Stadiosaa.fi

Carelian keittiömestari Marko Loman on vuoden työpaikkaohjaaja

Ravintola Carelian keittiömestari, kehityspäällikkö Marko Loman on panostanut työpaikkaohjauksen laatuun jo vuosien ajan. Yrityksen omaan käsikirjaan on luotu ohjeet opiskelijoiden työelämässä oppimisen onnistumisen varmistamiseksi, ja pääpaino on hyvässä perehdytyksessä. Stadin ammatti- ja aikuisopiston työelämäpalkintojen raati oli yksimielinen valitessaan Marko Lomanin vuoden 2020 työpaikkaohjaajaksi.

Toimitusjohtaja Anders Löfman vastaa Ravintola Carelian lisäksi Ravintola Kuusta, Ravintola KuuKuusta, Café Tintin Tangosta sekä Winebar Apotekista. Oppilaitosyhteistyö on ollut tärkeä osa arkea kaikissa yrityskonsernin ravintoloissa.

− Nelisen vuotta sitten vahvistimme rooliamme opiskelijoiden työelämässä oppimisen mahdollistajina. Proaktiivinen asenne liittyi myös ravintola-alan houkuttelevuuden lisäämiseen: tarvitsemme lisää nuoria, jotka haluavat kehittyä alan ammattilaisiksi, Anders Löfman kertoo.

Tavoitteellinen yhteistyö Stadin AO:n kanssa on tuottanut tulosta, eikä hanskoja ole heitetty tiskiin haastavassakaan tilanteessa. Ravintola-alan opettaja Tero Laukkanen antaa kiitosta kehittävästä työotteesta, joka tuo ymmärrystä siihen, että opiskelijat eivät ole vielä ammattilaisia keittiö- tai työelämätaidoiltaan.

− Kun huomasimme, että nykyopiskelijat toimivat toisin kuin oletamme, istuimme alas opettajan kanssa ja mietimme, mitä voimme yhdessä tehdä asialle, Anders Löfman kuvaa.

− Epäkohtiin on aina puututtava. Nuoret arvostavat aitoa välittämistä, ja esimerkiksi myöhästymisen asiallinen selvittäminen muuttaa opiskelijan ajattelua, Tero Laukkanen muistuttaa.

Tavoitteena nostaa opiskelijan potentiaali esiin

Marko Loman on toiminut esimiestehtävissä yli 15 vuoden ajan ja vähintään yhtä kauan työpaikkaohjaajana. Hän näkee oppilaitosyhteistyön koko ravintola-alan yhteisenä vastuuna, joka synnyttää myös win-win-tilanteen: mitä paremmin työelämässä oppimisen jaksot onnistuvat, sitä varmemmin yrityksessä on osaavia työntekijöitä tulevaisuudessa.

− Alan jatkuvuuden ja korkealaatuisen osaamisen varmistamiseksi on opit siirrettävä seuraaville sukupolville. Me ravintola-alan ammattilaiset olemme vastuussa siitä, minkälaisen mielikuvan nuoret saavat työstä. On kaikkien etu, että opiskelijat innostuvat aidosti ja työllistyvät alalle.

Keittiömestarina Marko Loman on iloinen siitä, että kokkiopiskelijoiden kautta hän saa etumatkaa tulevaisuuden työkulttuuriin ja nuorten ajatuksiin työstä.

− Esimiehen on hyvä tiedostaa, että viiden vuoden päästä johtamisessa nousevat esille eri asiat kuin nyt.

Ravintola-alan opettaja Tero Laukkanen arvostaa Marko Lomanin vuorovaikutteista ja rauhallista ohjaustyyliä. Positiivinen asenne innostaa opiskelijoita ja nostaa kunnianhimoa.

Hyvän työpaikkaohjaajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi Marko Loman mainitsee pitkäjänteisyyden.

− Parhaimmillaan ohjaaja tunnistaa opiskelijan potentiaalin ja osaa tuoda sen esiin. Ohjaajan tulee olla vaativa hyvällä tavalla: kun opiskelijalle luodaan haasteita, tarjoaa se samalla tilaisuuden onnistua, Marko Loman pohtii.

Perehdytys ja näytön arviointi keskiössä

Ravintola Carelian ammattitaitoinen henkilöstö on panostanut tänä vuonna opiskelijoiden perehdytysprosessin ja näyttöjen arvioinnin kehittämiseen. Kokenut tiimi on havainnut, että moni opiskelija jännittää näyttöä etukäteen ja suorituksen aikana, joten osaamisen näyttämisestä on luotu arkisen luonteva osa työskentelyä.

− Sanon aina opiskelijoille, että keskity työntekoon, tsemppaa ja tee parhaasi, se riittää. Kun opiskelija ei jännitä, näyttö onnistuu huomaamatta ja lähes poikkeuksetta hyvin arvosanoin, vuoden työpaikkaohjaaja Marko Loman kannustaa.

Ravintola Careliassa ja kaikissa konsernin ravintoloissa ollaan todella tyytyväisiä oppilaitosyhteistyöhön. Stadin AO:n ravintola-alan koulutuspäällikkö Dan Koskinen onnittelee Marko Lomania vuoden työpaikkaohjaajan palkinnosta ja kiittää pitkäjänteisestä työstä sekä opiskelijoiden ammattitaidon kehittämisessä että koko alan arvostuksen nostossa.

− Meille on suuri kunnia tehdä yhteistyötä Ravintola Carelian ja Marko Lomanin kanssa. Carelia on haluttu työpaikka, josta kilpaillaan opiskelijoiden keskuudessa. Todella moni on työllistynyt konsernin ravintoloihin valmistumisen jälkeen, koulutuspäällikkö Dan Koskinen kiittää.

− Jos annat, saat myös itse. Vanha viisaus sopii hyvin työpaikkaohjaajan periaatteeksi, mikään ei ole yksipuolista. Armollisuus ja ymmärrys nykynuorten kulttuurista auttaa ohjaustyössä. Kun aikoinaan olin itse harjoittelijana, opin sitoutumista, rautaista työmoraalia ja intohimoa ruokaan. Kiitokset siis Elkille kaikista opeista, tyytyväinen Marko Loman muistelee.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuva: Ravintola Carelia


Lue lisää:
Stadin AO:n työelämäpalkinnot 2020
Ravintola- ja catering-alan opinnot, Stadin AO
Ravintola Carelia

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi