Stadiosaa.fi

Tukea työpaikoille ja työpaikkaohjaajille

Poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut jokaisen työpaikan arkeen. Haasteiden keskellä on hyvä muistaa, että Stadin ammatti- ja aikuisopisto tukee sekä työnantajia että työntekijöitä muutostilanteessa. Oman osaamisen kehittäminen on konkreettinen tapa hyödyntää mahdollista ylimääräistä aikaa, jota korona on tuonut kalenteriin. Työpaikkaohjauksen verkkokoulutus on maksuton, kuukauden aikana suoritettava kokonaisuus, joka antaa sinulle välineitä tärkeään tehtävään opiskelijan ohjaajana.

Ammatillisen opiskelun painopisteenä on yhä vahvemmin työelämässä oppiminen, joka toteutuu palkattomana koulutussopimuksena tai palkallisena oppisopimuksena. Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijaa oppimistavoitteiden saavuttamisessa, auttaa ammattilaisuuteen kasvamisessa, antaa palautetta sekä yleensä myös arvioi näytön. Ammatillinen opettaja on ohjaajan työpari, joka jakaa vastuun työelämässä oppimisen suunnittelusta ja etenemisestä tiiviin vuoropuhelun myötä. Opettaja kantaa päävastuun arvioinnista ja ohjaa sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaajaa näytön toteuttamisessa.

Työpaikkaohjaajien ja arvioijien rooli on noussut entistä tärkeämmäksi, kun työelämässä oppimisen määrä on lisääntynyt. Ohjausosaamisen syventäminen ja päivittäminen tukee opiskelijaa ja laajentaa samalla ohjaajan ammattitaitoa.

Parhaimmillaan oppilaitosyhteistyö sitouttaa kaikki työntekijät, kun ohjausvastuuta jaetaan ja koko työyhteisö kehittyy opiskelijan työelämässä oppimisen myötä.

Opettajat ovat työpaikkaohjaajien työpareja, jotka suunnittelevat oppimista yhdessä opiskelijaa kuunnellen. Mitä paremmin ohjaajat ja arvioijat sitoutuvat ja ymmärtävät oman roolinsa, sitä laadukkaampia oppimistuloksia saadaan. Ammatillisten opettajien lisäksi työpaikkaohjaajat voivat saada tukea muun muassa suomi toisena kielenä -opettajilta, erityisopettajilta ja koulutustarkastajilta, jotka vastaavat oppisopimuksista.

Tuija Peussa koordinoi työpaikkaohjauksen kehittämistä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. – Maksuton ohjaajakoulutus selkiyttää ohjaajan roolia ja tehostaa oppimisen tukemista. Tavoitteenamme on vierailla mahdollisimman monella työpaikalla, kun yleinen tilanne sen jälleen sallii.

Opettajat jalkautuvat työpaikoille

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa panostetaan työpaikkaohjaajien tukemiseen eri toimialoilla. Vuoden 2020 aikana yli 20 opettajaa kehittää oppilaitoksen yhteisiä ohjaus- ja arviointiosaamisen käytäntöjä ja työpaikkaohjauksen palvelukokonaisuutta sekä tiivistää yhteistyötä yritysten kanssa. Kaikki oppilaitoksen työntekijät osallistuvat työelämässä oppimisen määrän kasvattamiseen ja uudenlaisten mahdollisuuksien tunnistamiseen.

− Työelämässä oppimisen ja työpaikkaohjauksen merkitys on avainasemassa opiskelijoiden opintojen etenemisessä ja ammatillisessa kehittymisessä. Mitä paremmin me oppilaitoksessa ymmärrämme ohjaustilanteiden moninaisuuden työpaikoilla, sitä vahvemmin osaamme tukea työnantajia, kuvaa Stadin AO:ssa työpaikkaohjausta koordinoiva opettaja Tuija Peussa

Kehitysprojektin tavoitteena on erityisesti se, että nimetyt opettajat jalkautuvat mahdollisimman paljon työpaikoille tukemaan ohjaajia. Kun yleinen tilanne sen sallii, vierailut käynnistetään jälleen. Pyrkimyksenä on tarjota tukea mahdollisimman laajalti, mutta aloittaa työpaikoista, joissa on akuutteja kysymyksiä tai kiinnostusta laajentaa oppimisen mahdollisuuksia Stadin AO:n opiskelijoille. Etäopetuksen aikana opettajat, koulutustarkastajat ja muu henkilökunta ovat tavoitettavissa puhelimen ja sähköisten välineiden kautta.

Työpaikkaohjaajien koulutuspäivissä keskustellaan ohjauskäytännöistä erilaisissa työympäristöissä. Helmikuussa 2019 osallistujat saivat uusia ideoita, kun yhdessä pohdittiin oppivan työpaikan tunnuspiirteitä.

Ilmoittaudu maksuttomaan verkkokoulutukseen

Stadin AO järjestää työpaikkaohjaajille monipuolisia koulutusvaihtoehtoja. Perinteisten koulutuspäivien rinnalla tarjotaan uuden ohjaajan Skype-starttivalmennusta (kesto 30 minuuttia) sekä kokonaan verkossa suoritettavaa ”3 askelta työpaikkaohjaajaksi” -koulutusta.

− Suosittelen työpaikkaohjaajakoulutusta kaikille ohjaustyötä tekeville. Ammatillinen koulutus ja tutkintojen perusteet ovat uudistuneet viime vuosina, joten samalla päivität tehokkaasti tietosi, Tuija Peussa vinkkaa.

Suosituissa työpaikkaohjaajakoulutuksissa on korostunut yhteisen ennakkosuunnittelun merkitys ennen työelämässä oppimisen jaksoa tai viimeistään sen alussa.

Mitä paremmin oppimisen tavoitteet, työtehtävien kuvaus, aikataulutus ja ohjaus suunnitellaan alussa, sitä helpompi kaikkien osapuolten on seurata opiskelijan edistymistä ja tarvittaessa ennakoida muutostarvetta.

Ohjaajakoulutusten osallistujat ovat olleet tyytyväisiä konkreettisiin apuvälineisiin, joita koulutus on antanut. Kun ohjaajalla on selkeä kokonaiskuva omasta roolistaan, ohjaus tehostuu ja opiskelija saavuttaa parempia tuloksia. Monelle ohjaajalle on ollut iso oivallus kytkeä koko työyhteisö mukaan ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen.

− Ohjaajaverkostossa on innostuttu muun muassa keräämään systemaattisesti opiskelijapalautetta työpaikalle. Opiskelijoilla on runsaasti raikkaita ajatuksia ja tuoreinta tietoa, Tuija Peussa kannustaa.

Työpaikkaohjaajien ja arvioijien koulutustarjonta Stadin AO:ssa:

  • Starttivalmennus uusille ohjaajille (30 min. Skype-valmennus)
  • Perusvalmennus (1 pv)
  • Uutuus: Ohjattu verkkokoulutus ”3 askelta työpaikkaohjaajaksi”
  • Arvioijakoulutus (3,5 h)

Tutustu Stadin AO:n maksuttomaan ohjauskoulutustarjontaan verkkosivullamme

Stadin AO:n maksuttomissa työpaikkaohjaajakoulutuksissa nostetaan esille osallistujien kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi ajankäytön suunnitteluun, arviointiin sekä haastavien tilanteiden ratkaisemiseen.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Jorma Harjamäki, Hannele Häyhä ja Unsplash / Brooke Cagle

Lue lisää:
Stadin ammatti- ja aikuisopiston työpaikkaohjaajakoulutukset
Ohjaajakoulutus on hyödyllinen jokaiselle työntekijälle
Ohjaan.fi-verkkosivusto

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi