Stadiosaa.fi

Ammatillinen suomen kielen opetus vastaa työelämän tarpeisiin

Ammatillinen suomen kielen opetus on tärkeässä roolissa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, jossa koulutetaan osaavia työntekijöitä eri alojen ammatteihin. Muiden kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden määrä on jyrkässä kasvussa: tällä hetkellä kaikista Stadin AO:n opiskelijoista on 43 prosenttia maahanmuuttajataustaisia.

​Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, joten oppilaitoksissa painotetaan kielitietoista ja ohjauksellista opetustapaa. Ammatillinen suomen kielen opetus tähtää tutkinnon suorittamiseen ja integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä.

Stadin AO:n suomen kielen opettaja Sari Heinilä työskentelee oppisopimusopiskelijoiden kanssa. Kaikki hänen opiskelijansa ovat maahanmuuttajia, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa työnteon ohessa. Jalkautuva opettaja toimii joustavasti ja asiakaslähtöisesti: suomen kielen oppitunti voidaan pitää opiskelijan työpaikalla tai oppilaitoksessa sen mukaan, mikä on tehokasta ja mielekästä.

− Ammatillinen suomen kielen opetus on erittäin käytännönläheistä. Valmiita opetusmateriaaleja on vähän ja minulle on tärkeää, että vastaan työelämän ja ammattiopetuksen kielitaidon tarpeisiin.

− Näen erittäin tärkeänä, että kielitietoisuus tulee normaaliksi toimintatavaksi. Selko- ja kielitietoinen opetus ja ohjaus palvelevat niin kielen oppijoita kuin syntyperäisiä suomalaisia opiskelijoita helppoudellaan ja ymmärrettävyydellään. Pääkaupunkiseudulla kielitietoisuuden on läpäistävä koko ammatillisen koulutuksen kenttä.

Kielitietoinen opettaja käyttää lyhyitä lauseita ja unohtaa kielikuvat, fraasit ja murreilmaisut. Hän toistaa sanomaansa eri tavoin ja pyytää opiskelijaa kertomaan opitun asian omin sanoin. Kielitietoisella opettajalla ei ole kiire ja hän osaa kuunnella. Kielellinen empatia tarkoittaa, että puhuja eläytyy kielen oppijan asemaan. Kun kuuntelija eläytyy, keskustelu on helpompaa.

– Suomen kielen taito on avain suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään, muistuttaa Stadin AO:n opettaja Sari Heinilä. Kuvassa on ammatteja esittelevä sivu oppikirjasta ”No niin! Suomea aikuisille 1” (Susanne Gerstler, Hanna Aho ja Hanna Willberg, Finn Lectura 2019).

Oppisopimus on tie ammattiin ja ammattikieleen

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista opiskelua, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Oppisopimustyöntekijä voi olla uusi työntekijä tai jo pitkään työpaikalla työskennellyt henkilö, jolta puuttuu alan tutkinto tai joka haluaa laajentaa ammattitaitoaan.

Oppisopimuksen käynnistämiseksi opiskelijan on ensin itse löydettävä työpaikka, joka sitoutuu työntekijän kouluttamiseen. Työelämässä oppimista täydennetään koulutuspäivillä oppilaitoksessa sekä oppimistehtävillä ja muulla itsenäisellä opiskelulla. Osaaminen osoitetaan työpaikkanäytöillä.

Oppisopimuksella voi suorittaa koko tutkinnon perustutkinnosta erikoisammattitutkintoon tai vain tutkinnon osia. Kaikki ammatillisen koulutuksen tutkinnot on mahdollisuus suorittaa oppisopimuksella, kunhan sopiva työpaikka on löytynyt. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tarjotaan suomi toisena kielenä -opintoja (lyhenne S2-opinnot) tarpeen mukaan. Opintojen aikainen kielituki on arvostettua sekä opiskelijoiden että työnantajien näkökulmasta.

Maahanmuuttajaopiskelijat opiskelevat suomea toisena kielenä samalla tavalla kuin muut opiskelevat äidinkieltä perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa. Lisäksi suomea voi opiskella opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa.

Suomen kielen opetus on kielen lisätukea ja työote on vahvasti ohjaava. Sari Heinilä korostaa, että opetus tapahtuu opiskelijan ehdoilla.

− Tapaan opiskelijan työpaikalla, koulun tiloissa tai missä ikinä meille yhteisesti hyvin sopii. Opetan yksitellen, koska opiskelijani ovat töissä ja saman alan opiskelijoita on hyvin vaikeaa saada yhtä aikaa samaan paikkaan. Opiskelijan työ on etusijalla. Tapaan opiskelijoita jonkin verran myös virka-ajan ulkopuolella.

Jalkautuva suomen kielen opettaja Sari Heinilä tapaa maahanmuuttajataustaisia oppisopimusopiskelijoita sekä työpaikoilla että oppilaitoksessa. Oppimateriaalina voi olla esimerkiksi ravintolan ruokalista, joka tarjoilijaopiskelijan on hallittava.

Kielen opetus tähtää työssä menestymiseen

Käytännönläheinen kielenopetus vastaa opiskelijan ajantasaisiin tarpeisiin: ykköstavoitteena opettajalla on ohjata sekä opettaa opiskelijaa suorittamaan tutkinto.

Opetustapaamisissa käsitellään usein ammattitaitovaatimuksia, joita selvennetään opiskelijalle. Opiskelijaa autetaan työpaikalla käytettävässä kielessä: tapaamisissa käydään läpi muun muassa asiakaspalvelun dialogia, työvälineiden nimiä ja työn verbejä. Opettajan tuella harjoitellaan, miten opiskelija kertoo omista työtehtävistään ja millaisia tekstejä hänen tulee lukea tai kirjoittaa omassa työssään.

Ammatillinen suomen kielen opetus tähtää työssä menestymiseen, joten kieliopin sijaan painotetaan arjen puhekieltä. Hyvä esimerkki kielitaidon tärkeydestä on työpaikan ohjeiden ymmärtäminen: mitkä asiat on tehty tai ovat tekemättä ja mitä ajan- tai paikanilmauksia työssä käytetään: ”kohta, vielä, takavasemmalla, ylimmäisessä lokerossa, toiseksi viimeistä jääkaappia vastapäätä”.

− Päätavoite sekä oppisopimuskoulutuksen että suomen kielen opetuksen osalta on, että opiskelija saa tutkinnon suoritettua työtä tekemällä.

Teksti: Jaana Siljander
Kuvat: Hannele Häyhä ja Jaana Siljander

Lue lisää:
Uusi oppisopimusmalli tukee maahanmuuttajien kotouttamista
Asiakaspalvelun polku toi työpaikan ja ystäväverkoston
HUS Asvia tarjoaa koulutusmahdollisuuksia maahanmuuttajille

Suomen kielen opettajan näkökulma: hyvä kiertämään
Stadin AO:n oppisopimuspalvelut

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi