Stadiosaa.fi

Verkkorekrytointi tavoittaa opiskelijat: Mehiläinen tyytyväinen uuteen palveluun

Koronan myötä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on luotu uudenlaisia toimintatapoja. Kun opiskelijoiden ja opettajien kohtaamiset siirtyivät etäopetuksen myötä verkkoon, oli luontevaa kutsua myös työelämän edustajat mukaan verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Yksityinen terveydenhuoltopalvelujen tuottaja Mehiläinen toteutti ensimmäisen etärekrytointitilaisuuden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Mehiläisen sosiaalipalveluiden resurssipäällikkö Teemu Purojärvi otti huhtikuussa yhteyttä Stadin AO:n asiakkuusvastaava Krishna Regmiin ja kertoi yrityksen avoimista työpaikoista. Keskustelun aikana pohdittiin, mikä olisi tehokkain ja mielekkäin tapa viestiä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille työmahdollisuuksista. Stadin AO:n opettaja Aila Kuusio ehdotti ensimmäisenä verkossa toteutettavaa rekrytointitilaisuutta.

− Opiskelijamme ovat kiinnostuneita työelämässä oppimisen paikoista, kesätöistä ja tuntitöistä. Valmistumassa olevat ovat myös avoimia erilaisille työmahdollisuuksille, kuvaa Krishna Regmi.

Verkkorekrytointitilaisuus nousi esiin uutena ratkaisuna ison opiskelijamäärän tavoittamiseksi poikkeustilan aikana. Stadin AO:ssa kannustetaan työelämän edustajien ja opiskelijoiden kohtaamisiin, joita voivat olla rekrytointitilaisuuksien lisäksi muun muassa alan ammattilaisten asiantuntijaluennot, opiskelijaryhmien vierailut työpaikoilla ja erilaiset tapahtumat. Stadin AO:n Meet & Greet -malli kuvaa oppilaitoksen välitöntä ja mahdollistavaa asennetta vuorovaikutuksen synnyttämisessä.

− Työelämässä oppiminen on osa jokaisen opiskelijamme arkea. Tarvitsemme tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa, jotta varmistamme opiskelijoiden kehittymisen ammattilaisiksi ja tulevaisuuden työntekijöiksi, Krishna Regmi korostaa.

Mehiläinen tarjoaa terveys- ja sosiaalipalveluita yksityis-, vakuutus-, yritys- ja kunta-asiakkaille. 110-vuotiaalla suunnannäyttäjäyrityksellä on yli 500 toimipaikkaa ympäri Suomea, ja haussa on muun muassa lähihoitajia erilaisiin hoivapalvelukohteisiin, suun terveyden ammattilaisia sekä henkilökohtaisia avustajia.

Työelämässä oppiminen johtaa usein palkkatyöhön

Perinteisesti työnantajat lähettävät oppilaitokseen tiedon avoimista työelämässä oppimisen mahdollisuuksista tai työpaikoista. Työnantajat voivat myös tulla sovitusti esittelemään yritystään opiskelijoille joko yksittäin tai isommissa Meet & Greet -rekrytointitilaisuuksissa. Stadin AO:ssa ei ole aiemmin järjestetty verkkorekrytointitilaisuuksia, mutta uusi muoto sai tuulta purjeisiinsa välittömästi, kun Mehiläisen Teemu Purojärvi kuuli ideasta.

Tilaisuus toteutettiin Teams-ympäristössä, jonne oli kutsuttu Stadin AO:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sekä henkilökunta. Teemu Purojärven työparina toimi hänen kollegansa palvelujohtaja Petra Huuhilo Familar-palveluista eli ennaltaehkäisevän perhepalvelun ja lastensuojelun parista.

Verkkorekrytointitilaisuudessa Teemu Purojärvi esitteli ensin Mehiläisen yrityksenä ja kertoi sen jälkeen Petra Huuhilon kanssa monipuolisista työtehtävistä ja uramahdollisuuksista, joita iso yritys tarjoaa. Osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja sekä keskustelupalstan että mikrofonin kautta.

− Mehiläinen mahdollistaa suurena työnantajana siirtymisen työtehtävästä ja toimipaikasta toiseen. Työntekijät viihtyvät meillä hyvin ja etenemismahdollisuudet tarjoavat kiinnostavia haasteita, Teemu Purojärvi innosti opiskelijoita.

Petra Huuhilo nosti esiin, että moni Mehiläisen nykyinen työntekijä on ollut alun perin työelämässä oppimisen jaksolla yrityksessä.

− Hakekaa rohkeasti työelämässä oppimaan. Rekrytoinnin näkökulmasta on helppo palkata jo opiskeluajalta tuttuja henkilöitä, jotka tuntevat toimintamme. Meillä on myös hyviä kokemuksia oppisopimuksesta, jolloin opiskelija suorittaa tutkinnon loppuun työntekijänä, Petra Huuhilo kertoi.

Verkkorekrytointitilaisuus tavoittaa sekä opiskelijat että opettajat paikasta riippumatta, joten se on työnantajalle tehokas tapa kertoa avoimista työpaikoista.


Aktiivinen ja myönteinen asenne vie pitkälle

Verkkorekrytointitilaisuuden osallistujat esittivät kysymyksiä muun muassa kesätyömahdollisuuksista ja kesäoppisopimuksesta, työssä tarvittavasta suomen kielen tasosta sekä minimivaatimuksista, joilla voi päästä työelämässä oppimaan Mehiläisen toimipaikkoihin.

Stadin AO:n maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita mietitytti, kuinka hyvää suomen kielen taitoa työpaikat edellyttävät. Petra Huuhilo kertoi, että Mehiläisen työkielenä on suomi, mutta työntekijöiden ei tarvitse osata sitä virheettömästi. Sen sijaan hän korosti, että monipuolinen kieli- ja kulttuuriosaaminen on rikkaus erilaisissa asiakaskohtaamisissa.

− Kielitaito kehittyy, kun sitä käyttää. Uskalla puhua suomea työtilanteissa ja älä pelkää virheitä, niin opit luontevasti ammattikielen, Huuhilo kannustaa.

Teemu Purojärvi ja Petra Huuhilo ovat tyytyväisiä Mehiläisen panostukseen opiskelijoiden työpaikkaohjauksessa. Kaikki työelämässä oppimisen jaksolle tulevat opiskelijat haastatellaan etukäteen, jotta työnantaja voi varmistua siitä, että tarjolla on oppimistavoitteita vastaavia työtehtäviä ja oppimista tukeva työpaikkaohjaaja. Koronapandemian aikana yritys on auttanut etenkin valmistuvassa olevia opiskelijoita, joilta on peruuntunut muualle sovittu työelämässä oppimisen jakso.

− Mitä paremmin suunnittelemme ja ohjaamme opiskelijoiden työharjoittelun, sitä osaavampia ammattilaisia saamme sosiaali- ja terveysalalle. Oppilaitosyhteistyö on tärkeä kanava tulevaisuuden työntekijöiden kasvattamisessa ja varmistamisessa, Teemu Purojärvi tiivistää.

Mehiläinen on Stadin AO:n yhteistyökumppani. Kumppanuussopimus luo raamit toiminnalle ja varmistaa sen, että ison organisaation tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

Tilaisuus tuotti työhakemuksia

Rekrytilaisuuden loppuvaiheessa Petra Huuhilo ja Teemu Purojärvi antoivat opiskelijoille vinkkejä työnhakuun.

− Pidä unelmat ja tavoitteet korkealla. Hyvä opiskelija on kiinnostunut oppimaan ja ajattelemaan itse, ei ainoastaan toistamaan työpaikkaohjaajan mallia, Huuhilo rohkaisi.

− Moni ajattelee, että on oltava paljon osaamista ennen työelämässä oppimisen jaksoa. Eniten arvostamme kuitenkin aktiivista, myönteistä ja reipasta asennetta. Kun sinulla on hyvä asenne, opit kyllä kaiken tarvittavan, Purojärvi muistutti.

Teemu Purojärvi ja Petra Huuhilo suosittelevat verkkorekrytointitilaisuutta kaikille työnantajille. Tunnin mittainen tapahtuma on jo tuottanut yhden oppisopimuksen ja runsaasti yhteydenottoja. Lyhyessä ajassa rekrytoijat saivat suoran yhteyden alan opiskelijoihin ja opettajiin, ja kaikki saivat yhteisesti vastaukset kysymyksiin.

Perinteisissä rekrytointitapahtumissa moni opiskelija arastelee työnantajien kohtaamista, mutta verkon keskustelupalstalla on matala kynnys olla aktiivinen. Opettajat arvostivat osallistumisen helppoutta, sillä arjen oppituntien keskeltä ei aina ole ennättänyt mukaan yritystapahtumiin.

Stadin AO:n sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Jukka Pitkänen iloitsee pitkäjänteisestä ja monipuolisesta yhteistyöstä Mehiläisen kanssa. Kumppanuussopimus luo raamit toiminnalle ja varmistaa sen, että ison organisaation tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

− On hienoa, että Mehiläisen tavoitteena on työllistää tutuksi tulleet opiskelijat valmistumisen jälkeen tai jo opiskeluaikana oppisopimuksella. Stadin AO kouluttaa tulevia ammattilaisia nimenomaan työelämää varten, Jukka Pitkänen korostaa.

Kiinnostuitko? Haluatko Stadin AO:n työelämäkumppaniksi tai toteuttaa verkkorekrytointitilaisuuden kanssamme? Palvelemme kaikkia työnantajia eri toimialoilla, kysy lisätietoja toimialasi asiakkuusvastaavalta.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Mehiläinen ja Hannele Häyhä

Lue lisää:
Hae opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa
Oppisopimuspalvelut, Stadin AO
Töihin Mehiläiselle 

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi