Stadiosaa.fi

Henna Hellman valmistui oppisopimuksella lääketeknikoksi

Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa työnantajaan, joten hän saa palkkaa ja muun muassa kerryttää vuosilomaa alan työehtosopimuksen mukaisesti. Koska lähiopetuksen määrä on rajallinen, onnistuu opiskelu hyvin myös toiselta paikkakunnalta. Kangasalalainen Henna Hellman suorittaa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa lääkealan perustutkintoa oppisopimuksella.

Ainakin kahdessa asiassa Henna Hellman, 23, eroaa kaveripiiristään: hän kouluttautuu oppisopimuksella lääketeknikoksi ja hänen fiksuista työkavereistaan yksi on virallisesti fiksu, oikein isolla F-kirjaimella ja äksällä.

Fixu on se sähäkkä yksikätinen robotti, joka singahtelee Suoraman apteekissa farmaseuttien selän takana omassa työtilassaan. Riuskasti se noukkii asiakkaan tarvitsemat lääkkeet hyllyiltä ja pyrähtää pudottamaan pakkauksen farmaseutin ulottuville.

Fixun hoitaminen sisältyy Hellmanin toimenkuvaan apteekissa.

– Robotti on kiva työkaveri, kun se toimii. Yhtenä aamuna se sylki pois kaiken, mitä sen sisään laitoin. Onneksi se toipui nopeasti, ja onneksi sillä on todella harvoin huonoja päiviä.

Kesätyö vaihtui oppisopimuspaikaksi

Hellman valmistui ylioppilaaksi Kangasalan lukiosta keväällä 2016. Hän pyrki Helsingin yliopistoon opiskelemaan farmasiaa, muttei päässyt.

Seuraava haku mielessään hän suuntasi syksyllä Alkio-opistoon Korpilahdelle ja suoritti siellä farmasian perusopintoja avoimessa korkeakoulussa. Yliopistopaikka jäi toisellakin yrittämällä haaveeksi.

– Olin tuolloin kesätöissä Suoraman apteekissa. Silloinen apteekkari, Martti Kalapuro, vinkkasi mahdollisuudesta kouluttautua oppisopimuksella lääketeknikoksi, muistelee Hellman.

Hellman päätti tarttua työnantajansa tarjoukseen. Kolmantena osapuolena oppisopimuskoulutuksen käynnistämisessä ja muussa hallinnossa on ollut Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Tredun tarjonnassa ei ole lääkealan perustutkintoa, joten oppilaitokseksi valikoitui Stadin ammatti- ja aikuisopisto yhteistyössä Tredun kanssa.

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Noin 80 prosenttia opiskelusta on käytännönläheistä työelämässä oppimista.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen koulutuksen ajalta työnantaja voi valita, maksetaanko opiskelijalle palkkaa. Jos palkkaa ei makseta, opiskelija on näiltä päiviltä oikeutettu oppisopimuskeskuksen maksamiin opintososiaalisiin etuuksiin.

Tuore lääketeknikko Henna Hellman työskentelee Suoraman apteekissa Kangasalla. Hänen työkavereihinsa kuuluu myös nopealiikkeinen Fixu-robotti, joka hyllyttää ja keräilee lääkepakkauksia varastoautomaatin sisällä.

Opiskelu vaatii aikaa ja sitoutumista

Henna Hellman valmistui lääketeknikoksi keväällä 2020. Takana on lähiopiskelujaksot Helsingissä, verkko- ja etäopiskelutehtävät, työelämässä oppiminen sekä näytöt, joissa osaaminen osoitetaan työpaikalla. Näytöissä opiskelija todentaa, että on oppinut tutkintoon kuuluvat tiedot ja taidot.

– Tavaranpurkua, asiakaspalvelua, tuoteryhmän ylläpitoa, mainitsee Hellman esimerkkejä lääketeknikoiden näyttöaiheista.

Hellman pitää oppisopimuskoulutusta lempeänä tapana päästä työelämään, joskin työn ohessa opiskelu vaatii sitoutumista ja aikaa.

– Jotta opinnot edistyvät, pitää annetut tehtävät suorittaa. Osan tehtävistä olen voinut tehdä työajalla, sillä ne liittyvät kiinteästi työnkuvaani. Stadin AO:ssa ymmärretään meitä oppisopimuslaisia; joustoa palautuspäiviin saa tarvittaessa.

Henna Hellmanin opiskelutehtävistä on ollut hyötyä apteekin toiminnan kehittämisessä. Hänen päivittämänsä ja tekemänsä logistiikan työ- ja toimintaohjeet toimivat pohjana meneillään olevassa kehitystyössä.

– Asiakkaiden käyttöön tein lääkejätteen lajitteluohjeen, joka löytyy keräyspisteestä ja apteekkimme Facebook-sivuilta.

Työ tukee teoriaa ja päinvastoin

Näin jälkikäteen Henna Hellman ihmettelee, miksei hänelle sen paremmin yläkoulussa kuin lukiossakaan kerrottu mahdollisuudesta hankkia ammatillinen pätevyys oppisopimuksella.

Suosittelen oppisopimuskoulutusta lämpimästi. Tässä työ tukee teoriaa ja teoria työtä. Olen myös huomannut oppivani parhaiten käytännössä tekemällä.

Henna Hellman antaa kiitoksen työkavereilleen, jotka jaksavat jakaa ammattitaitoaan ja tietämystään. Lähijakson opit tarkentuvat ja jalostuvat, kun niistä keskustelee apteekkityötä pidempään tehneiden kanssa.

– Paljosta olen kiitollinen proviisori Maria Lammintaustalle, joka on ansiokkaasti toiminut työpaikkaohjaajanani. Myös apteekkari Ulla-Maija Kimmel on kiitoksensa ansainnut, sanoo Hellman.

Oppisopimusaika on muuttanut Henna Hellmanin urahaaveita.

– Sovin paremmin lääketeknikoksi kuin farmaseutiksi. Työvuoroni ovat monipuolisen vaihtelevia. Saan olla asiakaspalvelussa ja kassalla, mutta myös tehdä itsenäistä, keskittymistä vaativaa työtä, kuten hoitaa Fixua, käsitellä reklamaatioita ja hyvityksiä ja huolehtia tavaranpurusta, Hellman toteaa.

Artikkeli julkaistu alun perin Kangasalan Sanomissa 24.2.2020.
Teksti ja kuvat: Eija Koivu

Opettajan näkökulma: Oppisopimus tuo vankan ammattitaidon

Stadin AO:n lääkealan opettajien ammattitaitoinen ja innostunut tiimi on tottunut ohjaamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia oppisopimusopiskelijoita joustavasti.

Yksi Henna Hellmanin opettajista, Marja Turunen, kertoo lääkealalla olleen oppisopimusopiskelijoita ympäri Suomea Ivaloa ja Posiota myöten. Turunen suosittelee oppisopimusta sekä uusille työntekijöille että kokeneemmille osaajille, sillä työn ohessa opiskelu vahvistaa ammattitaitoa tehokkaasti ja yksilöllisesti.

− Hennan opinnot sujuivat hienosti, sillä hän on aktiivinen ja alasta kiinnostunut. Suoraman apteekissa Henna sai erinomaisen perehdytyksen ja monipuolisia työtehtäviä.

Marja Turunen nostaa esille, että lääkealan opettajat ovat kehittäneet verkko-opetusta ja lähiopetusjaksoilla kannustetaan tiedon ja kokemusten jakamiseen.

− Me opettajatkin opimme, kun ryhmässä on apteekkien, sairaala-apteekkien ja lääkealan tukkuliikkeiden työntekijöitä eri paikkakunnilta. Opiskelijoille on antoisaa peilata omaa työarkea opetettaviin asioihin.

Opettajan näkökulman teksti: Hannele Häyhä, Stadin AO

Lue lisää:
Stadin AO:n lääkeala palvelee koko Suomea
Lääketeknikoksi oppisopimuksella
Lääkealan perustutkinto, Stadin AO
Oppisopimuspalvelut, Stadin AO
Yliopiston Apteekki nostaa opiskelijan potentiaalin esiin

Eija Koivu

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi