Stadiosaa.fi

Tekemällä oppii – syyrialaistaustainen Barkash Shekhmous matkalla putkiasentajaksi

Barkash Shekhmous

Barkash aloitti Stadin ammattiopistossa putkiasentajan opinnot 2017 ammattiopiston puolella heti suomen kielen opintojen jälkeen. Hänellä oli aivan eri alan koulutus kotimaastaan, mutta Suomessa hänelle suositeltiin talotekniikan opintoja, koska niiden avulla olisi helppoa työllistyä. Sosiaalisena tyyppinä hän sai helposti ystäviä luokalta.

– Hänen vahvuutensa on mm. se, että hän osaa ottaa toiset ihmiset huomioon, kertoo hänen opettajansa Juha Lammi.

Barkashin oppisopimuspolku lähti siitä liikkeelle, kun työnantaja otti oppilaitokseen yhteyttä ja kyseli, olisiko potentiaalia kesätyövoimaa tarjolla. Tätä ennen Barkash oli ottanut yhteyttä 60 työpaikkaan tuloksetta! Työntekijänä hän on opettajansa Juha Lammin mukaan ”vie mennessään, tuo tullessaan”- tyyppiä. Kesätyö sujui Kaupunkiympäristön toimialalla siinä määrin hyvin, että pian alettiin keskustella mahdollisuudesta oppisopimukseen. Nyt Barkash huolehtii kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden, lämmitysjärjestelmien ja vesikalusteiden toimivuudesta eli hänen työnään on niiden huolto ja korjaus. Työyhteisöön Barkash sopeutui heti helposti.

Missä asioissa tukea on tarvittu?

Erikoisammattimies Marko Joki Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalta toimii Barkashin työpaikkaohjaajana. Kun häneltä kysyy, miten oppisopimus on sujunut ja millaista tukea Barkash tarvitsee, Joki toteaa, että ”lähinnä Barkash on tarvinnut tietoa joidenkin työkoneiden osien toiminnasta. Näin hän ymmärtäisi kokonaisuuden siitä, miten jokin työssä tarvittava laite toimii.”

Myös jotkut suomen kielen sanat, varsinkin tekniset alaan liittyvät termit ovat vaatineet tarkempaa selitystä. Hän on tarvinnut opastusta myös joissakin käytännön asioissa ja tavoissa, jotka kuuluvat suomalaiseen työkulttuuriin.

Barkash Shekhmous

 

Mikä oppisopimusopiskelijan rekrytoinnissa motivoi työnantajaa?

Mikä sitten motivoi työnantajaa tarjoamaan oppisopimuspaikan Barkashille? Joki vastaa, ”hänen ahkeruutensa, sekä halu oppia alasta; unohtamatta sitä, että hän oppii ja omaksuu asiat tosi nopeasti.” Oppisopimuksesta työpaikkaohjaajalla on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia.

”Mielestäni tämä on väylä päästä paremmin kokonaisvaltaisesti sisälle alaan, jota henkilö opiskelee, verrattuna oppilaitokseen. Barkashin tapauksessa olen havainnut selvää edistystä tekemisen kautta oppimisessa.”

Erityisesti Joki kiittelee Barkashin rohkeutta kysyä neuvoa, ellei hän ymmärrä tai osaa tehdä jotakin. Haasteista kysyttäessä Joki mainitsee joskus liiallisenkin innon ja malttamattomuuden, jota joutuu joskus toppuuttelemaan!

Työpaikkaohjaajan roolista ja tehtävistä

Marko Joen mielestä työpaikkaohjaajan on tärkeää kuunnella ohjattavaa, ottaa hänen oppimiskykynsä huomioon, ja hyväksyä sekä ymmärtää eri etnisten taustojen erot tietyissä asioissa. Oman ammattitaidon ylläpitäminen sekä kehittäminen on Joen mukaan myös keskeistä. Joki toteaa:

Tämä (opiskelijan ohjaus) kehittää omia sosiaalisia taitoja sekä ainahan opiskelijoiltakin löytyy uusia temppuja mitä itse ei ole huomannut.

Myös Joki itse kehittää omaa osaamistaan oppisopimuksella suorittamalla Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa.

Tyytyväinen opiskelija

Opiskelu on ollut Berkashin mielestä aivan mahtavaa! Hän on tyytyväinen erityisesti siihen, että saa kehittyä koko ajan ammatissaan. Nyt varsinkin oppisopimuksen aikana osaaminen kehittyy nopeasti. Hän suositteleekin lämpimästi oppisopimusta opiskelumuodoksi kenelle tahansa, sillä näin pääsee työelämään kiinni nopeasti.

Opettaja Juha Lammi on ollut hänen mielestään mahtava tuki koko opintojen ajan. Opettaja on ollut aina valmis auttamaan, myös työporukka on hyvä ja hän saa aina apua tarvitessaan. Työpaikassa viehättää erityisesti sen siisteys ja järjestys. Myös päällikkö on mukava ja auttavainen. Kaikkiaan eri osapuolia kuunnellessa tulee vaikutelma, että palaset ovat Barkashin kohdalla naksahtaneet hienosti kohdalleen: opiskelija on tyytyväinen saamaansa koulutukseen ja työkokemukseen ja työnantaja on tyytyväinen opiskelijan työpanokseen. Työelämä- ja oppisopimuspalvelut toivottaa onnea Barkashin uudelle työuralle!

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti oppisopimuksesta!

Työelämä- ja oppisopimuspalvelut
oppisopimus.hel.fi
Asiakaspalvelu
s-posti: oppisopimus(at)hel.fi
puh. 09 310 88431

 

Kirjoittaja: Kaija
Kirjoittaja työskentelee koulutustarkastajana Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalveluissa. Hän saa iloa ja inspistä saadessaan auttaa ihmisiä eteenpäin työurallaan.

 

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi