Stadiosaa.fi

Turvallisuusalan opettaja työvaihdossa lentokentällä

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa panostetaan tuottavaan ja monipuoliseen työelämäyhteistyöhön. Oppilaitoksen eri toimialoilla on mahdollistettu uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, joiden tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämässä oppimista ja tukea työnantajaa muun muassa tulevien ammattilaisten ohjaamisessa. Hyvä esimerkki innovatiivisesta yhteistyöstä toteutettiin keväällä 2019, kun Stadin AO:n turvallisuusalan lehtori Matti Husso työskenteli kuukauden ajan lentokentän turvatarkastuksessa AVARN Security Oy -yrityksessä.

– Lentokentän turvatarkastuksessa on jatkuva työvoimatarve, joten on mielekästä, että osaamme oppilaitoksessa ohjata opiskelijoita tähän vastuulliseen työhön. Olen toiminut opettajana yli kymmenen vuoden ajan ja sitä ennen pitkään turvallisuusalalla, mutta lentokenttäympäristö on aivan erityinen. Koin, että haluan kehittyä ammatissani ja saada omakohtaista kokemusta turvatarkastajan työstä, jotta voin paremmin ohjata oppilaita työllistymään turva-alalle, lehtori Matti Husso kertoo.

Matti Husson esimies, koulutuspäällikkö Helena Lehtinen näytti idealle heti vihreää valoa.

– On tärkeää, että varmistamme tulevaisuuden työntekijöiden osaamistason. Mitä paremmin Stadin AO:n opettajat tuntevat työelämän tarpeet, sitä monipuolisemmin ne voidaan huomioida opetuksessa. Ammatilliset opettajat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritysten kanssa ja etenkin työpaikkaohjaajat arvostavat saamaansa tukea, Helena Lehtinen painottaa.

Stadin AO on tehnyt jo pitkään hyvää yhteistyötä lentokentällä toimivan AVARN Security Oy:n kanssa. Aluepäällikkö Jarno Lemmetyinen ja palveluesimies Pekka Uronen sopivat, että Matti Husso suorittaa yrityksessä ensin virallisen turvatarkastajan tutkinnon. He suunnittelivat Matti Hussolle kuukauden mittaisen oppimisjakson, johon sisältyi teoriakoulutusta ja turvatarkastajana työskentelyä. Samaan aikaan Husson kanssa rekrytointiin ja perehdytettiin kymmenisen Stadin AO:n turvallisuusalan opiskelijaa, jotka olivat aluksi kuukauden palkattomalla työelämässä oppimisen jaksolla turvatarkastajan koulutuksessa ja tämän jälkeen palkallisesti kesätöissä. Usean opiskelijan kohdalla yritys on tarjonnut myös mahdollisuuden jatkaa opintoja oppisopimuksella.

– Koulutus sisälsi ennakkotehtäviä, kirjallisia tehtäviä ja kaksi koetta, jotka suoritin samalla viivalla opiskelijoiden kanssa. Aluksi tuntui raskaalta tehdä 12 tunnin työvuoroja, jotka saattoivat alkaa klo 3 aamuyöllä, Husso naurahtaa verratessaan oppimisjaksoa opettajan työhön.

Lentokentän turvatarkastuksessa on valokuvaus kielletty, joten turvallisuusalan lehtori Matti Husso ja opiskelija Hanna Pesonen esittelevät Stadin AO:n opetuskäytössä olevaa läpivalaisulaitetta.

Lentokentän turvatarkastajalla on iso vastuu

Turvallisuusalan perustutkinto tarjoaa runsaasti työmahdollisuuksia vartiointi-, pelastus- ja turvallisuusteknisissä tehtävissä. Lentokentän turvatarkastajan työssä korostuu asiakaspalvelutaito, huolellisuus, sääntöjen noudattaminen ja vastuullinen asenne.

– Matkustajat usein jännittävät turvatarkastusta, joten on tärkeää, että me työntekijät neuvomme ystävällisesti ja kohteliaasti. Tehtävämme on varmistaa lentomatkustajien turvallisuus ja noudattaa kansainvälisiä sääntöjä. Laukkujen läpivalaisulaite paljastaa kielletyt esineet tai aineet välittömästi, ja teemme lisäksi pistokokeita. Monelle on tullut ikävänä yllätyksenä, että kannettavaa varavirtalähdettä ei saa laittaa ruumaan menevään matkalaukkuun ja se on ennen lentoa poistettu, Matti Husso kuvaa.

Lentokentällä on hyötyä hyvästä kielitaidosta ja stressinsietokyvystä. Jos asiakkaan kanssa ei ole yhteistä kieltä, on viestittävä eleillä tai kuvilla. Turvatarkastajan on oltava rauhallinen myös silloin, kun jonot ovat pitkät ja matkustajilla on kiire: työ tehdään aina laadukkaasti ja vastuullisesti.

Matti Husso on tyytyväinen kevään oppimisjaksoon, joka syvensi hänen ammattitaitoaan ja toi uutta mielekkyyttä opetustyöhön sekä näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin. Työvaihdon myötä Husso kertoo saaneensa uutta virtaa opettajuuteen ja arvostaa entistä enemmän vaativaa turvatarkastajan ammattikuntaa.

– Nyt minulla on aivan eri lähtökohta orientoida opiskelijoita turvatarkastajan työhön. Vaikka olen turvallisuusalan ammattilainen, opin joka päivä uutta ja kohtasin jatkuvasti yllättäviä tilanteita. Osaan myös paremmin suositella lentokenttää työympäristönä opiskelijoille, kun tiedän omakohtaisesti mitä työ edellyttää. Lentokentällä on runsaasti erilaisia turvallisuusalan uramahdollisuuksia valmistuville opiskelijoille, Husso painottaa.

18-vuotias Hanna Pesonen tiesi jo nuorena, että haluaa turvallisuusalalle. Metallinpaljastusportti on tullut hänelle tutuksi kesätyössä lentokentän turvatarkastuksessa.

Ensimmäinen työpaikka on tuonut rohkeutta

Hanna Pesonen, 18, opiskelee turvallisuusalan perustutkintoa Stadin AO:ssa. Hän hakeutui keväällä AVARN Security Oy:öön työelämässä oppimisen jaksolle, joka jatkui kesätyönä. Pesonen osallistui samaan perehdytyskoulutukseen Matti Husson kanssa ja yllättyi siitä, että opettajan oli tehtävä kotiharjoitukset ja kokeet muiden mukana. Opettajan läsnäolo näkyi Pesosen mukaan opiskelijoiden tsemppaamisena: pilke silmäkumassa hän naurahtaa, että ”kaikkien oli yritettävä käyttäytyä”.  Kesän aikana Pesonen on saanut monipuolista työkokemusta lentokentällä sekä matkustajien että rekka-autojen turvatarkastuksessa.

Hanna Pesoselle kesä on ollut merkityksellinen, sillä hän on ollut elämänsä ensimmäisessä työpaikassa. Keväällä toteutettu työhaastattelu jäi mieleen jännittävänä tilanteena:
– En ollut koskaan aiemmin ollut työhaastattelussa. Isä muistutti etukäteen, että katso haastattelijaa silmiin. Kun sain soiton, että minut on valittu työharjoitteluun, tuntui siistiltä.

Turvallisuusala oli Hanna Pesoselle varma valinta peruskoulun jälkeen. Myös hänen kaksoisveljensä Ville aloitti turvallisuusalan opinnot yhtä aikaa. Pesosen tavoitteena on valmistua keväällä 2020, jonka jälkeen hän pyrkii armeijaan tähtäimenään sotilaspoliisin tehtävät. Suuri unelma on opiskella myöhemmin poliisiksi, mihin turvallisuusalan perustutkinto antaa hyvän pohjan.

Kaipasin jännitystä elämään, joten valitsin turvallisuusalan. Edelleen on sama fiilis, tykkään tästä työstä tosi paljon, Hanna Pesonen vahvistaa. 

Hanna Pesonen on tyytyväinen Stadin AO:n opetukseen ja viihtyy hyvin koulussa. Suosikkiaineenaan hän mainitsee liikunnan ja etenkin raskaat crossfit-tunnit. Opettajille Pesonen antaa ison kiitoksen kannustavuudesta ja jämäkkyydestä.

Iloinen ja reipas Hanna Pesonen kertoo olleensa ujo ennen työharjoittelua. Turvatarkastajana hän on tottunut juttelemaan tuntemattomien ihmisten kanssa ja saanut rohkeutta toimia yllättävissä tilanteissa.

– Aluksi olin epävarma englanninkielisessä asiakaspalvelussa. Tuntui nololta, jos asiakas ei ymmärtänyt mitä sanoin. Huomasin kuitenkin nopeasti, että puhumalla oppii.

– Työkokemuksen kautta olen kasvanut ihmisenä ja saanut uskallusta tehdä uusia asioita. Olen ylpeä siitä, että sain tämän ensimmäisen työpaikan, Hanna Pesonen hymyilee.

– Hanna on hyvä esimerkki opiskelijasta, joka kehittyy silmissä työtä tekemällä. On hienoa nähdä, miten Hannan itsevarmuus ja osaaminen on vahvistunut lyhyessä ajassa, Matti Husso kehuu.

Teksti ja kuvat: Hannele Häyhä

Lue lisää:
Mitä mukaan lennolle -ohje
Turvallisuusalan perustutkinto, Stadin AO
Hae Stadin AO:n opiskelijaksi!


Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi