Stadiosaa.fi

Kesäoppisopimus hyödyttää yritystä ja opiskelijaa

Useimmat Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat ovat olleet kesälomalla töissä. Parhaimmillaan opiskelija yhdistää työnteon ja opintojen etenemisen, kun kesätyönantajan kanssa solmitaan oppisopimus. Joustava oppisopimus solmitaan työsuhteen keston mukaan minimissään kuukauden ajalle. Opettaja ja työnantaja suunnittelevat yhteistyössä oppimistavoitteet sekä mahdollisen näytön ajankohdan. Perustutkinto-opiskelijan työnantajalle maksetaan koulutuskorvaus myös lyhyen oppisopimuksen ajalta.

Koulutussopimus vai oppisopimus?

Ammatilliseen koulutukseen sisältyvä työelämässä oppiminen tapahtuu nykyään joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työelämässä oppiminen on aina tavoitteellista, aikataulutettua ja ohjattua osaamisen hankkimista, ja se suunnitellaan opettajan ja yrityksen yhteistyönä.

Ammatin tunteva työpaikkaohjaaja opastaa ja perehdyttää opiskelijaa. Työpaikkaohjaaja osallistuu myös osaamisen arviointiin ja antaa palautetta osaamisen kertymisestä. Koulutussopimusjaksolla opiskelija ei saa palkkaa ja on ensisijaisesti opiskelija (vrt. entinen työssäoppiminen). Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa työstä alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan vuorotella joustavasti, ja usein koulutussopimus johtaa oppisopimukseen.

Minkälaiseen työpaikkaan oppisopimus soveltuu?

Oppisopimusopiskelijan on työskenneltävä vähintään 25 tuntia viikossa. Työpaikan on luonnollisesti sovelluttava tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen, ja siellä on oltava riittävä määrä palvelu- tai tuotantotoimintaa. Yleensä kesäaikana ei opiskelijalla ole koulupäiviä vaan hän pitää työpäiväkirjaa tai dokumentoi muulla tavalla osaamisensa kehittymistä. Oppisopimus tehdään tavallisesti opiskeltavan alan työpaikkaan. Oppisopimus voidaan tehdä myös suoraan kesätyöpaikkaan, vaikka opiskelupaikkaa ei ennestään olisi. Myös aivan toiselta alalta on mahdollista saada osaamispisteitä osaksi tutkintoa.

Stadin AO:n sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat Joni Uimonen, Andrei Daminescu ja Armend Bublaku yhdistivät kesätyön ja oppisopimuksen Aro Systems Oy:ssä.

Mitä työnantaja hyötyy kesäajan oppisopimuksesta?

Työpaikalle voidaan maksaa oppisopimusajalta harkinnanvaraista koulutuskorvausta. Työnantaja saa motivoitunutta ja sitoutunutta työvoimaa kesän ajaksi. Halutessaan esimies voi arvioida kesätyöntekijän potentiaalia jatkoa ajatellen: usein kesäoppisopimuksia pidennetään syksyllä ja toisinaan oppisopimus solmitaan koko lopuksi opiskeluajaksi.

Kesällä voi kerryttää osaamista ja osoittaa sen näytössä

Stadin AO:ssa solmittiin kesällä 2019 useita muutaman kuukauden mittaisia oppisopimuksia muun muassa tieto- ja tietoliikennetekniikassa sekä sähköalalla. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa suorittava Niklas Jacobson (pääkuvassa) aloitti kesätyön Autostudiolla Viikissä heti opintojen päätyttyä keväällä. Samalla solmittiin oppisopimus, joka mahdollistaa opintopisteiden kertymisen myös kesäajalta. Jacobson toimii hifilaitteiden myynti- ja asennustehtävissä.

 − Voin hyödyntää kesätyössä kertynyttä osaamista tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnoissani. Opettaja tulee kesän lopussa arvioimaan osaamistani. Työ on monipuolista ja niin mukavaa, että voisin kuvitella tekeväni tällaista tulevaisuudessakin.

Aro Systems Oy palkkasi kolme Stadin AO:n sähkö- ja automaatioalan opiskelijaa kesätyöhön oppisopimuksella. Opiskelijat ovat tyytyväisiä siihen, että kesän aikana heidän opintonsa etenevät ja he saavat korvaamatonta alan työkokemusta sekä tietenkin palkkaa.

− Olen päässyt tekemään monipuolisesti eri työtehtäviä ja saanut tehdä juuri niitä hommia, joista sovittiin oppisopimuksessa. Alan työkokemusta on kertynyt mukavasti, kertoo opiskelija Joni Uimonen.

Joni Uimonen on ammatinvaihtaja. Hän työskenteli yli 20 vuotta parturi-kampaajana, kunnes vaihtoi alaa ja hakeutui sähkö- ja automaatioasentajan koulutukseen Stadin AO:n Pälkäneentien toimipaikkaan. Kesäoppisopimuksen mahdollisuudesta hän kuuli opettajalta.

Liiketoimintajohtaja Hannu Rissanen Aro Systems Oy:stä on tyytyväinen kesätyötekijöihinsä. Hänen mielestään kesäoppisopimus on hyvä asia, ja yrityksestä löytyy runsaasti oppimisympäristöjä.

− Työllistämme ympäri vuoden opiskelijoita ja tarjoamme heille sekä koulutussopimus- että oppisopimuspaikkoja.

Suunto tarjosi mielenkiintoisen kesätyön ja oppisopimuksen Sami Kuismalle (oik.). Pöydän ääressä myös Stadin AO:n opettaja Mika Pöyry sekä Kuisman esimies Jonna Patrikainen.

Elektroniikka-asentajaksi opiskeleva Sami Kuisma kuuli kesäoppisopimuksesta opettajaltaan Mika Pöyryltä. Kuisma oli saanut kesätyöpaikan Suunnosta, ja oppisopimuksen myötä hänelle tarjoutui tilaisuus nopeuttaa opintojaan. Opettaja oli yhteydessä työpaikkaan ja teki kesän ajalle opintosuunnitelman.

Sami Kuisma kertoo, että hän on viihtynyt erittäin hyvin kesäoppisopimuspaikassaan. Hän on päässyt tekemään juuri niitä tehtäviä, joista sovittiin ja tutustunut tuotteen koko valmistusprosessiin. Lisäksi työilmapiiri on ollut todella hyvä ja hänet on otettu hyvin työyhteisöön mukaan. Työpaikkaohjaaja Anne Mononen on ollut tukena ja seurannut tiiviisti Kuisman edistymistä. Sami Kuisman mielestä olisi huippujuttu päästä myöhemminkin työskentelemään yritykseen, ja Anne Monosen mukaan se saattaisi olla mahdollistakin.

Teksti ja kuvat: Kaija Lahti

Kiinnostuitko?
Stadin AO, oppisopimuspalvelut: 09 310 88431, oppisopimus@hel.fi
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, Stadin AO
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, Stadin AO
Koulutussopimus ja oppisopimus

Kaija

Kaija

Kirjoittaja toimii koulutustarkastajana Stadin AO:n oppisopimuspalveluissa. Hän innostuu, kun ohjaa ihmisiä eteenpäin työurallaan ja auttaa työnantajaa löytämään lupaavia työntekijöitä yritykseensä.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi