Stadiosaa.fi

Työvaltainen opiskelu motivoi hoitoalalla

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui tammikuussa 2018, ja yhtenä muutoksen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä. Syyskuussa 2018 Stadin aikuisopiston sosiaali- ja terveysala teki uuden aluevaltauksen ja laajensi oppimisympäristöään Kinaporin monipuoliseen palvelukeskukseen. Pääsimme vihdoinkin käynnistämään työvaltaisen opiskelun, joka on yksi tapa toteuttaa reformin mukaista ammatillisen koulutuksen muutosta.

Me sosiaali- ja terveysalan opettajat sekä Kinaporin osastonhoitajat ja yksikön työntekijät aloitimme yhteistyön suunnittelun jo keväällä. Uuden toimintatavan edellytys oli, että kaikki osapuolet tietävät, mistä työvaltaisessa opiskelussa on kysymys: opiskelija, opettaja, työpaikan esimiehet ja muut työntekijät sekä koulutuspäällikkö.

Työvaltaisissa opinnoissa keskitytään osaamisen hankkimiseen työpaikalla. Me työvaltaisen opiskelun ohjaavat opettajat teemme jokaiselle tutkinnonosalle ammattitaitovaatimusten mukaiset toteutussuunnitelmat, joissa on otettu huomioon se, että opiskelija saavuttaa myös tarvittavan teoriatiedon.

Työvaltaisessa opiskelussa ei tarvita pulpettia.

Moneen asiaan oli varauduttu, mutta vasta syksyn kuluessa olemme nähneet todella, mitä kaikkea työvaltainen opiskelu voi tarkoittaa.

 

Työpaikkaohjaaja tärkeässä roolissa

Syyskuun alusta saakka Kinaporin eri yksiköissä on työskennellyt 15 opiskelijaa, joita ovat ohjanneet yksiköiden työntekijät. Opiskelijat saavat myös jatkuvasti opettajan ohjausta sekä käytännön toiminnan että tietopuolisen osaamisen kartuttamiseen. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua Kinaporin sisäisiin henkilöstökoulutuksiin ja oppilaitoksen työpajoihin Teollisuuskadulla.

Opiskelijat ja opettaja työskentelevät Kinaporissa kolmena aamupäivänä viikossa. Tällä hetkellä työpäivät jakaantuvat kahdelle hoitotyön opettajalle.


Opiskelijat oppivat myös toisiltaan

Opiskelijat toimivat työpareina ja omien vastuuasukkaiden vastuuhoitajina yhdessä hoitajien kanssa. He harjaantuvat esimerkiksi hoitotyössä ja asiakkaiden kohtaamisessa kriteerien mukaisissa työtehtävissä, kukin oman henkilökohtaisen aikataulun sekä tutkinnonosansa tavoitteiden mukaisesti.

Piparitalkoot tuovat joulumielen kaikille Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa, ja opiskelijoille hetki sisältyy myös opintoihin.

Syyskuussa aloittaneet uudet opiskelijat aloittivat työvaltaiset opinnot rauhallisesti tutustumalla työympäristöön, asukkaisiin ja työtapoihin. Osaamisalaopintoja suorittavat kokeneet opiskelijat puolestaan hyppäsivät suoraan hommiin ja ohjasivat samalla kokemattomampia koulukavereitaan.

Jokaiselle opiskelijalle on tehty henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon päivitetään yksilöllinen eteneminen opinnoissa. Kun teoreettinen osaaminen on hankittu ja työelämässä oppimisen tavoitteet saavutettu, opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä.


Ei kahta samanlaista hoitajaa tai asiakasta

Syksyn aikana on nähty tehokasta oppimista, uusia tilanteita, sydäntä lämmittäviä kohtaamisia ja erityisesti opiskelijoiden omaa ammatillista kasvua. Tässä erään opiskelijan palaute:

”Kiitos tästä syksystä. Se on ollut sangen antoisa. Oppia on tullut joka tuutista ja monipuolisesti, sekä teoriaa että käytännön asiaa. Viime viikolla minä piikkikammoinen pistin opettajan ohjauksessa ensimmäisen piikin. Se oli minulle suuri kynnys, kiitos Helena. Suurin oppi on kuitenkin ollut huomata, miten erilaisilla tavoilla hoitotyötä voi tehdä: jokainen hoitaja ja asiakas ovat erilaisia. Tilanteet muuttuvat usein ja niihin on vain asennoiduttava oikein, eli tilannetaju ja reagointikyky ovat valttia tälläkin alalla. Täällä on hyvä oppia.”


Uudesta toimintamallista ei luovuta

Teoriaopetustiloja on Kinaporista vallattu milloin neuvotteluhuoneista, milloin käytäviltä. Meidät on otettu talossa hienosti vastaan – emmekä aio lähteä täältä pois! Kun näytöt on arvioitu, opiskelijat pohtivat aiempaa konkreettisemmin omaa reittiään kohti tutkintoa. Joku jää Kinaporiin, toinen lähtee jatkamaan muihin hommiin – ja uusille työvaltaisesta opiskelusta kiinnostuneille opiskelijoille vapautuu taas paikkoja…

Yläkuvassa näkyy Kinaporin aulassa ilahduttava himmeli, jonka palvelukeskukselle ovat lahjoittaneet Päiväkoti Runon lapset. Himmeli symboloi myös uudenlaista oppimista: jokaisen opiskelijan polku rakentuu yksilöllisesti ja punaisten helmien johtolanka vie kohti tutkintoa.


Teksti ja pienet kuvat:

Laura Karlsson ja Helena Kiljo-Leinonen

Kirjoittajat toimivat sosiaali- ja terveysalan opettajina Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja vastaavat Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen työvaltaisesta opiskelusta.


Kiinnostuitko? Lue lisää:

 

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi