Stadiosaa.fi

Stadin AO:n lääkeala palvelee koko Suomea

Suomessa on vain muutama oppilaitos, jossa voi suorittaa lääkealan perustutkinnon. Valmistuneet lääketeknikot työskentelevät esimerkiksi apteekeissa, sairaala-apteekeissa, lääketeollisuudessa tai lääketukkukaupassa. Stadin AO:ssa on lääkealan opiskelijoita ympäri Suomea, ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat suorittivat tutkinnon useimmiten oppisopimuksella.

Stadin AO:n asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho kehittää oppilaitosyhteistyötä lääkealan työnantajien kanssa.

− Lääkealalle tarvitaan jatkuvasti uusia työntekijöitä. Koska alan tutkinnon voi suorittaa vain harvassa oppilaitoksessa, on työn ohessa tapahtuva oppisopimusopiskelu motivoiva ja tehokas tapa pätevöityä vaativaan työhön, Arja Wahlberg-Jauho kertoo.

Lääkealan perustutkinnossa opiskellaan lääkealan tuotetietoutta, logistiikkaa ja tietotekniikkaa. Opiskelijat suuntautuvat apteekkityöskentelyyn, sairaala-apteekkityöskentelyyn tai lääketeollisuuden tai lääketukkukaupan työhön. Valinnaisiin opintoihin voi valita esimerkiksi markkinointia ja somistusta, laatutyötä, asiakaspalvelua ja apteekin verkkopalvelua.

Oppisopimuksen pääpaino on työelämässä oppimisessa, jota täydennetään lähi- ja etäopetuksella. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan kertynyt työkokemus, aiemmat opinnot sekä työpaikan mahdollistamat työtehtävät.

− Meillä on pitkä perinne lääkealan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksessa ja huomioimme opetuksen suunnittelussa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien opiskelijoiden tarpeet.

Työelämässä oppiminen on käytännönläheistä ja innostavaa

Joustava oppisopimusopiskelu soveltuu moniin eri tilanteisin ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia niin uudelle työntekijälle kuin ammattilaiselle.

− Jos olet rekrytoimassa uuden työntekijän, jolta puuttuu alan koulutus, on oppisopimus erinomainen keino vahvistaa henkilön osaamista. Tutkinnon suorittamisen aikana hän perehtyy monipuolisesti yrityksenne toimintaan ja saa laaja-alaisen ymmärryksen lääkealasta, Arja Wahlberg-Jauho korostaa.

Myös alalla jo työskentelevälle on hyötyä oppisopimuskoulutuksesta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan kirjataan oppimistavoitteiksi vain ne asiat, joita henkilö ei ennestään osaa. Työkokemuksen myötä hallinnassa olevat tiedot ja taidot näytetään konkreettisesti työtä tekemällä.

Moni aikuisopiskelija kokee ahaa-elämyksiä suorittaessaan omaan työhönsä liittyvää tutkintoa. On innostavaa, kun uusi tieto kiinnittyy suoraan työpaikan arkeen.

Jokaiselle työelämässä oppijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee oppimistavoitteiden saavuttamisessa, auttaa ammattilaiseksi kehittymisessä, antaa palautetta sekä arvioi näytön. Ammatillinen opettaja on ohjaajan työpari ja vastaa opintojen etenemisen seurannasta. Stadin AO järjestää maksuttomia työpaikkaohjaajien ja arvioijien koulutuksia sekä verkossa että lähiopetuksena: tutustu ja ilmoittaudu mukaan.

− Suosittelen lääkealan oppisopimusta kaikille alasta kiinnostuneille tai alalla jo toimiville. Työnantajalle oppisopimus on hyvä tapa kouluttaa uusi työntekijä, joka sitoutuu yritykseen ja tavallisimmin jatkaa työskentelyä myös tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisätiedot:
Asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho (arja.wahlberg-jauho@hel.fi, 050 376 4895 – tavoitettavissa 18.6.2020 asti ja 5.8.2020 jälkeen).

Teksti: Hannele Häyhä
Kuva: Unsplash

Lue lisää:
Henna Hellman opiskeli lääketeknikoksi oppisopimuksella
Lääkealan perustutkinto, Stadin AO
Lääketeknikoksi oppisopimuksella
Oppisopimuspalvelut, Stadin AO
Yliopiston Apteekki nostaa opiskelijan potentiaalin esiin

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi