Stadiosaa.fi

Ohjaajakoulutus on hyödyllinen jokaiselle työntekijälle

Lähihoitaja Anne Karjalainen osallistui Stadin AO:n työpaikkaohjaajakoulutukseen marras-joulukuussa 2018. Hän suosittelee maksutonta koulutusta jokaiselle työntekijälle alasta tai tehtävästä riippumatta. – Sain käytännön työkaluja ohjaamisen lisäksi perehdyttämiseen, palautteenantoon ja arviointiin. Opiskelijamäärät kasvavat kaikilla työpaikoilla, joten ohjaamiseen on viisasta varautua etukäteen. Ihanteellista on, kun koko työyhteisö osallistuu opiskelijan tukemiseen nimetyn työpaikkaohjaajan lisäksi.

Ammatilliseen koulutukseen sisältyy yhä enemmän työelämässä oppimista. Oppimisjakson kesto voi vaihdella muutamasta viikosta jopa kahden vuoden oppisopimukseen. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa työelämässä oppimisen suunnittelusta ja seurannasta yhdessä oppilaitoksen opettajan kanssa.

Ammatillinen opettaja on ohjaajan työpari

Anne Karjalainen työskentelee Vattuniemen ryhmäkodissa, jossa asuu kehitysvammaisia aikuisia. Helsingin kaupungin toimipaikassa on vuosittain muutamia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Karjalainen oli sekä innostunut että jännittynyt, kun esimies pyysi häntä uuden opiskelijan ohjaajaksi viime syksynä.

Työssäni olen ammattilainen, mutta minulla oli epävarma olo siitä, mitä ohjaajalta odotetaan. Haluan ensin perehtyä asiaan ja toimia vasta sitten, mutta ohjaamisessa minulle kävi päinvastoin. Vasta ohjaajakoulutuksessa oivalsin, että minulla on sekä oikeus että velvollisuus pyytää opettajalta neuvoa, Anne Karjalainen kertoo.

– Olen iloinen siitä, että ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä työelämässä oppimisen laatuun panostetaan, kertoo asiakkuusvastaava Tuija Peussa (keskellä). Hän vastaa Stadin AO:n työpaikkaohjaajakoulutusten koordinoinnista.

– Ohjattavani oli kotoisin Madagascarilta ja kiinnostunut kehitysvammaisten hoitamisesta, koska hänen kotimaassaan ei ole vastaavaa toimintaa. Jakso kesti reilun kuukauden ja puhuimme pääosin suomea, joskus englantia. Opiskelija työskenteli reippaasti ja oli aktiivinen, joten kaikki sujui hienosti.

Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka ovat aitoja työtilanteita. Työpaikkaohjaaja tai muu työntekijä sekä opettaja arvioivat opiskelijan ammattitaidon arviointiasteikolla 1–5 ammatillisessa perustutkinnossa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ei ole arvosanoja, joten arviointi kohdistuu siihen, onko näyttö hyväksytty.

– Näytön arviointiin on panostettava, jotta opiskelija saa realistisen käsityksen omasta osaamisestaan. Keskustelin opettajan kanssa pitkään arvosanan antamisen perusteista. Arviointiasteikko on mielestäni selkeä. Koin hämmentävänä, että arviointikeskustelussa tuli esille sellaisia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, joita ei voi näyttää työympäristössämme. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että arvioija ymmärtää kokonaisuuden ja perehtyy huolellisesti, Anne Karjalainen pohtii.

Ohjaustaidot vaativat ylläpitoa

Työpaikkaohjaajavalmennus sisältää kaksi koulupäivää, joissa käsitellään muun muassa oppivan työpaikan edellytyksiä, ohjaajan erilaisia rooleja, ammatillisen koulutuksen muuttumista sekä palautteenantoa. Toiseen lähipäivään sisältyy arvioijavalmennus, johon voi osallistua myös ilman ohjaajakoulutusta.

Työpaikkaohjaajakoulutuksessa painopiste on keskustelussa ja yhdessä tekemisessä.

– Meillä oli loistava ja motivoitunut ryhmä. Mukana oli eri alojen ammattilaisia, joten sain raikkaita näkökulmia ohjaukseen. Kouluttajat loivat positiivisen ilmapiirin, jossa oli helppo keskustella ohjausteemoista ja jakaa ideoita. Samat kysymykset mietityttivät meitä kaikkia, toisaalta huomasin ilokseni, että omalla työpaikallani on opiskelijoiden ohjaus hyvällä mallilla. Minulle oli arvokas tieto, että tarvittaessa voin ohjata opiskelijan koulun kuraattorin tai psykologin luokse.

Kun toimin seuraavan kerran työpaikkaohjaajana, osaan toimia varmasti ja tehokkaasti. Panostan valmistautumiseen ja varaan riittävästi aikaa sekä opiskelijaan tutustumiseen että oppimisen suunnitteluun. Opiskelijat ovat erilaisia sekä taustaltaan että luonteeltaan, joten on palkitsevaa miettiä yksilöllisiä ratkaisuja, Anne Karjalainen kiteyttää.

Anne Karjalaiselle oli yllätys, että muutama osallistuja oli päivittämässä aiemmin käymäänsä työpaikkaohjaajakoulutusta.

– Ohjaustyössä pääsee hyödyntämään erilaisia taitoja suunnitelmallisuudesta palautteenantoon. Lisäksi on oltava ajantasainen ymmärrys suoritettavasta tutkinnosta ja opiskelijan ammatillisista mahdollisuuksista. Harva ennättää seurata muutoksia, joten ohjaajakoulutus säästää aikaa ja syventää ohjaajan roolia, Karjalainen pohtii.

Koulutuksessa hyödynnettiin Ohjaan.fi-verkkosivustoa, josta tuli käytännön apu myös Anne Karjalaiselle. – Harmi, että tutustuin sivustoon vasta nyt. Täältä löydän kaiken ohjaamiseen liittyvän tiedon yhdestä paikasta ja voin luottaa siihen, että tiedot päivitetään. Pidän erityisesti työpaikkaohjaajan muistilistasta.

Opiskelijasta tulevaisuuden työkaveri

Omalta opiskeluajaltaan Anne Karjalaisen mieleen on jäänyt kaksi ohjaajaa – hyvässä ja pahassa.

Anne Karjalainen (oikealla) tutustui ohjaajakoulutuksessa tutkintoesitteeseen ja alkoi miettiä lisäopintoja. Stadin AO:n asiakkuusvastaava Hannele Häyhä (keskellä) kannustaa Karjalaista ammattitaidon kehittämiseen ja muistuttaa, että koulutuksen voi aloittaa joustavasti vaikka heti.

– Ensimmäinen ohjaajani oli kiinnostunut lähinnä kännykästään, jota näpräsi koko ajan. Kun hän jäi sairauslomalle, ei kukaan ottanut vastuuta ohjauksestani ja jäin yksin. Seuraavassa työpaikassa oli ohjaaja, joka panosti oppimisen suunnitteluun ja oli kiinnostunut etenemisestäni. Hän myös huolehti siitä, että kaikki kannustivat ja auttoivat minua. Ohjaajalla oli tapana kertoa ensin mitä tekee ja näyttää vasta sitten. Juuri tällainen ohjaaja haluan itsekin olla.

Anne Karjalainen aikoo panostaa jatkossa palautteenantoon ja kannustaviin ilmaisutapoihin. Ohjaajakoulutuksesta hänelle jäi mieleen rakentavan palautteen periaatteet ja kehotus välttää kysymyksiä, joihin vastataan kyllä tai ei.

Työelämässä aloittavalle opiskelijalle Karjalaisella on kaksi neuvoa:

1. Opettele työpaikan säännöt ja noudata niitä.

2. Saavu avoimella mielellä ilman ennakkoasenteita.

Anne Karjalainen suosittelee opiskelijayhteistyötä kaikille työnantajille. – Opiskelijat antavat paljon työpaikoille. On kiinnostava seurata opetuksen muuttumista ja sisällön painopisteiden vaihtelua. Omaan työympäristööni opiskelijat tuovat vaihtelua ja virkistystä, ja myöhemmin heistä voi tulla kollegoitani. Ohjauksessa on parasta kiitos, jonka saa opiskelijalta jälkikäteen.

Stadin AO tarjoaa työpaikkaohjauksesta kiinnostuneille monipuolisia kehittymisvaihtoehtoja: Skype-starttivalmennus uusille ohjaajille sekä avoimet ja yrityskohtaiset työpaikkaohjaajien peruskoulutukset. Lisäksi toteutamme arvioijakoulutusta. Tutustu ja ilmoittaudu: https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/tyoelamalle/koulutusta-tyopaikkaohjaajille/

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi