Stadiosaa.fi

Suomen kielen opettajan näkökulma: hyvä kiertämään!

Stadin AO panostaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen kielitaidon kehittämiseen. Oppisopimusopiskelijoiden arki rakentuu palkkatyön ympärille, ja oppilaitoksen koulupäivät täydentävät ammatin oppimista. Jalkautuva suomen kielen opettaja järjestää opetustuokiot useimmiten opiskelijan työpaikalla. Näin opiskelijan ei tarvitse matkustaa työpäivän päätteeksi koululle ja opettaja oppii ymmärtämään eri ammattien edellyttämää suomen kielen taitoa. Stadin AO:n oppisopimuspalveluissa on kaksi suomen kielen jalkautuvaa opettajaa. Lue opettaja Pekka Välilän kirjoittama onnistumistarina sisukkaan opiskelijan polusta.

Layla Samari, 41, on iloinen siitä, että kolmen vuoden aherrus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon oppisopimusopiskelijana palkittiin parhaalla mahdollisella tavalla: hänen työsopimustaan jatkettiin Helsingin kaupungin ylläpitämässä Päiväkoti Auringonkukassa heti valmistumisen jälkeen.

Vuosien varrella opintoihin mahtui useita haastavia tilanteita, joita Samarin ei kuitenkaan tarvinnut kohdata yksin. Erilaisista tukimuodoista säännöllisin oli jalkautuva suomi toisena kielenä -opetus (jatkossa S2-opetus), joka jatkui läpi koko opiskeluajan.

Työpaikalla oppiminen on tehokasta

Layla Samari arvostaa saamaansa opiskelutukea ja haluaa nyt vuorostaan auttaa muita.

Jalkautuvan S2-opetuksen ajatuksena on tuoda tuki sinne, missä kielelliset haasteetkin ovat: oppisopimusopiskelijan työpaikalle. Jalkautuva S2-tuki helpotti Layla Samarin opiskelua ja työntekoa, sillä se tarjosi mahdollisuuden vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja työtoverien parissa. S2-opettaja auttoi Samaria myös tulkitsemaan ammatillisiin opintoihin liittyviä tekstejä ja ymmärtämään alan käsitteitä sekä rakentamaan ammatillista identiteettiä.

Kun Layla Samari aloitti oppisopimuskoulutuksen, hän ei tiennyt kuinka monipuolisia hoitoalan opinnot ovat. Aluksi moni asia tuntui hirvittävän vaikealta, suorastaan mahdottomalta: mikrobiologia ja anatomia sekä kansansairaudet ja lääkehoito olivat kokonaisuuksia, joiden oppimiseen ja ymmärtämiseen kului runsaasti aikaa.

Hoitotyössä turvallisuusnäkökohdat ovat läsnä koko ajan, joten pienetkin asiat on ymmärrettävä oikein ja sisäistettävä hyvin. Samarilla oli sisua ja hän jaksoi yrittää yhä uudestaan, vaikka opintojen polku olikin ajoittain kuoppainen.

– Ensimmäisenä vuonna minulle oli haastavaa oppia hoitoalan asioita. Minun oli vaikea ymmärtää tekstejä ja sitä, mitä opettaja puhui.

Olen iloinen, että sain apua suomen kielen opettajalta ja pystyin suorittamaan vaikeita kokeita ja haastavia näyttöjä. Ne menivät hyvin, kun aloin ymmärtää asioita, prosesseja ja tilanteita. Halusin olla hyvä opiskelussa ja työssä. Yritin kovasti.

Ajan myötä tekstien tulkitseminen parani ja Layla Samarin oppimistaidot monipuolistuivat. Haastavan alun jälkeen löytyi oppimisen ilo, josta hän kävi kertomassa myös useissa seminaareissa.

Kielellä on suuri merkitys ammattiin oppimisessa

On tärkeää, että työnantaja ymmärtää S2-tuen merkityksen ja tarjoaa aikaa oppimiseen: koko organisaatio hyötyy, kun opiskelijan kielitaito vahvistuu. Työnantajien asenteissa on vaihtelua, sillä yksi sallii opiskelun työpaikalla ja toinen ei, ja onnekkaimmat opiskelijat saavat käyttää kieliopintoihinsa jopa työaikaa. Layla Samari oli poikkeuksellisen hyvässä asemassa, sillä Päiväkoti Auringonkukassa tuettiin monipuolisesti Samarin opintoja.

Suomen kielen tuki oli minulle tärkeää. Sain apua aina silloin, kun sitä tarvitsin. Tukea saatuani jaksoin opiskella omin voimin lisää. Oli todella hyvä, että minua kuunneltiin ja autettiin eteenpäin.

– Aluksi arastelin käyttää uutta osaamistani työssäni, mutta hiljalleen ammatillinen identiteettini vahvistui ja uskalsin käyttäytyä töissä ammattilaisen tavoin, Layla Samari pohtii.

Oppisopimusopiskelijan elämä on välillä hektistä. Oppisopimus vaatii työn ja opiskelun yhteensovittamista, mikä ei aina onnistu kitkattomasti tai etene suunnitelmien mukaisesti. Jalkautuvan S2-tuen joustava luonne mahdollistaa myös digitaalisen tuen tarjoamisen silloin, kun se vastaa perinteistä lähiopetusta paremmin työssäkäyvän opiskelijan tai hänen työnantajansa tarpeisiin. Verkko-opetus tapahtuu yleensä iltaisin, tavanomaisen työajan jälkeen. Oppitunnin pitäminen kasvotusten opiskelijan työpaikalla on ensisijaista, mutta Layla Samarinkin opinnoissa oli jaksoja, jolloin avun saaminen nopeasti ja joustavasti verkon kautta oli hyvä varavaihtoehto.

Tavoitteena työllistyminen

Yhteiskunnassamme on laajasti tiedostettu, ettei pelkkä tutkintojen suorittaminen riitä: opiskelun pitää myös johtaa työllistymiseen. Muuttuvassa maailmassa on kyettävä olemaan valmis siihen, että on tarvittaessa pystyttävä löytämään vanhan työpaikan tilalle kokonaan uusi.

Layla Samarille oli koko ajan tärkeää, että hänestä tulee hyvä omassa lähihoitajan ammatissaan. Hän oli myös valmis tekemään työtä tämän päämäärän eteen ja ymmärsi jo opintojen varhaisessa vaiheessa, että suomen kielen taito on keskeinen osa lähihoitajan ammatillista osaamista. Kielitaidon kehittäminen on aina hidas ja pitkäjänteinen projekti sekä opiskelijalle että yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneelle opettajalle.

Layla Samarin kohdalla jalkautuva S2-tuki alkoi lyhytjänteisenä täsmäapuna, jonka tavoite oli auttaa opiskelijaa selviytymään läpi yksittäisistä näytöistä. Edelleen on paljon opiskelijoita, joille tämä suomen kielen opetus riittää. Osa opiskelijoista tarvitsee pitkäjänteistä opetusta, jossa tavoitellaan kielitason nostoa tasoparannusta opiskelijan ammatilliseen kielitaitoon ja muodostaa siis suuren haasteen S2-opetukselle. Omistautumista opinnoille vaaditaan niin oppisopimusopiskelijalta itseltään kuin hänen S2-opettajaltaankin.

Nyt olen työelämässä ja teen sitä työtä, josta pidän. Haluan tietysti oppia lisää ja kehittyä monipuolisemmaksi.

– On tärkeää, että opiskelijaa kuunnellaan. Se auttaa jaksamaan ja menestymään. Nyt haluan tehdä työni hyvin sekä auttaa muita. Haluan laittaa saamani tuen kiertämään eteenpäin, Layla Samari summaa.

Teksti ja kuvat: Pekka Välilä

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi