Stadiosaa.fi

Uusi oppisopimusmalli tukee maahanmuuttajien kouluttautumista

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pilotoitiin vuosina 2017–2019 uudenlaista oppisopimuskoulutuksen mallia, jossa maahanmuuttajataustainen opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon ja työnantajina ovat maahanmuuttajien parissa toimivat järjestöt. Oppisopimuksella tutkinnon suorittanut ja työpaikan löytänyt Malika Diouani kannustaa kaikkia kotoutujia kouluttautumaan Suomessa: ”Ilman suomalaista tutkintoa työpaikan löytäminen voi olla hankalaa”.

Seitsemän pilottimallin opiskelijaa juhli valmistumistaan kesäkuussa 2019. Yksi heistä on Malika Diouani, joka suoritti oppisopimuskoulutuksella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon. Oppisopimusta seurasi myös työpaikka: valmistuttuaan Diouani työllistyi ohjaajaksi Monika-Naiset -liittoon, joka toimi hänen työnantajanaan oppisopimuksen aikana.

Marokkolaistaustainen Malika Diouani on asunut Suomessa 11 vuotta. Ennen oppisopimuskoulutusta hän osallistui työkokeiluihin ja työskenteli palkkatuella päiväkodissa ja Herttoniemen asukastalo Ankkurissa. Hänen ensimmäinen oppisopimustyöpaikkansa oli Suomi-Syyria Ystävyysseura. Oppisopimuskoulutukseen Diouani hakeutui ystävänsä ehdotuksesta:

– Kaverini kertoi minulle Suomi-Syyria Ystävyysseuran etsivän oppisopimustyöntekijää. Työn kautta oppiminen sopii minulle hyvin. En ole ihminen, joka jaksaa istua koulussa koko päivän, Diouani nauraa.

Helsinki panostaa jalkautumiseen ja monikielisyyteen

Oppisopimuskoulutusmalli, johon Malika Diouani osallistui, on osa Stadin ammatti- ja aikuisopiston KYKY II -hankkeen kehittämistoimintoja. Mallin kolme tavoitetta hyödyttävät opiskelijaa, työnantajaa ja Helsingin kaupunkia. Maahanmuuttajataustainen opiskelija saa tukea oppisopimuspaikan löytämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tyypillisesti oppisopimus alkaa opiskelijan omasta aloitteesta. Suomeen muuttaneelle sopivan työpaikan löytäminen on haastavaa, jos vakiintuneita verkostoja ja suomalaisen työelämän tuntemusta ei vielä ole.

Kokeilun rahoitus perustuu oppisopimustyönantajalle maksettavaan palkkatukeen, korotettuun koulutuskorvaukseen sekä Helsinki-lisään. Rahoitusmalli kannustaa palkkaamaan maahanmuuttajataustaisen työntekijän oppisopimustyösuhteeseen.

Pilottimallissa parannetaan Helsingin kaupungin palveluiden tunnettavuutta yhteistyössä järjestöjen kanssa sellaisissa maahanmuuttajayhteisöissä, joita palvelut ja neuvonta eivät tehokkaasti tavoita. Mallissa koulutetaan työntekijöitä monikieliseen palveluohjaukseen ja -neuvontaan, ja samalla kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä vahvistetaan.

Opiskelijoiden edellytyksiä palveluohjaukseen ja -neuvontaan tuettiin KYKY II -hankkeen tuottamalla erityiskoulutuksella kaupungin palveluista sekä työnohjauksella. Myös Malika Diouani osallistui koulutukseen:

– Koulutuspäivä oli todella hyvä. Hankkeen ohjaajat Mariam Bahafid ja Hamdi Moalim kertoivat asiakkailleni tärkeistä kaupungin palveluista ja tarjosivat suoria tapoja lähestyä palveluita ja eri viranomaisia, Malika Diouani kertoo.

Valmistumisjuhla kruunasi seitsemän oppisopimusopiskelijan opinnot:
– Olen todella iloinen, että nyt minulla on ensimmäinen tutkintotodistus täällä Suomessa. Se avaa minulle paljon enemmän ovia, kertoo Malika Diouani vaaleanpunaisessa asussa.

Työtehtävät ja tutkinto kulkevat käsi kädessä

– Oppisopimuskoulutuksessa on tärkeää, että työtehtävät ja suoritettava tutkinto tukevat toisiaan, painottaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan tutkintojen koulutustarkastaja Aila Winter.

Koulutustarkastajana Aila Winter vastaa oppisopimusprosessista opiskelijan tai työnantajan ensimmäisestä yhteydenotosta suunnitellun opintokokonaisuuden valmistumiseen asti. Koulutustarkastaja tukee sekä opiskelijaa että työnantajaa oppisopimuksen aikana ja tekee tiivistä yhteistyötä ammatillisen opettajan kanssa.

KYKY II -hankkeen koordinoimassa kokeilussa työnantajina toimivissa järjestöissä edistetään maahan muuttaneiden kotoutumista ja hyvinvointia useilla eri elämänalueilla. Suoritettavan tutkinnon tuli vastata näihin moninaisiin tarpeisiin.

Syksyllä 2017 kokeilussa aloittaneet opiskelijat suorittivat perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta tutkinnon osan teemalla monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen. Keväällä 2018 opiskelijat siirtyivät opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa, jotta he saivat vahvemmat edellytykset yksilö- ja ryhmäohjauksen tarpeisiin sekä osallisuuden vahvistamiseen myös eri ikäryhmissä.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa yhteistyöoppilaitos oli Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa Seurakuntaopisto.

Kokeilussa suoritettaviin tutkintoihin vaikutti myös ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistuminen elokuussa 2018. Tällöin osa opiskelijoista siirtyi suorittamaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalalla. Malika Diouani ja kaksi muuta opiskelijaa jatkoivat nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon suorittamista. Diouanille opiskelun jatkaminen oli tärkeää muutoksista huolimatta.

– Olin iloinen, kun opintojen painopiste vaihtui nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaukseen. Etsiessäni perhepäivähoitajan töitä huomasin, että avoimia työpaikkoja ei ole paljon. Koska olin suorittanut opintoja vain yhden vuoden, en ollut vielä pätevä moniin tehtäviin.

Tutkinnon vaihtumiseen ja muuttuneisiin tutkinnon perusteisiin liittyvissä haasteissa Malika Diouanin ja muun opiskelijaryhmän tukena oli opettajan lisäksi koulutustarkastaja Aila Winter.

Yhteistyö ja toisten kannustaminen oli ryhmän kantava voima. Erityinen kiitos kuuluu myös opiskelijoiden sitoutuneille työpaikkaohjaajille, Aila Winter antaa tyytyväisenä palautetta.

KYKY II -hankkeen kehittämään oppisopimusmalliin osallistui työnantajan roolissa kymmenen järjestöä: Al-Birr Lähimmäisapu, African Care, HNMKY, Irakin naiset, Monika-Naiset -liitto, Monik, Nicehearts, Suomen Pakolaisapu, Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö ja Suomi-Syyria Ystävyysseura.

Oppisopimuksella kiinni työpaikkaan

Malika Diouani siirtyi jatkamaan opintojaan Monika-Naiset -liittoon syksyllä 2018, kun Suomi-Syyria Ystävyysseura ei voinut enää rahoittaa oppisopimuskoulutusta. Monika-Naiset -liitto oli tullut hänelle tutuksi aiemmassa työssä, joten siirto oli luonteva ratkaisu.

– Opintojen keskeytyminen Suomi-Syyria Ystävyysseurassa aiheutti hieman kysymysmerkkejä. Mietin silloin, mitä teen: jatkanko opiskelua ja mistä löydän uuden oppisopimustyöpaikan? Työpaikka löytyi kuitenkin nopeasti ja kaikki meni lopulta hyvin, Malika Diouani kertoo.

Monika-Naiset -liitossa Malika Diouani toimi ohjaajana. Työssään hän auttoi maahanmuuttajataustaisia naisia asettumaan uuteen kotimaahansa: oppimaan suomen kieltä, asioimaan palveluissa ja viranomaisten kanssa, löytämään tietoa työllistymisestä ja kouluttautumisesta sekä ylipäätänsä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja saamaan mielekästä tekemistä esimerkiksi lastenhoidon rinnalle. Malika Diouani vastasi myös omasta Aktiiviset naiset -ryhmästä, jossa osallistujat saavat tietoa viranomaisasioimisesta, terveydenhoidosta, tasa-arvosta ja naisten oikeuksista yhdistettynä erilaisiin aktiviteetteihin ja retkiin.

Molempia oppisopimustyönantajiaan Malika kuvailee lämmöllä. Oppisopimuksella opiskeltaessa erityisesti työpaikkaohjaajan tuki korostuu.

– Meillä on todella hyvä tiimi täällä Monika-Naisissa. Kaikki työkaverit ovat valmiita auttamaan. Onneksi minulla on näin hyvä ohjaaja kuin Riikka Laitinen. Olen kertonut hänelle, että jos häntä ei olisi, en ehkä olisi tässä, Diouani kiittää.

Suomalainen tutkinto avaa ovia

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella oli Malika Diouanille suuri askel eteenpäin. Valmistumisen jälkeen hän jatkaa ohjaajan työssä Monika-Naiset -liitossa. Diouani on käynyt peruskoulun ja lukion Marokossa, mutta hän kokee, että ulkomaalaisilla todistuksilla on hankala työllistyä Suomessa.

Olen todella iloinen, että nyt minulla on ensimmäinen tutkintotodistus täällä Suomessa. Se avaa minulle paljon enemmän ovia. Meillä maahanmuuttajilla on paljon annettavaa työelämässä, mutta työpaikan löytäminen ilman tutkintoa on vaikeaa, Malika Diouani iloitsee ja kannustaa myös asiakkaitaan opiskelemaan.

Kouluttautuminen vahvistaa suomen kielen taitoa. Ennen opintojen aloittamista Malika Diouani kertoo osanneensa suomea niin että pärjäsi arjessa, mutta ei vielä riittävästi työelämää varten. Oppisopimuskoulutuksessa suomen kielen oppiminen tapahtuu paitsi työssä, myös työpaikalla vierailevan suomi toisena kielenä -opettajan tuella. Diouanin tukena oli lisäksi suomen kielen oppimiseen kannustava ja sitoutunut työnantaja.

Palavereissa pomoni antaa minulle aina tehtäväksi kirjoittaa muistiinpanot suomeksi. Se on välillä minulle hankalaa, mutta pakko on!

Malika Diouanin tulevaisuuden haaveena on opiskella ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Juuri nyt hän on onnellinen työpaikastaan.

– Kun tulin tänne töihin ja opiskelemaan löysin intohimoni: saan auttaa ihmisiä. Minusta ei koskaan tunnu tylsältä lähteä töihin, vaan herään aamulla ja olen innoissani töihin menemisestä. Saan työstäni energiaa!”

Oppisopimusmallia koordinoiva KYKY II -hanke (20172019) on Stadin ammatti- ja aikuisopiston alaisen Stadin osaamiskeskuksen ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeessa kehitetään kouluttautumisen ja työllistymisen tuki- ja ohjauspalveluita haavoittuvassa asemassa oleville maahanmuuttajille, erityisesti kotona pitkään lapsiaan hoitaville maahanmuuttajaperheiden vanhemmille. Hanke päättyy elokuussa 2019.

Teksti ja kuvat: Venla Ranki

Lue lisää:
KYKY II -hanke
Vertaistuki auttaa maahanmuuttaneita äitejä
Helsingissä keinoja maahanmuuttajien kotoutumiseen
Hae Stadin AO:n opiskelijaksi
Mikä on oppisopimus?

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi