Stadiosaa.fi

Välinehuoltajaksi vuodessa: etäopinnot soveltuvat myös oppisopimukseen

Stadin ammatti- ja aikuisopisto yhdistyy mielikuvissa Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun. Harva tietää, että tarjoamme opetusta myös valtakunnallisesti ja opiskelijoitamme asuu ympäri Suomea Rovaniemeä myöten. Pietarsaarelainen Niina Vuorensivu suoritti välinehuoltoalan perustutkinnon oppisopimuksella vuodessa käymättä kertaakaan paikan päällä oppilaitoksessa. Nopean opiskelutahdin mahdollistivat hyvä työpaikkaohjaaja Solveig Björkskog sekä Stadin AO:n opettaja Eija Ursin.

Oppisopimuksessa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, jolle laaditaan tavoitteet ja jota seurataan sekä työpaikkaohjaajan että opettajan toimesta. Oppilaitoksen tietopuolinen opetus täydentää työtehtävissä oppimista. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja hänellä on oltava vähintään 25 työtuntia viikossa oppimisen varmistamiseksi.

48-vuotias Niina Vuorensivu työskenteli lähettinä Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa, kun hän toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja hakeutui suorittamaan välinehuoltoalan perustutkintoa keväällä 2019. Kolme lasta oli kasvanut aikuisuuden kynnykselle, joten nyt oli äidin vuoro tarttua uuteen haasteeseen.

− Olin työskennellyt sairaalassa vuodesta 1991 lähtien laitoshuoltajan ja lähetin tehtävissä. Välinehuolto oli tullut tutuksi elintarvikelaboratorion tuurauksien kautta ja alkoi kiinnostaa enemmän, Vuorensivu kertoo.

Oppisopimus oli Niina Vuorensivulle ennestään vieras opiskelumuoto mutta tuntui heti parhaalta vaihtoehdolta.

Perheelliselle on iso juttu, että voi opiskella palkallisesti työn ohessa. Myös aikaa säästyi tosi paljon, kun pystyin opiskelemaan Pietarsaaresta käsin.

Vuorensivun oppisopimuksen solmi Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän oppisopimussuunnittelija Marjaana Peltoniemi, jonka työparina toimi Stadin AO:n asiakkuusvastaava Sari-Minna Niskanen.

Stadin AO:n asiakkuusvastaava Sari-Minna Niskanen (vas.) ja välinehuoltoalan opettaja Eija Ursin kannustavat hakeutumaan oppisopimuskoulutukseen, jossa pääpaino on tavoitteellisessa työelämässä oppimisessa.

Kolme tuntia Skypessa vierähti lennossa

Stadin AO:n välinehuoltoalan opettaja Eija Ursin oli myös itse uuden tilanteen edessä, kun Niina Vuorensivu aloitti opinnot: miten opettaa opiskelijaa, joka asuu lähes 500 kilometrin päässä? Käytännöksi muodostui kolmituntinen Skype-opetustapaaminen aluksi kerran viikossa ja myöhemmin harvemmin.

Niina Vuorensivua itseään jännitti eniten tekniikka: hänellä ei ollut aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ja tietokonekin tuntui vieraalta. Onneksi lapset lupasivat auttaa.

Etukäteen jännitin, miten pärjään, ehdin, jaksan ja osaan. Ei auttanut kuin ajatella, että miksen pärjäisi.

Skype-tapaamisissa Eija Ursin opetti Vuorensivulle välinehuoltamisen perusteita ja ohjeisti, mitä asioita opiskelija ottaa tavoitteekseen oppia työpaikalla työnteon ohessa. Samalla käytiin läpi, miten edeltävä ajanjakso oli sujunut, mitä työtehtäviä Vuorensivu on tehnyt ja miten teoriaopetus on yhdistynyt työarkeen.

Molemmat kuvaavat, että Skype-opetustapaamiset vierähtivät kuin lennossa, eikä taukojakaan maltettu pitää. Niina Vuorensivu kertoo, ettei hän edes kokenut Skype-tapaamisia opiskeluna vaan ammatillisena keskusteluna. Vastaavasti opettajalle oli antoisaa kuulla ajantasaista tietoa välinehuoltajan työstä Pietarsaaressa.

− Niina on ollut pitkään töissä sairaalassa, joten monet asiat olivat hänelle ennestään tuttuja, mutta hän ei vain tiennyt sitä. Opettajan näkökulmasta on upeaa seurata, kun motivoitunut ja osaava opiskelija yhdistää tiedon sirpaleita ja siirtää teoriaa käytäntöön, Eija Ursin kertoo.

Alun perin opintokokonaisuuteen oli suunniteltu useita opettajan vierailuita Niina Vuorensivun työpaikalle. Koronan vuoksi näistä ehti toteutua vain ensimmäinen, joka jäi samalla ainoaksi opettajan työpaikkakäynniksi. Eija Ursin ohjasi opiskelijaa kahden päivän ajan aidossa työympäristössä.

− Oli kiinnostavaa tutustua Pietarsaaren keskussairaalaan, joka on malliesimerkki laadukkaasta välinehuollosta. Minuun teki vaikutuksen myös myönteinen ilmapiiri ja Ninan positiivinen työyhteisö, jossa kaikki kannustivat häntä opiskelussa, Eija Ursin kehuu.

Niina Vuorensivu nauttii huolellisuutta vaativasta välinehuoltajan työstä.

Työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee työelämässä oppimisen tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, kannustaa eteenpäin sekä toimii usein näytön arvioijana. Niina Vuorensivun ohjaajana toimi Solveig Björkskog, jolla on vahva kokemus ohjaustyöstä. Hänen mielestään ohjaamisessa on tärkeintä huolehtia siitä, että opiskelijalla on jatkuvasti uusia oppimisen kohteita työpaikalla.

− On kiva kokemus toimia työpaikkaohjaajana. Tunnen ylpeyttä siitä, että olen saanut opettaa Niinaa ja hän on oppinut minulta.

Solveig Björkskog kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen opiskelijan kanssa ja muistuttaa, että nimetyn ohjaajan lisäksi koko työyhteisö auttaa opiskelijaa. Jokaisella työntekijällä on oma tapansa ohjata, mikä rikastuttaa opiskelijan ymmärrystä opiskeltavasta ammatista.

− Pitää uskaltaa sanoa suoraan, jos jokin menee väärin. Virheisiin pitää puuttua heti. Niinassa arvostan sitä, että hän kertoo heti, jos ei ole ymmärtänyt asiaa. Hän myös kysyy paljon ja haluaa saada uutta tietoa aktiivisesti, Solveig Björkskog kertoo.

Niina Vuorensivulle työpaikkaohjaaja on ollut erityisen merkittävä tuki, kun oppiminen on tapahtunut työpaikalla ja Skype-tapaamisissa. Myös opettaja ja työpaikkaohjaaja ovat toimineet työparina etänä.

− Solveig ei päästä sieltä, missä aita on matalin. Hän ei jätä asioita puolitiehen vaan kaivaa puuttuvan tiedon sinnikkäästi. Hän on rehti ja reilu, ja olen oppinut häneltä valtavasti, Niina Vuorensivu kiittää ohjaajaansa.

Pietarsaaren keskussairaalan välinehuoltajat Niina Vuorensivu (vas.) ja Solveig Björkskog ovat huomanneet, että parhaisiin oppimistuloksiin päästään, kun koko työyhteisö on opiskelijan tukena.

Yhteys opettajaan säilyy myös valmistumisen jälkeen

Haastattelun aikana käy vahvasti ilmi, että Niina Vuorensivun ja Eija Ursinin ammatillinen kytkös ei ole päättynyt opiskelijan valmistumiseen. Kaksikko on niin tottunut keskustelemaan Skypessa työasioista, että perinnettä halutaan pitää yllä jossain muodossa.

− Etäopiskelu työn ohessa sujui yllättävänkin helposti. Minulla oli tapana tehdä sunnuntaisin koulutehtäviä, joten mieheni otti silloin vastuun kahden hevosen, kolmen koiran ja kissan hoitamisesta sekä ruoanlaitosta, Niina Vuorensivu nauraa.

Vuorensivu suoritti välinehuoltajan perustutkinnon ilman, että kävi kertaakaan Stadin AO:ssa. Tämä on hatunnoston arvoinen suoritus, joka on edellyttänyt vahvaa motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Vuorensivu suuntaa kiitokset Eija Ursinille, jonka kannustava opetustyyli tempaisi mukaansa alusta lähtien.

− Eija on ihana opettaja. Hän osaa selittää asiat hyvin ja sanoi ”kyllä sinä tiedät”, kun olin itse epävarma, Vuorensivu tiivistää.

Stadin AO:n asiakkuusvastaava Sari-Minna Niskanen kuuntelee Niina Vuorensivun iloista puhetta tyytyväisenä. Hän on saanut olla rakentamassa ja seuraamassa poikkeuksellista opintopolkua alusta lähtien.

− Kun suunnittelimme Niinan opintoja, ei meillä ollut kokemusta vastaavasta yksilöetäopetuksesta. Etukäteen mietitytti, minkä verran etäohjaaminen sitoo opettajaa. Nopeasti huomasimme, että Eija sai päinvastoin uutta virtaa tästä kokeilusta ja on innostunut jatkamaan etäopetusta, Sari-Minna Niskanen vinkkaa.

Niina Vuorensivu on erittäin tyytyväinen opiskeluun Stadin AO:ssa ja suosittelee välinehuoltajan oppisopimuskoulutusta etenkin niille, joilla on ennestään työkokemusta sairaalasta. Hän sai tutkinnon suorittamisen jälkeen Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendin, joka oli mukava lisäraha fatbiken hankintaan.

Valmistumisen jälkeen kuuntelin Lauri Tähkää ja ajelin uudella pyörällä. Tuntui mahtavalta, että olin saanut koulutuksen haluamaani ammattiin. Oppisopimus on hieno mahdollisuus.

Työpaikkaohjaaja Solveig Björkskogin hymy jää kasvomaskin suojaan, mutta ääni on täynnä lämpöä ja ylpeyttä, kun hän viimeistelee haastattelun.

− Tiesin alusta lähtien, että Niina löytää oman tiensä.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Solveig Björkskog ja Niina Vuorensivu / Pietarsaaren keskussairaala, Hannele Häyhä

Lue lisää:
Välinehuoltoalan perustutkinto, Stadin AO
Oppisopimuspalvelut, Stadin AO

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi