Stadiosaa.fi

Myös kädentaitoja opiskellaan etänä: Stadin AO siirtyi ketterästi digiopetukseen

Kun koronapandemia sulki Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipaikkojen ovet, opettajat käärivät hihat ja loivat hetkessä uudenlaisen etäopetuksen arjen. Syksyllä 2018 perustettu digipedagogiikan asiantuntijatiimi on ollut tärkeänä tukena koko henkilöstölle sekä ohjelmistojen että monipuolisten opetusmenetelmien käyttämisessä. Muutoksen nopea haltuunotto on yllättänyt opettajat, joista monet aikovat hyödyntää verkko-opetusta jatkossakin luokkaopetuksen rinnalla.

Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa on 17 000 opiskelijaa ja 1 100 työntekijää. Valikoimassa on yli 50 tutkintoa sekä mahdollisuus suorittaa oppisopimuksella mikä tahansa ammatillinen tutkinto. Ammatillisessa opiskelussa painottuu tekeminen ja kädentaidot, joten työelämässä oppiminen on yhä isommassa roolissa. Verkko-opetusta on ollut tarjonnassa muun muassa yhteisten tutkinnon osien opinnoissa, joihin sisältyy kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä työelämä- ja yhteiskuntaosaamisen kokonaisuus.

Digipedagogiikkaan on Stadin AO:ssa panostettu jo usean vuoden ajan, ja nimetty asiantuntijatiimi tukee opettajia verkko-opetuksessa ja digitaalisten laitteiden sekä ohjelmien käytössä. Koko henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua monipuolisiin koulutuksiin, joita tiimi tarjoaa. Poikkeustilan aikana on panostettu digipäivystykseen ja etäopetuksen oppimismahdollisuuksiin.

Digipedagogiikan asiantuntijatiimin koordinoiva tiimimestari Saija Leiding on ilahtunut siitä, miten reippaasti Stadin AO:n henkilökunta on kokeillut uusia ohjelmia, opetusmetodeja ja vuorovaikutuksen välineitä. Kuukauden aikana yhteydenottojen painopiste on siirtynyt teknisistä kysymyksistä etäopetuksen pedagogiseen kehittämiseen.

− Etäopetus käynnistyi pääsääntöisesti sujuvasti, vaikka tilanne tuli yllätyksenä. Opettajat ovat suhtautuneet etäopetukseen kiinnostavana haasteena ja lähteneet rohkeasti kehittämään omaa osaamistaan. Stadin AO:n henkilöstö on hyödyntänyt ahkerasti digipedagogiikan tiimin apua, ja yhdessä on löytynyt luovia ratkaisuja pulmiin.

Saija Leiding kertoo, että eniten opettajat kysyvät neuvoa oppimisympäristöjen ja videoneuvottelutyökalujen monipuoliseen hyödyntämiseen. Myös näytönkaappausvideoiden tekeminen on ollut suosittua.

Viime viikkoina on tapahtunut selkeä muutos opettajien yhteydenotoissa. Aiemmin painopiste oli teknisissä kysymyksissä mutta nyt keskustellaan yhä enemmän etäopetuksen pedagogiikasta.

− Opettajat haluavat toteuttaa osallistavaa ja mielenkiintoista etäopetusta sekä kehittää aidosti tehokkaita ohjausmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja, mikä on hienoa. On tärkeää, että työtä jatketaan poikkeustilan päätyttyäkin, Saija Leiding korostaa.

Stadin AO:n digipedagogiikan asiantuntijat ovat yllättyneet siitä, miten positiivisella otteella opettajat suhtautuvat etäopetuksen haasteisiin: uusia asioita kokeillaan rohkeasti, epäonnistumiset kuitataan naurulla ja innokkuutta riittää yrittää uudestaan.

− Yhteen hiileen puhaltaminen ja tekemisen meininki ovat olleet digipedagogiikan päivystystunnelmia kriisin keskellä, Saija Leiding kiittää sekä tiimiään että koko oppilaitoksen henkilökuntaa.

Stadin AO:n hiusalan opettaja Petra Sydänmaa on innostunut digipedagogiikan mahdollisuuksista. Kampauspään hiukset ja parta lyhenevät maltillisesti, joten vielä ei ole kiire hankkia uutta vaikka poikkeustila jatkuisi pidempään.

Hiustenleikkauksen live-opetusta keittiössä

Hiusalan opiskelijat valmistuvat partureiksi ja kampaajiksi, ja ammattilaiseksi kehittyy asiakastöitä tekemällä. Kädentaitoammatissa on tärkeää, että kuukausien aikana hankittu työskentelyote säilyy myös etäopiskelun aikana.

− Sakset ovat tärkein ja herkin työkalu partureille ja kampaajille. Saksien käsittelytaito on suoraan verrannollinen opiskelijan osaamistasoon, ja usein jo lyhyenkin loman aikana kädentaidot heikkenevät ilman säännöllistä harjoitusta, kertoo hiusalan opettaja Petra Sydänmaa.

Petra Sydänmaa opetti parturipalveluiden tutkinnon osaa, kun koronapandemia alkoi. Hän tiesi, että opiskelijoiden on tärkeä jatkaa leikkausharjoituksia ohjatusti, jotta käytännön saksituntuma säilyy. Opiskelijoilla on kampauspäät, joiden kanssa he harjoittelevat hiusten leikkaamista ennen asiakkaan kohtaamista. Ilman aiempaa kokemusta etäopetuksesta Sydänmaa käynnisti Teams-ohjelmassa live-opetuksen.

En pelkää digitaalisia laitteita ja nautin ongelmanratkaisusta, joten alun epäuskon jälkeen tuntui mahtavalta päästä kokeilemaan uudenlaista opettamista.

− Muutaman kollegan ja ystävän kanssa harjoittelin Teams-kokouksen pitämistä ennen kuin aloitin opetuksen. Minulle sopii tekemällä oppiminen, joten olen omaksunut uusia toimintoja sitä mukaa kun niitä tarvitsen.

− Opiskelijoilla on opetusta tavallisen lukujärjestyksen mukaan päivittäin. Aamulla kokoonnumme klo 9 Teams-kokouksessa, jossa käydään läpi päivän ohjelma, aikataulu ja tavoitteet. Samalla vaihdetaan kuulumiset koko ryhmän kesken.

Petra Sydänmaa demoaa eli näyttää opiskelijoille videokameran välityksellä päivän hiustenleikkaustehtävän ja kertoo ohjeet.

− Olen jakanut opiskelijat neljän hengen pienryhmiin, joita opetan yhtä aikaa. Demon jälkeen opiskelijat käynnistävät omat videokameransa ja seuraan reaaliaikaisesti heidän työskentelyään.

− Muista vetosuunta, sillä se määrää hiuksen laskeutumispisteen. Katso niskan kulma, Petra Sydänmaa puhuu rauhallisesti mikrofoniin keittiön pöydän ääressä. Tietokoneen täydellinen korkeus löytyi, kun hän pinosi lasten satukirjoista korokkeen.

Opiskelijat ovat kokeneet myönteisenä sen, että etäopiskelu on myös toiminnallista käsillä tekemistä, ei pelkästään kirjallisia tehtäviä. Kaikilta Sydänmaan opiskelijoilta löytyi älypuhelin tai tietokone, jolla pääsee Teams-sovellukseen. Kuukauden aikana taidot ovat karttuneet, tosin hitaammin kuin lähiopetuksessa. Jos opiskelija puuttuu aamun kokoontumisesta, opettaja soittaa nopeasti perään.

− Aluksi tuntui oudolta nähdä itsensä videolla. Pian tähänkin tottui, ja nyt en enää mieti, onko hiukset hyvin tai pitäisikö meikata.

Hiusalan opettajana Sydänmaa on tottunut huolehtimaan ergonomiasta ja työpäivät ovat täyttyneet askelista. Tietokoneen ääressä työskentely tuntuu nyt etenkin hartioissa, joten jooga ja kävely ovat tärkeää vastapainoa istumiselle. Sydänmaa patistaa myös opiskelijat ulkoilemaan taukojen aikana.

− Kollegani Tanja Varalahti etäohjaa kolmesti viikossa vartin mittaisen asahi-liikuntahetken ja kokoonnumme myös opettajien virtuaalikahveille. Olemme tiimissä huomanneet, kuinka paljon kaipaamme opiskelijoiden läsnäoloa ja vapaamuotoista jutustelua. Vaikka tapaamme päivittäin Teams-kokouksessa, kasvokkaista vuorovaikutusta ei voi korvata.

Olen iloinen siitä, että poikkeustilan myötä olen oppinut digitaalisten opetusvälineiden monipuolisen hyödyntämisen. Tekemäni videotallenteet ja puheääni PowerPoint-oppimateriaalissa tulevat edistämään oppimista myös normaaliaikana: maahanmuuttajaopiskelijat voivat katsoa tai kuunnella tallenteen monta kertaa, mikä edistää suomen kielen ja ammattisanaston kehittymistä.

Stadin AO:n hiusalan opettajat tekivät opiskelijoille tsemppivideon, jonka sanoma on: ”Rakkaat opiskelijat. Meillä on teitä ikävä. Pidetään yhdessä huolta.” Katso video tästä.

Tulevat parturit harjoittelevat hiustenleikkausta kotona kampauspään ja reaaliaikaisen Teams-yhteyden avulla. – Päivittäinen työskentely on tärkeää, jotta opiskelijoilla säilyy tuntuma saksiin ja hiuksiin, kertoo opettaja Petra Sydänmaa.

Opintojen aloitus etänä koronan keskellä

Jatkuvan haun myötä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa aloittaa uusia opiskelijoita eri tutkinnoissa ympäri vuoden. Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon tuorein ryhmä käynnistyi maaliskuun lopussa etätoteutuksena.

− Pakko on paras muusa, nauraa opinto-ohjaaja Elina Kirkinen-Kivelä pilke silmäkulmassa.

Jos meille olisi kerrottu kaksi kuukautta sitten, että otamme uudet opiskelijat suoraan etäopetukseen, olisin väittänyt, että tarvitsemme enemmän aikaa suunnitteluun ja esivalmisteluihin. Nyt ei ollut vaihtoehtoja, mikä osoittautuikin opettavaiseksi mahdollisuudeksi.

Tekstiili- ja muotialan opiskelijat suuntautuvat muun muassa mittatilausompelijoiksi, vaattureiksi, modisteiksi ja muotiassistenteiksi. Opettaja Eeva Rasa ja opinto-ohjaa Elina Kirkinen-Kivelä tietävät ennestään, että uusilla opiskelijoilla on halu päästä nopeasti käsittelemään kankaita ja materiaaleja ja valmistamaan tuotteita.

− Soitimme jokaiselle uudelle opiskelijalle ja kerroimme poikkeustilanteesta. Samalla tutustuimme opiskelijan taustaan, tavoitteisiin ja etäopiskelumahdollisuuksiin. 21 opiskelijan ryhmästä kaksi halusi siirtää opintojen aloituksen ensi syksyyn, kuvaa Elina Kirkinen-Kivelä.

Aloitusta helpotti merkittävästi, että käytössä oli Soile Kuurin ja Sirpa Lämsän tekemä laaja verkko-oppimateriaali. Opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukeminen etäopiskelussa oli sen sijaan uutta sekä Rasalle että Kirkinen-Kivelälle.

− Opiskelijoita yhdistää kiinnostus tekstiili- ja muotialaan, joten vuorovaikutus on käynnistynyt vilkkaasti ilman kasvotusten tapaamista. Opiskelijat ovat itsekin huomanneet, että ovat samanhenkisiä ja perustivat nopeasti oman WhatsApp-ryhmän, Eeva Rasa iloitsee.

Tekstiili- ja muotialan opettaja Eeva Rasa on hyödyntänyt opetuksessa pääasiassa Googlen työkaluja eli Meet-ympäristöä ja Classroomia.

− Aloitamme päivän yhteisellä Meet-tapaamisella, jossa käydään läpi kuulumiset ja opetan aihealueen teoriaa. Lisäksi ohjaan opiskelijat tekemään itsenäisesti etätehtäviä, joissa huomioin vaihtelevuuden. Ohjelmassa on ollut muun muassa alaan liittyvien podcastien kuuntelua, oman vaatekaapin vaatteiden yksityiskohtiin tutustuminen sekä kolmiulotteisten neulatyynymallien valmistus.

− Olen positiivisesti yllättynyt, kuinka hyvin tämä on lähtenyt liikkeelle. Suurin haaste mielestäni on, osaanko tukea riittävästi ja yksilöllisesti jokaista opiskelijaa.

Etäopetuksessa on erityisen tärkeää panostaa alkuvaiheeseen, jotta kaikki opiskelijat pääsevät kunnolla mukaan. Selkeys ja yksinkertaisuus toimivat hyvin, eli ei tarvitse tavoitella hienouksia, kertoo opinto-ohjaaja Elina Kirkinen-Kivelä.

− Oli todella mielenkiintoista käynnistää uusien opiskelijoiden opinnot etänä. Virtuaalisuus vaatii luovuutta, rohkeutta, rutkasti huumorintajua ja epäonnistumisen sietoa, Elina Kirkinen-Kivelä ja Eeva Rasa tiivistävät.

Stadin AO:n tekstiili- ja muotialan opettaja Eeva Rasa ei olisi etukäteen uskonut, kuinka nopeasti he käynnistävät uuden opiskelijaryhmän täysin etänä opinto-ohjaaja Elina Kirkinen-Kivelän kanssa.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Eeva Rasa, Petra Sydänmaa ja Tiina Syrjälä

Lue lisää:

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi