Stadiosaa.fi

Ammattilaisten opit uudelle vuosikymmenelle

Onnea ja menestystä vuodelle 2020!

Kuluvana vuonna on työelämässä oppimisen määrä kasvanut yli 17 000 työpäivällä pelkästään Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoilla. Millaisia puheenaiheita on noussut esiin työelämäyhteistyössä ja mitä voimme niistä oppia, kun siirrymme uudelle vuosikymmenelle?

Tämän sivun sitaatit on poimittu Stadi osaa -blogin haastatteluista, joita kertyi vuoden 2019 aikana lähes 30. Eri alojen ammattilaisten ajatukset sisältävät konkreettisia neuvoja oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön.

”Sain maksuttomasta työpaikkaohjaajakoulutuksesta käytännön työkaluja ohjaamisen lisäksi perehdyttämiseen, palautteenantoon ja arviointiin. Opiskelijamäärät kasvavat kaikilla työpaikoilla, joten ohjaamiseen on viisasta varautua etukäteen. Ihanteellista on, kun koko työyhteisö osallistuu opiskelijan tukemiseen nimetyn työpaikkaohjaajan lisäksi.”
Lähihoitaja Anne Karjalainen suosittelee työpaikkaohjaajakoulutusta jokaiselle työntekijälle, lue koko haastattelu.

”Monet opiskelijat tulevat työpaikalle olen vain harjoittelija -asenteella ja lähtevät pois ennen työvuoron päättymistä tai jättävät työkaverin pulaan. Työelämässä oppimisen jakso on kuin koeaika, joten suosittelen suhtautumaan siihen samalla kunnioituksella.”
Flying Tiger of Copenhagen -liikkeen myymäläpäällikkö Riikka Ronkainen palkkasi Stadin osaamiskeskuksen opiskelijan työelämässä oppimisen jakson päätyttyä, lue koko haastattelu.

”Hoitoalalla arvostetaan opiskelijan tai työntekijän elämänkokemusta, joten ammatinvaihtajiin suhtaudutaan positiivisesti”.
Kauppatieteiden maisteri Kaija Suni opiskeli 50-vuotiaana lähihoitajaksi, lue koko haastattelu.

”Suosittelen yrittäjän ammattitutkintoa jokaiselle yrittäjälle. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tutkinnon suorittaa, sitä enemmän opinnoista saa hyötyä. Opettajan, mentorin ja vertaisopiskelijoiden rakentava palaute on arvokasta. Laaja-alainen ja joustava koulutus soveltuu hyvin yrittäjien erilaisiin tarpeisiin.”
Hyvinvointialan yrittäjä Pia Myllys halusi kehittää liiketoimintaansa, lue koko tarina.

”Oppisopimus on organisaatiollemme laadunvarmistuksen elementti. Mitä useampi työntekijä on suorittanut ajantasaisen tutkinnon, sitä parempi työnjälki tästä seuraa. Näytöissä voimme arvioijan roolissa varmistaa, että opiskelija hallitsee toimintatapamme ja ymmärtää ennen kaikkea perustelut niille. Hyvin usein työntekijä olettaa osaavansa asiat, mutta koulutuksen myötä paljastuu osaamisaukkoja.”
HUS Asvian (aiemmin HUS Tukipalveluiden) erikoissuunnittelija Eija Pelamo on hyödyntänyt tutkintokoulutusta työnantajan näkökulmasta jo vuodesta 2000 lähtien, lue koko haastattelu.

”Opettajana ja ihmisenä olen kiinnostunut ajan ilmiöistä. Tosiasia on, että sellaista työelämää ei ole, mihin me opettajat olemme aikoinaan valmistuneet. Maailma muuttuu ja niin myös ammatit. Opettajalta vaaditaan nöyryyttä ja vahvaa yritysyhteistyötä.”
Stadin AO:n esitys- ja teatteritekniikan opettaja Kaisa Vanne kannustaa hullutteluun ja itseohjautuvuuteen, lue koko haastattelu.

”Jälleenmyyjät haluavat tuotteitamme myyntiin, mikä on mahtavaa, tätä ei meinaa uskoa todeksi. Hinnoittelu vaatii vielä miettimistä ja työn alla on tuoteperheen laajentaminen. Etsimme aktiivisesti uusia kierrätysmateriaaleja.”
Stadin AO:n tekstiili- ja muotialan opiskelijat Elli Jaakola ja Anni Tonttila perustivat Tihkuna NY-yrityksen, joka sai peräti kaksi palkintoa valtakunnallisessa Uskalla yrittää -kilpailussa, lue koko haastattelu.

”Varaudu tulevaisuuteen ja mieti päämääräsi. Perustutkinnon jälkeen on ylläpidettävä ammattitaitoa ja opiskeltava lisää, sillä jatkuvasti tulee uusia trendejä, raaka-aineita ja tuotteita. Ole utelias alaa kohtaan.”
Emotion-ketjupäällikkö Birgitta Remes opasti Stadin AO:n kauneudenhoitoalan opiskelijoita Kukoista ja menesty -tapahtumassa, lue lisää.

”Suomen kielen taito kehittyy parhaiten työtä tekemällä. On tärkeää, että me työnantajat tarjoamme työelämässä oppimisen mahdollisuuksia myös niille opiskelijoille, joilla ei ole vielä täydellinen kielitaito.”
Yliopiston Apteekin asiakaspalvelupäällikkö, proviisori Jenny Siltanen nostaa opiskelijan potentiaalin esiin, lue koko haastattelu.

”Oppimista ei tapahdu, jos opiskelija jännittää virheitä. Kun koko työyhteisö on sitoutunut neuvomaan opiskelijaa, uskaltaa tämä kysyä mitä tahansa. Opiskelijoilla on usein rima korkealla, joten joudun muistuttamaan, että asiakas tietää sinun olevan oppija.”
Beauty Hair Sirpa Mansner Oy:n myymälävastaava Inka Mäkinen on hiusalan ammattilainen ja näkemyksellinen työpaikkaohjaaja, lue koko haastattelu.

”Lentokentän turvatarkastuksessa on jatkuva työvoimatarve, joten on mielekästä, että osaamme oppilaitoksessa ohjata opiskelijoita tähän vastuulliseen työhön. Koin, että haluan kehittyä ammatissani ja saada omakohtaista kokemusta turvatarkastajan työstä, jotta voin paremmin ohjata oppilaita työllistymään turva-alalle.”
Stadin AO:n turvallisuusalan lehtori Matti Husso työskenteli kuukauden ajan lentokentän turvatarkastuksessa AVARN Security -yrityksessä, lue koko haastattelu.

”Onnistumisen edellytys on, että työpaikkaohjaaja ottaa vastuun opiskelijasta ja haluaa opettaa työtehtäviä”.
Palvelukeskus Helsingin palveluesimies Sari Laaksonen mahdollistaa yksilöllisen oppimisen myös erityistukea tarvitseville, lue koko haastattelu.

”Eräs taksiyritys tiedusteli, löytyykö meiltä sata taksikuskia heti töihin. Pidän merkittävänä sitä, että taksinkuljettajat halutaan palkata kokoaikatyöhön, nollatuntisopimuksia ei tarjota.”
Stadin osaamiskeskus kouluttaa taksinkuljettajia suoraan töihin opettaja Susanne Mulbahin johdolla, lue koko haastattelu.

”Uutena näkökulmana korostamme osa-aikatyön mahdollisuuksia: eläkkeellä voi työskennellä, työ joustaa tarpeen mukaan ja työuran pidentäminen on hyvä vaihtoehto.”
Lassila & Tikanoja Oy:n HR-konsultti Lotta Palonen kertoi Stadin AO:n yritysaamiaisella ratkaisuista työvoimapulaan, lue lisää.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Hannele Häyhä, Jorma Harjamäki ja Jude Beck, Unsplash.

Lue lisää:
Stadi osaa -blogi
Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi