Stadiosaa.fi

Talous ja nuoret TAT on vuoden yrittäjyyskasvatuksen kumppani

Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhtenä painopisteenä on yrittäjyyden vahvistaminen, mikä heijastuu kaikille toimialoille. Stadi tresaa -yrittäjyyskasvatuksen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, kehittää yrittäjyyden oppimateriaaleja, opettaa yrittäjyyttä ja luo uusia toimintamalleja yrittäjien sekä opiskelijoiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Stadin AO:n työelämäpalkinnon vuoden 2020 yrittäjyyskasvatuksen kumppanina saa Talous ja nuoret TAT.

Talous ja nuoret TAT on valtakunnallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria innostumaan työelämästä, hallitsemaan omaa talouttaan sekä toimimaan yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. TAT:in toimintaa rahoittavat muun muassa TT-säätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä yritykset, säätiöt ja kunnat.

Stadin AO:n yrittäjyyskasvatuksen tiimin koordinaattori Sari Karjalainen kiittää TAT:ia merkittävästä, pitkään jatkuneesta yhteistyöstä. TAT:in asiantuntijat ovat pitäneet muun muassa luentokiertueita Stadin AO:n opiskelijoille talous- ja yrittäjyysteemoista sekä järjestäneet opettajille koulutuksia Bisneskurssit.fi-alustan materiaaleista. Suurin yhteisponnistus on ollut Bisnekset verkkoon -hanke, jossa on tuotettu digitaalisia oppimateriaaleja ammatillisten oppilaitosten yrittäjyysopintoihin. Opetushallituksen rahoittaman hankkeen koordinoinnista vastasi Stadin AO, ja TAT:in lisäksi yhteistyökumppaneina olivat Omnia, Varia, Live sekä Nuori Yrittäjyys ry.

− Verkkomateriaalissa yrittäjyysopinnot räätälöidään oppijakeskeisesti sekä opiskelijan liikeidean mukaisesti. Uudenlaiset oppimateriaalit monipuolistavat yrittäjyyden opintoja ja myös tiputtavat kustannuksia, kun kurssit ovat digitaalisesti saavutettavissa erilaisille oppijoille. Osa materiaaleista tuotetaan myös selkokielellä.

Verkkomateriaalin ja -alustan käyttöön TAT järjestää säännöllisesti koulutusta opettajille ja ohjaajille. Koulutuksessa on mahdollisuus verkostoitua eri kouluasteiden opettajien kanssa. Oppimateriaali on sovellettavissa eri ammattialoille ja siten kohdennettavissa oppijoiden tarpeen mukaan.

− Tavoitteemme on, että yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat verkottuvat jo opintojen aikana yrittäjyyden tukipalveluja tuottavien tahojen kanssa. Tärkeä oppi on, ettei yrittäjänä tarvitse osata ja tehdä kaikkea itse ja yksin, Sari Karjalainen kertoo.


Maksuton oppimateriaali tuo tasa-arvoa

Kumppanuuspäällikkö Julia Kiljunen TAT:ista syttyy liekkeihin kertoessaan Bisnekset verkkoon -hankkeesta. Hän kuvaa omaa rooliaan lähinnä ”valmiin hedelmän poimijana” ja nostaa esille kollegansa, pedagogisen asiantuntijan Lauri Vaaran sekä sisältöasiantuntija Sami Mäen, jotka toteuttaneet oppimateriaalit.

− Iso määrä opettajia ja asiantuntijoita on tehnyt yhdessä huikean työn: tämä on paras hanke, jossa olen ollut mukana. On upeaa, että saamme tarjota kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille maksuttoman oppimateriaalin ja kiinnostavan tavan kasvaa kohti yrittäjyyttä.

− Hanke on ollut mielenkiintoinen oppimisprosessi kaikille osallistujille ja oli hienoa päästä siihen mukaan. Olen kiitollinen, että pääsin näkemään opettajan arkea ammatillisessa koulutuksessa ja kehittämään työkaluja sen tueksi yhdessä opettajien kanssa, pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara tiivistää.

Erityisen ilahtunut Julia Kiljunen on keväällä 2020 julkaistun oppimateriaalin levikistä: yli 40 ammatillista oppilaitosta on ottanut materiaalin käyttöön ja toteutettuja kursseja on ollut yli 250.

− Stadin AO vastasi erinomaisesti hankkeen koordinoinnista. Suuret kiitokset Sari Karjalaiselle ja Pauliina Tokolalle hyvästä työstä – miten huikea matka onkaan tehty yhdessä, tyytyväinen Julia Kiljunen kiittää.

Julia Kiljunen kertoo, että hankkeen myötä TAT on havainnut tarpeen vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

− Tutkimusten mukaan taloustaidoilla on suora kytkös nuoren hyvinvointiin. Eriarvoisuus kasvaa, kun kaikki opiskelijat eivät saa vanhemmiltaan opastusta talousasioihin. Oppilaitokset tuovat tasa-arvoa tarjotessaan talousosaamista kaikille kotitaustaan katsomatta.

− Yrittäjyyskasvatuksen merkitys on todella tärkeä nykyajassa, kun yhä useamman toimeentulo koostuu erilaisista puroista. Nuoret ovat tottuneet ajatukseen, että yhden työnantajan sijasta voi olla samaan aikaan useita työsuhteita ja yrittäjyyden eri muodot ovat ajankohtaisia elämän eri vaiheissa, Julia Kiljunen korostaa.

Yrittäjyyskasvatuksen innovatiivinen verkosto yhdistää

Talous ja nuoret TAT:in näkökulmasta Stadin AO:n yrittäjyystiimi on malliesimerkki siitä, miten yrittäjyyskasvatus parhaimmillaan toteutetaan. TAT toivoo, että kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin nimettäisiin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajia.

− On ollut silmiä avaavaa tutustua ammatillisen koulutuksen laajuuteen: ammattialoja ja tutkintoja on valtavasti. Yrittäjyys yhdistää, joten tuntuu mahtavalta, että tekemämme oppimateriaali palvelee kaikkia ammatillisia oppilaitoksia, Julia Kiljunen sanoo.

Sari Karjalainen antaa kiitokset myös siitä, että TAT on luonut innovatiivisen valtakunnallisen ammatillisten oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen verkoston.

− TAT tekee todella tärkeää työtä monella eri tasolla ja tuottaa konkreettista, korkealaatuista oppimateriaalia kaikkien yhteiseen käyttöön. Mitä enemmän yrittäjyyskasvatuksen toimijat tekevät yhteistyötä, sitä monipuolisempana ja laadukkaampana yrittäjyysopetuksena se heijastuu opiskelijoillemme.

Julia Kiljunen on yllättynyt ja iloinen Stadin AO:n työelämäpalkinnosta koko Talous ja nuoret TAT:in puolesta.

− Olemme otettuja tästä kunnianosoituksesta. Aiemmin olemme tehneet satunnaisesti yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa, mutta nyt olemme vakiinnuttaneet asemamme. Palkinto on hieno asia ja kertoo siitä, että olemme oikealla tiellä.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuva: Talous ja nuoret TAT


Lue lisää:
Stadin AO:n työelämäpalkinnot 2020
Talous ja nuoret TAT

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi