Stadiosaa.fi

Työvaltainen opiskelu motivoi opiskelijaa ja työnantajaa

Kustaankartanon seniorikeskus on monipuolinen oppimisympäristö tuleville lähihoitajille.

Opitko tehokkaammin työtä tekemällä kuin luokkahuoneessa? Motivoiko sinua aitojen kysymysten ratkaiseminen arjen työssä? Innostutko uusien ihmisten kohtaamisesta ja auttamisesta? Stadin ammatti- ja aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan opettajien sekä Helsingin kaupungin kehittämä työelämässä oppimisen malli tarjoaa mahdollisuuden kehittyä nopeasti ja käytännönläheisesti lähihoitajaksi.

Kustaankartanon seniorikeskuksen punatiiliset rakennukset levittäytyvät laajalle alueelle. Tunnelmalliset valot heijastuvat lammen pinnasta ja puistoalueen kävelypoluilla unohtuu kiire. Ikkunoihin on askarreltu pandemia-ajan kirjaimet tuomaan lohtua: kaikki järjestyy. Sen lisäksi, että viehättävä Kustaankartano on satojen ihmisten koti ja työpaikka, toimii se samalla oppimisympäristönä kymmenille opiskelijoille.

Stadin AO:n sosiaali- ja terveysalan opettajan Hannemari Leppiniemen sanat eivät riitä kuvaamaan pedagogista mielekkyyttä, jota Kustaankartanon kanssa luotu toimintamalli tuo. Kolmena päivänä viikossa opiskelijaryhmä on Kustaankartanossa, ja läsnä on aina myös opettaja. Opiskelijat työskentelevät eri yksiköissä ja ajoittain opettaja kokoaa heidät pienryhmäopetukseen. Hannemari Leppiniemen lisäksi opettajatiimissä ovat Virpi Korhonen ja Anni Launonen.

− Maanantaisin opiskelijat ovat koulussa ja opetamme viikon teeman sekä annamme tehtäviä työpaikalle. Tiistaista torstaihin opiskelijat soveltavat oppimaansa ja työskentelevät Kustaankartanossa.

− Perjantaina kokoonnumme jälleen koulussa ja käymme läpi, mitä opiskelijat ovat oppineet viikon aikana teemaan sekä muihin ammatillisiin kysymyksiin liittyen. Esimerkiksi silmäsairauksien viikolla opiskelijat saivat maanantaina perustiedot aiheesta ja tutustuivat seuraavina päivinä muun muassa kaihin hoitoon Kustaankartanossa, Hannemari Leppiniemi kertoo.

Viikon päätteeksi reflektoidaan opittujen asioiden lisäksi myös tunnetiloja, joita työelämässä oppimisen tehtävissä on syntynyt.

Stadin AO:n rehtori Eeva Sahlman, koulutuspäällikkö Jukka Pitkänen ja asiakkuusvastaava Krishna Regmi ovat tyytyväisiä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysalan kanssa kehitettyihin työelämäpedagogisiin malleihin, joita toteutetaan Kustaankartanon lisäksi muun muassa Kinaporin ja Kontulan seniorikeskuksissa.

− Opiskelijat oppivat ammatin työskentelemällä aidoissa työympäristöissä. Kun opettaja on opiskelijaryhmän kanssa työpaikalla, keventää se työpaikkaohjaajan roolia ja monipuolistaa opettajan ammattitaitoa. On upeaa, että saamme kehittää työelämäpedagogisia ratkaisuja Kustaankartanon ja muiden seniorikeskusten osaavan henkilöstön kanssa.

Opettajat Hannemari Leppiniemi (vas.) ja Virpi Korhonen oppivat myös itse, kun ovat opiskelijoiden kanssa Kustaankartanon seniorikodissa.

Hoitotyön elementit kytkeytyvät toisiinsa

Opiskelijat ovat suorittaneet perusopinnot ennen Kustaankartanon jaksoa, kuten myös osaamisalaopintoihin liittyvät lääkelaskennan, lääkehoidon osaamisen sekä aseptiikan opinnot. Kustaankartanon lukukauden jälkeen opiskelijat siirtyvät kotihoidon yksikköön työelämässä oppimaan.

− Kustaankartanon yhteistyömallin myötä opiskelija saa kokonaiskuvan ihmisen elämänkaaresta ja tarttumapintaa opittaviin asioihin. Hoitoalalla on tärkeä ymmärtää, miten asiat kytkeytyvät toisiinsa. Miksi verenpaine mitataan, mitä erilaiset oireet kertovat ja miten hoitotyössä toimitaan, Hannemari Leppiniemi kuvaa.

Opettaja Virpi Korhonen näkee Kustaankartanon mallin erinomaisena oppimisen tapana. Työnteon ohessa opiskelijat kohtaavat arjen tilanteita, joiden myötä osaaminen syvenee ja laajenee.

− Kustaankartanossa työskentely on kiinnostavaa ja opettavaista myös meille opettajille. Pysymme ajan hermolla työelämästä ja saamme uudenlaista syvyyttä ammattitaitoomme, Virpi Korhonen iloitsee.

Hannemari Leppiniemen mukaan on tärkeää, että opiskelijayhteistyölle luodaan yhteiset pelisäännöt. Kunnioitus työntekijöitä ja Kustaankartanon asukkaita kohtaan on kaiken perusta: opiskelijat ja opettajat ymmärtävät oman roolinsa työympäristössä.

− Parhaimmillaan opiskelijat saavat valtavasti hiljaista tietoa kokeneilta ammattilaisilta. Huomioimme kaikessa sen, että olemme työpaikalla ja kunnioitamme sekä asiakkaita että työntekijöitä. Työvaltaisen opiskelun malli on tiivistahtinen, joten opiskelijan on oltava motivoitunut.

Jokaisen kannattaa ottaa opiskelija työpaikalle

Osastonhoitaja Sanna Akpan arvostaa Stadin AO.n kanssa tehtyä yhteistyötä. Esihenkilön näkökulmasta hän pitää tärkeänä, että opiskelijoissa on Kustaankartanon tulevaisuuden työntekijöiden potentiaali. Moni opiskelija ja valmistunut lähihoitaja onkin rekrytoitu Kustaankartanoon, ja etenkin korona on lisännyt opiskelijoiden suoraa työllistymistä.

− Olen itse oppinut paljon uutta oppilaitosyhteistyön myötä, ja koko työyhteisössämme on lisääntynyt oppimisen ilmapiiri. Opettajien läsnäolo tukee työpaikkaohjaajia aivan valtavasti, sillä on helppo mennä kysymään neuvoa pienissäkin asioissa.

Kustaankartanon asiakkaat ovat ottaneet opiskelijat ilolla vastaan ja nauttivat opiskelijoiden seurasta. Sanna Akpan kiittää opettajia etenkin teorian ja käytännön toiminnan saumattomasta yhdistämisestä, mikä luo upeat puitteet uuden oppimiselle.

− Jokaisen työnantajan kannattaa tarjota opiskelijalle työelämässä oppimisen mahdollisuus. Oppilaitosyhteistyö on myös imagoasia.

Lähihoitaja Katja Lavikaisen työparina on opiskelija kolmena päivänä viikossa.

− Minulta on kysytty, tuoko opiskelijan ohjaus lisätyötä. Koen, että asia on päinvastoin: ohjaajan roolissa pääsen monipuolistamaan omaa työnkuvaani. On hyödyllistä, kun itsekin pysähtyy omien toimintatapojen äärelle. Opiskelijoilta kuulee myös tuoreimman teoriatiedon.

Kokenut työpaikkaohjaaja Katja Lavikainen kannustaa pyytämään opettajilta tukea työelämässä oppimisen suunnitteluun ja näytön arviointiin valmistautumiseen.

− Työpaikkaohjaajan ei tarvitse tietää kaikkea, mutta hänen on osattava ohjata opiskelija oikean tiedon lähteelle.

Lähihoitaja Katja Lavikainen (vas.) ja osastonhoitaja Sanna Akpan kertovat, että opiskelijoista on iloa sekä seniorikodin asukkaille että henkilöstölle.

Aikuisopiskelijaa innostaa nopea eteneminen

Parinkymmenen vuoden nuorisotyökokemuksen jälkeen Sanna Väkevä aloitti lähihoitajaopinnot tammikuussa 2020. Työvaltainen opiskelupolku oli mieluinen valinta.

− Minua jännitti palata opiskelemaan pitkästä aikaa. Käytännönläheinen opiskelu tuntui heti alusta saakka motivoivalta ja mielenkiintoiselta.

Sanna Väkevä kertoo, että hänellä ei ollut aiempaa kokemusta vanhusten parissa toimimisesta. Ajan myötä työskentely Kustaankartanossa on alkanut tuntua luontevalta ja osaaminen on syventynyt päivä päivältä.

− On arvokasta nähdä ihmiselämän koko kirjo jo opiskeluaikana. Uudet ja vanhat tiedot ja taidot yhdistyvät toisiinsa, mikä on elämyksellistä.

Väkevä suosittelee työvaltaista opiskelumuotoa niille, jotka ovat valmiita sitoutumaan.  

− Hoitotyö seniorikeskuksessa on merkityksellistä. Toivon, että olen jonain päivänä yhtä taitava hoitaja kuin Kustaankartanon henkilöstö. Ihailen ja arvostan heidän ammattitaitoaan, Sanna Väkevä korostaa.

Opettajat Hannemari Leppiniemi ja Virpi Korhonen yhtyvät opiskelijan kiitoksiin.

− Kustaankartanon henkilökunnan kanssa on mahtava työskennellä. Tavoitteellinen yhteistyö ja vastavuoroisuus toimii hyvin, ja täällä ollaan kehityksen huipulla, joten opiskelijat pääsevät kokeilemaan uusimpia hyvinvointiteknologian apuvälineitä. Tämä paikka on helmi!

Sanna Väkevä opiskelee lähihoitajaksi Stadin AO:ssa ja on tyytyväinen mahdollisuuteen vaihtaa alaa 20 vuoden työkokemuksen jälkeen.

Teksti ja kuvat: Hannele Häyhä

Lue lisää:

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi