Stadiosaa.fi

HUS Asvia on vuoden oppisopimustyönantaja

Oppisopimuskoulutus on erinomainen ratkaisu, jos työtehtäviin ei löydy osaajia suoraan koulun penkiltä. HUS Asvia tarjoaa henkilöstölleen opiskelu- ja urapolkuja, joissa ammatilliset tutkinnot tukevat kehittyviä työtehtäviä. Organisaatiossa on 4 200 työntekijää, joista yli 200 opiskelee vuosittain oppisopimuskoulutuksessa. HUS Asvia sai ansaitusti Suomen Oppisopimusosaajat ry:n valtakunnallisen oppisopimustyönantajan palkinnon vuonna 2020.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden yksikkö on tehnyt HUS Asvian kanssa monipuolista yhteistyötä jo pitkään. Koulutuspäällikkö Sari Slöör ja koulutustarkastaja Margit Gasbarra ehdottivat esimerkillistä työeläkumppania valtakunnallisen oppisopimuspalkinnon saajaksi ja iloitsivat HUS Asvian menestyksestä, kun saivat tiedon palkintoraadin päätöksestä.

− HUS Asvia osoittaa käytännössä, miten työnantaja hyödyntää oppisopimusta tavoitteellisesti muun muassa urapolun rakentamisessa. Organisaatiossa on luotu tehokas malli työpaikkaohjaukseen ja ohjausosaamiseen panostetaan. Oppilaitoksen näkökulmasta yhteistyö on laadukasta ja kehitysmyönteistä, kiittää koulutuspäällikkö Sari Slöör.

HUS Asvia tuottaa palveluita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS), joka on Suomen suurin terveydenhoitoalan toimija ja Suomen toiseksi suurin työnantaja. Henkilöstö vastaa tärkeistä tukipalveluista, jotka ovat osa potilaan päivittäistä hoitoa: laitoshuolto-, potilas- ja henkilöstöruokailu-, osastonsihteeri-, asiointi- sekä talous- ja henkilöstöpalvelut.

Toimialajohtaja Tuula Lasander HUS Asviasta näkee, että oppisopimus on erinomainen keino henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

− HUS Asviassa on paljon sellaisia ammatteja, joihin emme saa osaajia suoraan koulun penkiltä. Oppisopimuskoulutus on ollut meille pysyvä, hyvä ja erittäin onnistunut ratkaisu jo useiden vuosien ajan. On tärkeää, että erilaisista taustoista tuleville työntekijöille voidaan luoda yksilölliset oppimispolut ja urapolut. Arvostamme suomen kielen tukea, jota Stadin AO on tarjonnut maahanmuuttajaopiskelijoille.

− Oppisopimuksella olemme saaneet koulutettua suuren määrän työntekijöitä työn ohessa. Koen, että olemme onnistuneet tässä hyvin, sillä oppimisen ilmapiiri leviää ja kaikki haluavat kehittyä ammatissaan. Työnantajana koemme ylpeyttä, että voimme tarjota työntekijöille mahdollisuuden pätevöitymiseen ja tutkinnon suorittamiseen, Tuula Lasander kuvaa.

Oppisopimus nostaa työn laatua

Stadin AO ja HUS Asvia solmivat kumppanuussopimuksen vuonna 2018, ja sopimusta päivitetään säännöllisesti. Erikoissuunnittelija Eija Pelamo on säännöllisesti yhteydessä koulutustarkastaja Margit Gasbarraan ja on tyytyväinen siihen, että pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää: HUS Asvian henkilöstö on tottunut sekä opiskelemaan että jakamaan oppimaansa.

− Ne, joilla ei ole vielä tutkintoa, ovat panneet merkille pätevien työkavereiden osaamisen. Kaikki haluavat olla huippuammattilaisia, joten opiskelijaryhmät täyttyvät nopeasti. Oppimisen myötä työnjälki paranee ja syntyy ammatillisen keskustelun ilmapiiri. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat HUS Asvian asiakkaiden tarpeet ja palvelut: huippuosaaminen tuottaa huippuosaajia, Eija Pelamo kertoo ylpeänä.

− Koulutus antaa jokaiselle uutta opittavaa ja peilautuu omaan kokemushistoriaan. Uudella työntekijällä ei ole vielä rutiinit hallinnassa ja pitkään työskennelleen haasteena voi olla poisoppiminen vanhentuneista tavoista.

Työnantajana HUS Asvia kannustaa työntekijöitään monin tavoin osaamisen kehittämiseen. Suunnitelmallinen ja kokonaisnäkemykseen perustuva koulutus pitää yllä organisaation kyvykkyyttä ja toiminnan jatkuvuutta nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Terveydenhuollon ydinosaaminen vaatii edelläkävijyyttä, joten osaava ja motivoitunut henkilöstö on ydinedellytys HUS:in strategisten päämäärien saavuttamiseksi.

Koulutustarkastaja Margit Gasbarra kannustaa kaikkia työnantajia tutustumaan oppisopimuksen joustaviin mahdollisuuksiin sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä että rekrytoinnissa.

− On ollut mahtavaa olla luomassa henkilökohtaisia oppimisen polkuja HUS Asvian työntekijöille. Oppisopimuksen solmimisen hetkellä opiskelijaa usein jännittää, joten on hienoa todistaa ammattiin liittyvä itsevarmuuden kasvu valmistumisjuhlassa, Margit Gasbarra tuo esille.

HUS Asvian henkilöstö on suorittanut viime vuosina muun muassa puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan, ravintola- ja catering-alan sekä liiketoiminnan tutkintoja. Lisäksi oppisopimuksella on opiskeltu esimies- ja tuotekehitystutkintoja.

− Tarjoamme oppisopimuksen myötä työntekijälle kokonaisen uraputken laitoshuoltajasta palveluohjaajaksi, palveluesimieheksi ja mikä ettei ihan toimitusjohtajaksi asti, Tuula Lasander vinkkaa.  

Teksti: Hannele Häyhä
Kuva: HUS Asvia

Lisätiedot:
HUS Asvia vuoden oppisopimustyönantajaksi – Tuula Lasander videohaastattelussa
HUS Asvia varmistaa laadun oppisopimuksella
Stadin AO:n kumppanit menestyivät oppisopimuskilpailussa
Oppisopimuspalkinnot vuonna 2020
HUS Asvia

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi