Stadiosaa.fi

Jatkuva oppiminen on työntekijän vakuutus

Palvelukeskus Helsingin HR-suunnittelija Merja Jacobsson toimii hyvänä esimerkkinä organisaation yli 1 400 työntekijälle siitä, miten osaamispääoma kannattelee muutos- ja poikkeustilanteissa. Vuosien mittaan hän on kannustanut satoja ammattilaisia urapoluille ja tutkintokoulutukseen. Jacobsson rohkaisee työnantajia hyödyntämään oppisopimusta sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnissa että henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin liikelaitos, joka toteuttaa ruoka-, puhelin-, hoiva- ja aulapalveluita yli 500 toimipaikassa, joista tutuimpia ovat päiväkotien, koulujen ja seniorikeskusten suurkeittiöt. Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikössä toteutetaan monipuolisesti asiakaspalvelua ja kotiin tuotettavia palveluja. Sen hoivapalvelut on edelläkävijä muun muassa etähoidossa, jota terveydenhoitoalan ammattilaiset tarjoavat tuhannelle asiakkaalle digitaalisten välineiden avustuksella.

Koronapandemia on vaikuttanut viime kuukausina vahvasti toimipaikkojen arkeen, mutta työntekijät arvostavat sitä, ettei Helsingin kaupunki ole lomauttanut henkilöstöä. Uusina palveluina on organisaatiossa luotu muun muassa pakattavia noutoaterioita sekä ruokapalveluita asunnottomille.

− Poikkeustilan aikana on työntekijöiltä vaadittu digitaitoja, itseohjautuvuutta, muutosvalmiutta ja työelämätaitoja. Vain kymmenen prosenttia Palvelukeskus Helsingin henkilöstöstä on tehnyt etätyötä, mutta tuoreen fiiliskyselyn mukaan moni haluaa soveltaa etätyömahdollisuutta jatkossa laajemminkin, kertoo HR-suunnittelija Merja Jacobsson.

Terminvaihto muutoksesta kehittämiseen

Merja Jacobsson on työskennellyt pysyvämmin Helsingin kaupungin palveluksessa vuodesta 1991 lähtien. Vaikka kouluruokailua on järjestetty yli sadan vuoden ajan, ovat organisaation nimi ja vastuualueet vaihtuneet useamman kerran. Nykyinen Palvelukeskus Helsinki muodostettiin vuonna 2015. Merja Jacobsson tietää, että parhaiten muutoksissa pärjäävät ne työntekijät, jotka ovat aktiivisesti kehittäneet ammattitaitoaan.

− Jatkuva oppiminen kuvaa kehittymishaluista asennetta ja uteliaisuutta. Yhä useammalla on mahdollisuus laajentaa työnkuvaansa ja toimia asiantuntijana omalla vastuualueellaan. Muutos on nykyään pysyvä olotila, joten käytän sen sijasta mieluummin termiä kehittäminen.

Sellainen työntekijä pärjää, joka pysyy muutoksessa mukana eikä haraa sitä vastaan ja osaa muuttua itsekin, jopa ennakoivasti. 

Pitkän uransa aikana Merja Jacobsson on oppinut, että työn pysyvyys ei ole itsestään selvää. Koronapandemia on viimeistään osoittanut, että kuka tahansa voi joutua äkisti työttömäksi tai lomautetuksi.

− Ihmisellä pitäisi olla aina varasuunnitelma ja laaja-alaista osaamista tai ainakin kyky hankkia uutta osaamista. Nykyään on taito nähdä oma elämä viiden tai kymmenen vuoden päähän, liian moni ajattelee vain tätä hetkeä.

Työn vaihtelevuuden rinnalle Jacobsson nostaa ammattien uudistumisen ja sen, että ihmisellä ehtii olla monta ammattia ja uraa työvuosien aikana. Hän on itsekin ollut rekrytoimassa alanvaihtajia ja arvostaa työnhakijoiden toisaalla hankittua tieto-taitoa. Tekoälyn Merja Jacobsson näkee mahdollisuutena lisätä työn mielekkyyttä, kun rutiinitehtävät vähenevät ja monet työvaiheet helpottuvat.

Pedagogina Jacobsson on herännyt toisaalta kyseenalaistamaan uudenlaiset tavat oppia ja suhtautua oppimiseen. Kuinka moni tekee muita asioita samalla kun osallistuu verkkokokoukseen tai -koulutukseen? Miten ihminen saadaan keskittymään oppimiseen? Millä tavoin oppimisen moottorina oleva vuorovaikutus luodaan luontevasti ja innostavasti etätoteutuksessa? Mikä on palautetyökalujen merkitys tavoitteen varmistamisessa?

Merja Jacobsson (kesk.) keskustelemassa oppilaitosyhteistyön kehittämisestä Stadin Työtutka -ryhmässä toukokuussa 2019. Kuvassa myös henkilöstöpäällikkö Kari Suutarinen Esa Kuokka Oy:stä, Stadin AO:n johtava rehtori Maria Sarkkinen (oik.) sekä HR-harjoittelija Tiina Helminen Palvelukeskus Helsingistä.

Oppisopimus rikastuttaa koko työyhteisöä

Palvelukeskus Helsinki tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä 70-20-10-mallin mukaan, joka kuvaa omatoimisen tekemisen, toisilta oppimisen ja muodollisen koulutuksen välistä suhdetta. Oppisopimuskoulutus on hyvä esimerkki kaikki osa-alueet yhdistävästä tavoitteellisesta opiskelusta.

Palvelukeskus Helsingin näkökulmasta oppisopimus on hyvä tapa sitouttaa henkilöstöä. Monelle on unelmien täyttymys, kun saa mahdollisuuden suorittaa ammatillinen perustutkinto palkallisesti työn ohessa, vuosilomaa kerryttäen. Määräaikaisen oppisopimustyösuhteen kruunaa vakituinen työpaikka, kun opiskeluaika on sujunut hyvin. Työnantaja myös palkitsee tutkintosuorituksesta.

− Vuosittain noin 80−100 työntekijäämme opiskelee oppisopimuksella. Suosituimpia ovat ravintola-alan tutkinnot sekä esimiestutkinnot, jotka toteuttaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Merja Jacobsson kuvaa.

Merja Jacobsson kannustaa työnantajia hyödyntämään oppisopimusta monipuolisesti myös palkattoman koulutussopimuksen jatkeena. 

Oppisopimus on edullinen koulutusmuoto, joka tuo uutta koko työyhteisöön. Oppilaitoksen koulutustarkastaja auttaa työnantajaa kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa ja varmistaa, mikä tutkinto tai tutkinnon osa sopii työntekijän työtehtäviin.

− On hienoa seurata, miten opiskelukipinä tarttuu työpaikalla. Meillä on useita neljän tai jopa viiden peräkkäisen tutkinnon suorittajia, joista suurin osa on myös edennyt urapolullaan. Henkilöstön kiinnostus oppisopimuskoulutusta kohtaan on lisääntynyt ja hakijamäärät kasvaneet, Merja Jacobsson iloitsee.

Jokaiselle työelämässä oppijalle nimetään ohjaaja, joka tukee oppimistavoitteiden luomisessa ja saavuttamisessa. Palvelukeskus Helsingissä on ymmärretty, että ohjaukseen panostaminen tuottaa parhaan tuloksen myös tulevaisuudessa. Työnantaja on järjestänyt yhteistyössä Stadin AO:n kanssa työpaikkaohjaajakoulutuksia, ja usein tutkinnon oppisopimuksella suorittaneet hakeutuvat valmistuttuaan itse ohjaustehtävään.

− Työpaikkaohjaajan roolia ei voi korostaa liikaa, sillä oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Kun osallistuin uusien työpaikkaohjaajien valmennustilaisuuteen viime syksynä, oli ilo huomata miten taitavasti ja ammattitaitoisesti he osasivat jo pohtia omaa rooliaan, Jacobsson pohtii.

− Koronakeväänä työpaikkaohjaajat ovat olleet avainasemassa tukemassa opiskelijoita suunnitelmien muuttamisessa. Erityiskiitoksen saavat ne ohjaajat, jotka tukivat valmistumassa olevat opiskelijat maaliin poikkeustilasta huolimatta. Myös esihenkilöt joustivat ja keksivät luovia ratkaisuja työelämässä oppimisen toteuttamiseksi.

Vaikka maailma muuttuu, kalapuikot ja pinaattiletut pysyvät koululaisten suosikkiruokana. Rinnalle ovat nousseet hampurilaiset ja tortillat. Kuva: Palvelukeskus Helsinki / Arto Wiikari.

Tutkinnot osana urapolkumallia

Merja Jacobsson on tyytyväinen Palvelukeskus Helsingin urapolkumalleihin, joihin koulutus ja tutkinnot kytkeytyvät vahvasti. Samalla hän muistuttaa, että niitä tulee vielä kehittää ja mallintaa lisää, koska työntekijät, oppimisen tarpeet ja uratoiveet ovat yksilöllisiä. 

− Tarjoamme mahdollisuuksia osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen joko nykyisissä tai vastuullisemmissa tehtävissä. Esimerkiksi lähiesimiestyön ammattitutkinto on hyvä tutkinto ruokapalveluvastaaville tai sellaisiksi aikoville. Tutkinnolle on kysyntää ja on hyvä, että siitä on myös oma majoitus- ja ravitsemisalan toteutus Stadin AO:n Prinsessantien toimipaikassa.

Jatkuva oppiminen on yhä luontevampi osa jokaisen työntekijän arkea. Merja Jacobsson on havainnut, että henkilöstön oppimishalukkuus on lisääntynyt viime vuosina.

− Harvoin kuulee kenenkään sanovan, että en opiskele enää tässä iässä. HR-työskentelyn näkökulmasta on hienoa huomata, miten vahvasti kouluttautuminen sitouttaa työntekijöitä.

On tärkeää, että valmistuneille tarjotaan riittävän haastavia tehtäviä mutta on muistettava, että esihenkilön tai asiantuntijan paikkoja ei ole rajattomasti.

Merja Jacobsson on ollut jo pitkään aktiivinen ja uudistusmyönteinen toimija erilaisissa Stadin AO:n työryhmissä, kuten oppilaitoksen johtoa sparraavassa Stadin Työtutkassa. Hän osallistuu mielellään oppilaitosyhteistyön kehittämiseen, koska näkee sen keinona varmistaa tulevaisuuden työntekijöiden ammattitaitoisuus.

− Suuri osa oppimisesta on siirtynyt työpaikoille, joten oppilaitoksen ja työnantajien on toimittava yhdessä. Kehittämällä yhteisesti toimintatapoja, malleja ja pelisääntöjä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Verkostoissa tutustuu muihin työelämän edustajiin sekä oppilaitoksen johtoon ja henkilöstöön, Merja Jacobsson suosittelee.

Ikuisena opiskelijana itseään pitävä Jacobsson on tällä hetkellä innostunut muun muassa tekoälystä ja tulevaisuuden tutkimuksesta.

− Maailma on täynnä houkuttavia oppimismahdollisuuksia. Ole itse aktiivinen ja hakeudu uuden äärelle. 

Samalla hän kertoo nauraen, miten on löytänyt itsestään koronan myötä hassuttelevan chat-juontajan.

− Esihenkilöiden etäjohtamisen verkkokurssin etkoilla toimin keskustelun lämmittelijänä ennen koulutuksen alkua. Viimeisellä kerralla annoin ruutuaikaa pesukarhu-pehmolelulle, joka saikin suuren suosion.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Anna Dammert, Hannele Häyhä, Palvelukeskus Helsinki / Arto Wiikari

Lue lisää:
Stadin AO, oppisopimuspalvelut
Palvelukeskus Helsinki mahdollistaa yksilöllisen oppimisen
Essi Vertiö toteutti haaveensa: oppisopimuksella uusi ammatti
Palvelukeskus Helsinki
Palvelukeskus Helsinki, avoimet työpaikat

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi