Stadiosaa.fi

Miten varmistamme osaavan työvoiman riittävyyden?

Eläkeikä nousee, työssäkäyvien määrä laskee, osaavista työntekijöistä on pula ja maahanmuuttajien työllistäminen ovat esimerkkejä teemoista, joihin törmäämme päivittäin sekä mediassa että työpaikkojemme arjessa. Stadin ammatti- ja aikuisopiston yritysaamiaisen 20.11.2019 teemana oli ”Monimuotoinen työelämä 2020-luvulla”, ja tilaisuus keräsi 80 osallistujaa tutustumaan muun muassa Fazer Leipomot Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oy:n käytännön ratkaisuihin työvoiman varmistamiseksi. Sekä esiintyjät että kutsuvieraat korostivat oppilaitosyhteistyön kasvavaa merkitystä.

Stadin AO:n yrittäjyysopettaja Seppo Luoto luo puheenvuorossaan näkymiä työelämän realiteetteihin. Hän nostaa esille Tilastokeskuksen faktan: vuonna 2060 Suomen väestöstä on lähes 80 prosenttia nykyisen työllisyysiän ulkopuolella eli yli 65-vuotiaita tai alle 15-vuotiaita.

− On tärkeää varautua siihen, että työpaikoilla alkaa näkyä yhä iäkkäämpiä työntekijöitä ja monet eläkeläiset tekevät osa-aikatyötä voimavarojensa mukaan. Sekä esimiehille että työyhteisöille kokeneet ammattilaiset ovat rikkaus, mutta tarvitsemme uudenlaista työsuunnittelua ja ymmärrystä, emmehän ole tottuneet 70-vuotiaisiin kollegoihin, Seppo Luoto korostaa.

Seppo Luoto kertoo huolen alle 25-vuotiaista miehistä, joista peräti viidennes on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Hän kannustaa työnantajia panostamaan rekrytointiin ja hyödyntämään esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia perehdyttämisen apuna.

Mitä voimme tehdä ammattiylpeyden eteen? Miten saamme nuoret innostumaan erilaisista ammateista ja uramahdollisuuksista? Olemmeko huolehtineet siitä, että työntekijämme suosittelevat vilpittömästi omaa työtään tai työnantajaansa jollekin toiselle?

Stadin AO:n yrittäjyysopettaja Seppo Luoto haastaa kuulijat pohtimaan, miten työnantajien kannattaa varautua yli 70-vuotiaisiin työntekijöihin.

Työpaikkaohjaus osana laadunhallintaa

Fazer Leipomot Oy:n henkilöstöjohtaja Jenni Hintzell ja henkilöstön kehittämisen asiantuntija Rita Suhonen kertoivat Stadin AO:n kutsuvieraille urapolkuajattelun tärkeydestä. Haastattelijana toiminut Stadin AO:n asiakkuusvastaava Tuija Peussa arvostaa Fazer Leipomot Oy:n merkittävää panostusta työpaikkaohjauksen laadun kehittämiseen ja näkee yrityksen esimerkkinä sekä pienille että suurille organisaatioille.

Oppilaitosyhteistyö on merkittävä strateginen tekijä ja avain kasvuun, kertoo Fazer Leipomot Oy:n henkilöstöjohtaja Jenni Hintzell.

− Olemme luoneet yhteistyössä artesaanileipurin oppisopimuskoulutuksen, jossa on nyt käynnissä toinen ryhmä. Työntekijöiden löytäminen on ajoittain haastavaa, mutta artesaanileipuriksi on hakenut jo yli 300 kiinnostunutta, innostaa Jenni Hintzell.

Rita Suhonen painottaa, että Fazer Leipomot Oy kannustaa opiskelijoita hakemaan yritykseen töihin työelämässä oppimisen jakson jälkeen. Urapolkumalli sitouttaa eri vaiheessa olevia työntekijöitä.

− 200 yrityksemme työntekijää on suorittanut Stadin AO:ssa työpaikkaohjaajakoulutuksen, ja puolet heistä toimii esimiestehtävissä. Mitä vahvemmin esimiehet sitoutuvat opiskelijoiden kouluttamiseen, sitä paremmin varmistamme tulevaisuuden työvoiman riittävyyden, iloitsee Rita Suhonen.

Fazer Leipomot Oy:ssä on erittäin hyviä kokemuksia maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä ja opiskelijoista. Suomen kielen näkökulmasta tärkeintä on työturvallisuusohjeiden ymmärtäminen.

− Luottamus on kaiken A ja O oppilaitosyhteistyössä. Kun opettajat ja työpaikkaohjaajat tuntevat toisensa, oppiminen etenee suunnitellusti.

− Ammatillisen koulutuksen painopiste on siirtynyt työpaikoille. Joustava ja työelämälähtöinen pedagogiikka mahdollistaa myös opettajien aktiivisemman läsnäolon työpaikoilla, tiivistää Tuija Peussa.

Henkilöstöjohtaja Jenni Hintzell (vas.) ja henkilöstön kehittämisen asiantuntija Rita Suhonen ovat iloisia sekä oppisopimusrekrytoinnin että työpaikkaohjaajana toimimisen suosiosta Fazer Leipomot Oy:ssä.

Osaajapula jarruttaa yritysten kasvua

Johtava asiantuntija Elina Nurmi Helsingin elinkeino-osastolta muistuttaa, että väestönkasvu perustuu maahanmuuttoon.

− Suomalaisväestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. Työikäisen väestön määrä vähenee, arvion mukaan 2060-luvulla voi olla jopa 400 000 työllistä vähemmän kuin nyt.

Elina Nurmi tuo esille myös osaajapulan, joka jarruttaa yritysten kasvua. Suomessa on pulaa sekä korkeakoulutetusta että ammatillisesta työväestöstä, esimerkiksi teknologiayritykset tarvitsevat yli 53 000 uutta työntekijää vuoteen 2021 mennessä. Mutta mistä Suomi löytää kansainvälisiä osaajia?

Erityinen huoli Nurmella on maahanmuuttajataustaisista henkilöistä, jotka työllistyvät edelleen selvästi heikommin kuin kantaväestöön kuuluvat ja päätyvät osaamistaan vastaamattomiin tehtäviin. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat useammin myös määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on tärkeä huomioida, että maahanmuuttajat ovat nuoria ja työikäisiä: 80 prosenttia Suomeen muuttavista ulkomaan kansalaisista on työikäisiä.

Maahanmuuttajien osaamisresurssia alihyödynnetään Suomen työmarkkinoilla. Onko meillä varaa tähän? Miten maahanmuuttajataustaisten työvoima- ja osaamisresurssi saadaan tulevaisuudessa paremmin yritysten ja työnantajien käyttöön?

– Tarvitsemme lisää työikäisiä ihmisiä ja kansainvälisiä osaajia Suomeen, tiivistää Helsingin elinkeino-osaston johtava asiantuntija Elina Nurmi.

Osa-aikatyö varmistaa tulevaisuuden

Lassila & Tikanoja Oy:n HR-konsultti Lotta Palonen toimii puhdistuspalvelualalla, jossa on krooninen työvoimapula. Rekrytoinnin ohella Palonen näkee tärkeäksi työntekijöiden sitouttamisen. Hän siteeraa selvitystä, jonka mukaan mukavat asiakkaat ovat merkittävimpiä syitä viihtyä pitkään työssä.

− Mukavat asiakkaat ovat vahvuutemme, kuten myös lähiesimiestyöhön panostaminen, kiertotalouskoulutus, ympäristöystävällinen toiminta sekä vaikuttaminen työnantajajärjestöissä.

− Siivous on tärkeää työtä ja voin sanoa, että siivoojat ovat kiertotalouden käytännön sankareita. Vähennämme turhaa kiinteistöjen resurssien hukkaamista, Lotta Palonen kuvaa.

Lassila & Tikanoja Oy arvostaa aidosti kaikenikäisiä työntekijöitä.

− Palkkaamme potentiaalisen henkilön, jolla on asenne kohdallaan, ja koulutamme hänet työhön. Rekrytoimme myös yli 50-vuotiaita.

Uutena näkökulmana korostamme osa-aikatyön mahdollisuuksia: eläkkeellä voi työskennellä, työ joustaa tarpeen mukaan ja työuran pidentäminen on hyvä vaihtoehto, vahvistaa Lotta Palonen Lassila & Tikanoja Oy:stä.

Yrityksessä on runsaasti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, ja perehdytys toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Henkilöstön arvostus näkyy siinä, että halukkaita tuetaan etenemään urallaan osaamistaan vastaaviin tehtäviin esimerkiksi koulutuksen ja esimiesharjoittelujen kautta.

− Jos taloushallinnon asiantuntija aloittaa työuran ensin siivoojana ja siirtyy sen jälkeen toimistotyöhön, on hänellä aivan erilainen ymmärrys esimerkiksi laskutuksesta.

Lassila & Tikanoja Oy:n HR-konsultti Lotta Palonen nimeää siivoojat kiertotalouden käytännön sankareiksi.

Monimuotoinen työelämä 2020-luvulla -tilaisuudessa 20.11.2019 jaettiin Stadin AO:n ensimmäiset työelämäpalkinnot. Kutsuvierailla oli myös mahdollisuus tutustua Stadin AO:n yrittäjäopiskelijoiden liikeideoihin ja myyntipöytiin. Tilaisuuden toteuttivat Stadin AO:n asiakkuusvastaavat, oppisopimuspalvelut sekä yrittäjä- ja esimieskoulutusten tiimi.

Rehtori Eeva Sahlman (vas.) ja asiakkuusvastaavien koordinoiva tiimimestari Arja Wahlberg-Jauho kiittävät yritysaamiaisen osallistujia.
– Olette lämpimästi tervetulleita seuraavaan työelämätapahtumaamme, joka järjestetään valtakunnallisen SAKUstars 2020 -kulttuurikilpailun yhteydessä 21.4.2020. Lisätietoa tulossa ensi vuoden puolella.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Sasha Stories / Unsplash, Tuomas Hakkarainen ja Hannele Häyhä

Asiantuntijapuheenvuorojen 20.11.2019 esitysmateriaalit:
Elina Nurmi, Helsingin elinkeino-osasto:
Maahanmuuttajataustainen työvoima Helsingissä
Lotta Palonen, Lassila & Tikanoja Oy:
Miten varmistamme osaavan työvoiman riittävyyden?

Lue lisää:
Stadin ammatti- ja aikuisopiston työelämäpalkinnot 2019

Yrittäjän ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi