Stadiosaa.fi

”Kun on mukana kehittämässä, voi myös vaikuttaa asioihin”

Näin kuvaa Helen Oy:n HR-asiantuntija Maija Virta päätöstä lähteä mukaan kehittämään koulutus- ja oppisopimusprosesseja yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Stadin ammatti- ja aikuisopisto on mukana Parasta palvelua kehittämisverkostossa, johon kuuluu 27 oppilaitosta ympäri maata. Verkostossa aloitettiin palvelumuotoilu koulutus- ja oppisopimusprosessien kehittämiseksi viime keväänä. Jokaisella oppilaitoksella on oma yrityskumppani(t), jonka kanssa toimintaa kehitetään vuoden loppuun saakka.

Yhteiskehittämisen (co-creation) idean lähtökohtana, että palvelun tai tuotteen käyttäjä on alusta asti mukana kehittämässä sitä omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Palvelumuotoilu tarjoaa monia yhteiskehittämisen välineitä. Valtakunnallisessa kehittämistyössä on määritetty kahdeksan ns. kriittistä pistettä, joihin etsitään loppuvuoden aikana ratkaisuvaihtoehtoja.

©Helen

Helen Oy kouluttaa vuosittain useita opiskelijoita koulutussopimuksella sekä kehittää henkilöstöään oppisopimuksella. Sujuva yhteistyö edellyttää aktiivista vuoropuhelua.

”Kun tunnemme toisemme ja toistemme prosessit, niin asiat hoituvat. Kun prosessit ovat kunnossa, niin oppilaat ja työpaikkaohjaajat voivat keskittyä oleelliseen eli osaamisen karttumiseen käytännön työssä”, Virta summaa.

Palvelumuotoilu tarjoaa työkaluja, joiden avulla kehitetään ratkaisuja haasteisiin sekä luodaan myös täysin uusia tapoja toteuttaa koulutusta työelämässä. Kehittäminen vaatii siis molemmin puolista sitoutumista ja panostusta yhteisiin tavoitteisiin. Palvelumuotoilu ja sen kehittämisprosessi on hyvin mielenkiintoinen. Tapaamisissa on nähty todella hienoja esityksiä ja uusia ideoita. Koulutusprosessin eri vaiheiden kehittämisessä otetaan huomioon kaikki toimijat: oppilas, opettaja, työpaikkaohjaaja jne. Odotukset kehitystyön tuloksista ovat korkealla, Virta kertoo.

Tavoitteet kirkkaana

Kehittämisessä tulee olla myös selkeät tavoitteet. Stadin ammatti- ja aikuisopiston tarkoituksena on tarjota Helenille heidän tarpeitaan vastaavia palveluita ja antaa mahdollisuuksia opiskelijoille oppia työelämässä uusia taitoja ja testata jo oppimaansa. Opiskelijoille opintojen etenemisen lisäksi on tärkeää luoda kontakteja työelämään ja edistää työllistymistä. Virta puolestaan tiivistää Helenin tavoitteet seuraavasti: ”Toisaalta yhteistyön syventäminen Stadin ammattiopiston kanssa ja toisaalta Helenin tunnettuuden lisääminen oppilaiden ja opettajien keskuudessa. Toiveena on myös, että oppilaat saavat hyvän kokemuksen Helenistä työnantajana. Me toivommekin, että monet meillä kouluttautumassa olleet nuoret tulevat meille myös kesätöihin.”

Kirjoittaja: Saku Lehtinen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi