniikan opintoja, koska niiden avulla olisi helppoa työllistyä. Sosiaalisena henkilönä Barkash Shekhmous sai nopeasti uusia ystäviä Stadin AO:ssa.

Barkashin vahvuutena on muun muassa se, että hän osaa ottaa toiset ihmiset huomioon, kertoo hänen opettajansa Juha Lammi.

Barkash Shekhmousin oppisopimuspolku lähti liikkeelle, kun Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta oltiin yhteydessä Stadin AO:n talotekniikan opettajiin ja tiedusteltiin potentiaalista opiskelijaa kesätöihin. Tätä ennen Barkash Shekhmous oli ottanut yhteyttä 60 työpaikkaan tuloksetta!

Työntekijänä Shekhmous on opettajansa Juha Lammin mukaan ”vie mennessään, tuo tullessaan”-tyyppiä. Kesätyö sujui kaupunkiympäristön toimialalla siinä määrin hyvin, että pian alettiin keskustella oppisopimusmahdollisuudesta. Nyt Barkash Shekhmous huolehtii kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden, lämmitysjärjestelmien ja vesikalusteiden toimivuudesta eli niiden huollosta ja korjauksesta. Työyhteisöön Shekhmous sopeutui helposti.

Missä asioissa on tarvittu tukea?

Erikoisammattimies Marko Joki Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta toimii Barkash Shekhmousin työpaikkaohjaajana. Kun häneltä kysyy, miten oppisopimus on sujunut ja millaista tukea Barkash tarvitsee, Joki toteaa: ”Lähinnä Barkash on tarvinnut tietoa joidenkin työkoneiden osien toiminnasta. Näin hän ymmärtää kokonaisuuden siitä, miten jokin työssä tarvittava laite toimii.”

Myös jotkin suomen kielen sanat, varsinkin tekniset alaan liittyvät termit, ovat vaatineet tarkempaa selitystä. Hän on tarvinnut opastusta myös joissakin käytännön asioissa ja tavoissa, jotka kuuluvat suomalaiseen työkulttuuriin.

Barkash Shekhmous suorittaa tutkinnon loppuun oppisopimuksella.

Mikä oppisopimusopiskelijan rekrytoinnissa motivoi työnantajaa?

Mikä sitten motivoi työnantajaa tarjoamaan oppisopimuspaikan Barkash Shekhmousille? Marko Joki vastaa: ”Hänen ahkeruutensa sekä halu kehittyä alan ammattilaiseksi unohtamatta sitä, että hän oppii ja omaksuu asiat tosi nopeasti.”

Oppisopimuksesta työpaikkaohjaajalla on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia.

”Mielestäni tämä on väylä päästä paremmin kokonaisvaltaisesti sisälle alaan, jota henkilö opiskelee, verrattuna oppilaitokseen. Barkashin tapauksessa olen havainnut selvää edistystä tekemisen kautta oppimisessa.”

Erityisesti Joki kiittää Barkash Shekhmousin rohkeutta kysyä neuvoa, ellei hän ymmärrä tai osaa tehdä jotakin. Haasteista kysyttäessä Joki mainitsee liiallisenkin innon ja malttamattomuuden, jota hän joutuu joskus toppuuttelemaan!

Työpaikkaohjaajan roolista ja tehtävistä

Marko Joen mielestä työpaikkaohjaajan on tärkeää kuunnella ohjattavaa, ottaa hänen oppimiskykynsä huomioon ja sekä hyväksyä että ymmärtää  etnisten taustojen eroja. Oman ammattitaidon ylläpitäminen sekä kehittäminen on Joen mukaan myös keskeistä. Joki toteaa:

Opiskelijan ohjaus kehittää omia sosiaalisia taitoja, ja ainahan opiskelijoilta löytyy uusia temppuja, joita ei itse ole huomannut.

Myös Joki itse kehittää omaa osaamistaan oppisopimuksella suorittamalla puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa.

Tyytyväinen opiskelija

Opiskelu on ollut Berkash Shekhmousin mielestä aivan mahtavaa. Hän on tyytyväinen erityisesti siihen, että saa kehittyä koko ajan ammatissaan ja etenkin oppisopimuksen aikana kehitys on ollut nopeaa. Hän suosittelee lämpimästi oppisopimusta opiskelumuodoksi kenelle tahansa, sillä näin pääsee työelämään kiinni nopeasti.

Opettaja Juha Lammi on ollut hänen mielestään mahtava tuki koko opintojen ajan. Opettaja on ollut aina valmis auttamaan ja myös työporukka on kannustava. Työpaikassa viehättää erityisesti sen siisteys ja järjestys. Myös päällikkö on mukava ja auttavainen.

Eri osapuolia kuunnellessa tulee vaikutelma, että palaset ovat Barkash Shekhmousin kohdalla naksahtaneet hienosti kohdalleen: opiskelija on tyytyväinen saamaansa koulutukseen ja työkokemukseen, ja työnantaja on tyytyväinen opiskelijan työpanokseen. Työelämä- ja oppisopimuspalvelut toivottaa onnea Barkash Shekhmousin uudelle työuralle!

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti oppisopimuksesta!

Teksti ja kuvat: Kaija Lahti

Lisätiedot:
Oppisopimuspalvelut, Stadin AO: oppisopimus.hel.fi, oppisopimus@hel.fi, 09 310 88431
Talotekniikan perustutkinto, Stadin AO

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi